ReactOS 0.4.15-dev-7931-gfd331f1
nsIDOMHTMLDocument Interface Reference
Inheritance diagram for nsIDOMHTMLDocument:
Collaboration diagram for nsIDOMHTMLDocument:

Public Member Functions

nsresult GetDomain (nsAString *aDomain)
 
nsresult SetDomain (const nsAString *aDomain)
 
nsresult GetCookie (nsAString *aCookie)
 
nsresult SetCookie (const nsAString *aCookie)
 
nsresult GetHead (nsIDOMHTMLHeadElement **aHead)
 
nsresult GetBody (nsIDOMHTMLElement **aBody)
 
nsresult SetBody (nsIDOMHTMLElement *aBody)
 
nsresult GetImages (nsIDOMHTMLCollection **aImages)
 
nsresult GetEmbeds (nsIDOMHTMLCollection **aEmbeds)
 
nsresult GetPlugins (nsIDOMHTMLCollection **aPlugins)
 
nsresult GetLinks (nsIDOMHTMLCollection **aLinks)
 
nsresult GetForms (nsIDOMHTMLCollection **aForms)
 
nsresult GetScripts (nsIDOMHTMLCollection **aScripts)
 
nsresult GetElementsByName (const nsAString *elementName, nsIDOMNodeList **_retval)
 
nsresult GetItems (const nsAString *types, nsIDOMNodeList **_retval)
 
nsresult Open (const nsAString *aContentTypeOrUrl, const nsAString *aReplaceOrName, const nsAString *aFeatures, JSContext *cx, uint8_t _argc, nsISupports **_retval)
 
nsresult Close ()
 
nsresult Write (const nsAString *text, JSContext *cx)
 
nsresult Writeln (const nsAString *text, JSContext *cx)
 
nsresult GetDesignMode (nsAString *aDesignMode)
 
nsresult SetDesignMode (const nsAString *aDesignMode)
 
nsresult ExecCommand (const nsAString *commandID, bool doShowUI, const nsAString *value, bool *_retval)
 
nsresult QueryCommandEnabled (const nsAString *commandID, bool *_retval)
 
nsresult QueryCommandIndeterm (const nsAString *commandID, bool *_retval)
 
nsresult QueryCommandState (const nsAString *commandID, bool *_retval)
 
nsresult QueryCommandSupported (const nsAString *commandID, bool *_retval)
 
nsresult QueryCommandValue (const nsAString *commandID, nsAString *_retval)
 
nsresult GetFgColor (nsAString *aFgColor)
 
nsresult SetFgColor (const nsAString *aFgColor)
 
nsresult GetBgColor (nsAString *aBgColor)
 
nsresult SetBgColor (const nsAString *aBgColor)
 
nsresult GetLinkColor (nsAString *aLinkColor)
 
nsresult SetLinkColor (const nsAString *aLinkColor)
 
nsresult GetVlinkColor (nsAString *aVlinkColor)
 
nsresult SetVlinkColor (const nsAString *aVlinkColor)
 
nsresult GetAlinkColor (nsAString *aAlinkColor)
 
nsresult SetAlinkColor (const nsAString *aAlinkColor)
 
nsresult GetAnchors (nsIDOMHTMLCollection **aAnchors)
 
nsresult GetApplets (nsIDOMHTMLCollection **aApplets)
 
nsresult Clear ()
 
nsresult GetSelection (nsISelection **_retval)
 
nsresult CaptureEvents ()
 
nsresult ReleaseEvents ()
 
- Public Member Functions inherited from nsIDOMDocument
nsresult GetDoctype (nsIDOMDocumentType **aDoctype)
 
nsresult GetImplementation (nsIDOMDOMImplementation **aImplementation)
 
nsresult GetDocumentElement (nsIDOMElement **aDocumentElement)
 
nsresult CreateElement (const nsAString *tagName, nsIDOMElement **_retval)
 
nsresult CreateDocumentFragment (nsIDOMDocumentFragment **_retval)
 
nsresult CreateTextNode (const nsAString *data, nsIDOMText **_retval)
 
nsresult CreateComment (const nsAString *data, nsIDOMComment **_retval)
 
nsresult CreateCDATASection (const nsAString *data, nsIDOMCDATASection **_retval)
 
nsresult CreateProcessingInstruction (const nsAString *target, const nsAString *data, nsIDOMProcessingInstruction **_retval)
 
nsresult CreateAttribute (const nsAString *name, nsIDOMAttr **_retval)
 
nsresult GetElementsByTagName (const nsAString *tagname, nsIDOMNodeList **_retval)
 
nsresult ImportNode (nsIDOMNode *importedNode, bool deep, uint8_t _argc, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult CreateElementNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *qualifiedName, nsIDOMElement **_retval)
 
nsresult CreateAttributeNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *qualifiedName, nsIDOMAttr **_retval)
 
nsresult GetElementsByTagNameNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *localName, nsIDOMNodeList **_retval)
 
nsresult GetElementById (const nsAString *elementId, nsIDOMElement **_retval)
 
nsresult GetInputEncoding (nsAString *aInputEncoding)
 
nsresult GetDocumentURI (nsAString *aDocumentURI)
 
nsresult GetURL (nsAString *aURL)
 
nsresult AdoptNode (nsIDOMNode *source, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult CreateRange (nsIDOMRange **_retval)
 
nsresult CreateNodeIterator (nsIDOMNode *root, uint32_t whatToShow, nsIDOMNodeFilter *filter, uint8_t _argc, nsIDOMNodeIterator **_retval)
 
nsresult CreateTreeWalker (nsIDOMNode *root, uint32_t whatToShow, nsIDOMNodeFilter *filter, uint8_t _argc, nsIDOMTreeWalker **_retval)
 
nsresult CreateEvent (const nsAString *eventType, nsIDOMEvent **_retval)
 
nsresult GetDefaultView (nsIDOMWindow **aDefaultView)
 
nsresult GetCharacterSet (nsAString *aCharacterSet)
 
nsresult GetDir (nsAString *aDir)
 
nsresult SetDir (const nsAString *aDir)
 
nsresult GetLocation (nsIDOMLocation **aLocation)
 
nsresult GetTitle (nsAString *aTitle)
 
nsresult SetTitle (const nsAString *aTitle)
 
nsresult GetReadyState (nsAString *aReadyState)
 
nsresult GetLastModified (nsAString *aLastModified)
 
nsresult GetReferrer (nsAString *aReferrer)
 
nsresult HasFocus (bool *_retval)
 
nsresult GetActiveElement (nsIDOMElement **aActiveElement)
 
nsresult GetElementsByClassName (const nsAString *classes, nsIDOMNodeList **_retval)
 
nsresult GetStyleSheets (nsIDOMStyleSheetList **aStyleSheets)
 
nsresult GetPreferredStyleSheetSet (nsAString *aPreferredStyleSheetSet)
 
nsresult GetSelectedStyleSheetSet (nsAString *aSelectedStyleSheetSet)
 
nsresult SetSelectedStyleSheetSet (const nsAString *aSelectedStyleSheetSet)
 
nsresult GetLastStyleSheetSet (nsAString *aLastStyleSheetSet)
 
nsresult GetStyleSheetSets (nsISupports **aStyleSheetSets)
 
nsresult EnableStyleSheetsForSet (const nsAString *name)
 
nsresult ElementFromPoint (float x, float y, nsIDOMElement **_retval)
 
nsresult GetContentType (nsAString *aContentType)
 
nsresult GetMozSyntheticDocument (bool *aMozSyntheticDocument)
 
nsresult GetCurrentScript (nsIDOMElement **aCurrentScript)
 
nsresult ReleaseCapture ()
 
nsresult MozSetImageElement (const nsAString *aImageElementId, nsIDOMElement *aImageElement)
 
nsresult GetMozFullScreenElement (nsIDOMElement **aMozFullScreenElement)
 
nsresult MozCancelFullScreen ()
 
nsresult GetMozFullScreen (bool *aMozFullScreen)
 
nsresult GetMozFullScreenEnabled (bool *aMozFullScreenEnabled)
 
nsresult GetMozPointerLockElement (nsIDOMElement **aMozPointerLockElement)
 
nsresult CaretPositionFromPoint (float x, float y, nsISupports **_retval)
 
nsresult MozExitPointerLock ()
 
nsresult GetHidden (bool *aHidden)
 
nsresult GetMozHidden (bool *aMozHidden)
 
nsresult GetVisibilityState (nsAString *aVisibilityState)
 
nsresult GetMozVisibilityState (nsAString *aMozVisibilityState)
 
nsresult GetCompatMode (nsAString *aCompatMode)
 
nsresult QuerySelector (const nsAString *selectors, nsIDOMElement **_retval)
 
nsresult QuerySelectorAll (const nsAString *selectors, nsIDOMNodeList **_retval)
 
- Public Member Functions inherited from nsIDOMNode
nsresult GetNodeName (nsAString *aNodeName)
 
nsresult GetNodeValue (nsAString *aNodeValue)
 
nsresult SetNodeValue (const nsAString *aNodeValue)
 
nsresult GetNodeType (uint16_t *aNodeType)
 
nsresult GetParentNode (nsIDOMNode **aParentNode)
 
nsresult GetParentElement (nsIDOMElement **aParentElement)
 
nsresult GetChildNodes (nsIDOMNodeList **aChildNodes)
 
nsresult GetFirstChild (nsIDOMNode **aFirstChild)
 
nsresult GetLastChild (nsIDOMNode **aLastChild)
 
nsresult GetPreviousSibling (nsIDOMNode **aPreviousSibling)
 
nsresult GetNextSibling (nsIDOMNode **aNextSibling)
 
nsresult GetOwnerDocument (nsIDOMDocument **aOwnerDocument)
 
nsresult InsertBefore (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode *refChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult ReplaceChild (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode *oldChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult RemoveChild (nsIDOMNode *oldChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult AppendChild (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult HasChildNodes (bool *_retval)
 
nsresult CloneNode (bool deep, uint8_t _argc, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult Normalize ()
 
nsresult GetNamespaceURI (nsAString *aNamespaceURI)
 
nsresult GetPrefix (nsAString *aPrefix)
 
nsresult GetLocalName (nsAString *aLocalName)
 
nsresult UnusedPlaceholder (bool *_retval)
 
nsresult GetDOMBaseURI (nsAString *aBaseURI)
 
nsresult CompareDocumentPosition (nsIDOMNode *other, uint16_t *_retval)
 
nsresult GetTextContent (nsAString *aTextContent)
 
nsresult SetTextContent (const nsAString *aTextContent)
 
nsresult LookupPrefix (const nsAString *namespaceURI, nsAString *_retval)
 
nsresult IsDefaultNamespace (const nsAString *namespaceURI, bool *_retval)
 
nsresult LookupNamespaceURI (const nsAString *prefix, nsAString *_retval)
 
nsresult IsEqualNode (nsIDOMNode *arg, bool *_retval)
 
nsresult SetUserData (const nsAString *key, nsIVariant *data, nsIVariant **_retval)
 
nsresult GetUserData (const nsAString *key, nsIVariant **_retval)
 
nsresult Contains (nsIDOMNode *aOther, bool *_retval)
 
nsresult GetMshtmlNode (nsISupports **aMshtmlNode)
 
nsresult SetMshtmlNode (nsISupports *aMshtmlNode)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Additional Inherited Members

- Public Types inherited from nsIDOMNode
enum  NSNODETYPE {
  ELEMENT_NODE = 1 , ATTRIBUTE_NODE = 2 , TEXT_NODE = 3 , CDATA_SELECTION_NODE = 4 ,
  ENTITY_REFERENCE_NODE = 5 , ENTITY_NODE = 6 , PROCESSING_INSTRUCTION_NODE = 7 , COMMENT_NODE = 8 ,
  DOCUMENT_NODE = 9 , DOCUMENT_TYPE_NODE = 10 , DOCUMENT_FRAGMENT_NODE = 11 , NOTATION_NODE = 12
}
 
enum  {
  DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED = 1 , DOCUMENT_POSITION_PRECEDING = 2 , DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING = 4 , DOCUMENT_POSITION_CONTAINS = 8 ,
  DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY = 16 , DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC = 32
}
 

Detailed Description

Definition at line 1254 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ CaptureEvents()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::CaptureEvents ( )

◆ Clear()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::Clear ( )

◆ Close()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::Close ( )

◆ ExecCommand()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::ExecCommand ( const nsAString commandID,
bool  doShowUI,
const nsAString value,
bool _retval 
)

◆ GetAlinkColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetAlinkColor ( nsAString aAlinkColor)

◆ GetAnchors()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetAnchors ( nsIDOMHTMLCollection **  aAnchors)

◆ GetApplets()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetApplets ( nsIDOMHTMLCollection **  aApplets)

◆ GetBgColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetBgColor ( nsAString aBgColor)

◆ GetBody()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetBody ( nsIDOMHTMLElement **  aBody)

◆ GetCookie()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetCookie ( nsAString aCookie)

◆ GetDesignMode()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetDesignMode ( nsAString aDesignMode)

◆ GetDomain()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetDomain ( nsAString aDomain)

◆ GetElementsByName()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetElementsByName ( const nsAString elementName,
nsIDOMNodeList **  _retval 
)

◆ GetEmbeds()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetEmbeds ( nsIDOMHTMLCollection **  aEmbeds)

◆ GetFgColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetFgColor ( nsAString aFgColor)

◆ GetForms()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetForms ( nsIDOMHTMLCollection **  aForms)

◆ GetHead()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetHead ( nsIDOMHTMLHeadElement **  aHead)

◆ GetImages()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetImages ( nsIDOMHTMLCollection **  aImages)

◆ GetItems()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetItems ( const nsAString types,
nsIDOMNodeList **  _retval 
)

◆ GetLinkColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetLinkColor ( nsAString aLinkColor)

◆ GetLinks()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetLinks ( nsIDOMHTMLCollection **  aLinks)

◆ GetPlugins()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetPlugins ( nsIDOMHTMLCollection **  aPlugins)

◆ GetScripts()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetScripts ( nsIDOMHTMLCollection **  aScripts)

◆ GetSelection()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetSelection ( nsISelection **  _retval)

◆ GetVlinkColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::GetVlinkColor ( nsAString aVlinkColor)

◆ Open()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::Open ( const nsAString aContentTypeOrUrl,
const nsAString aReplaceOrName,
const nsAString aFeatures,
JSContext cx,
uint8_t  _argc,
nsISupports **  _retval 
)

◆ QueryCommandEnabled()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::QueryCommandEnabled ( const nsAString commandID,
bool _retval 
)

◆ QueryCommandIndeterm()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::QueryCommandIndeterm ( const nsAString commandID,
bool _retval 
)

◆ QueryCommandState()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::QueryCommandState ( const nsAString commandID,
bool _retval 
)

◆ QueryCommandSupported()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::QueryCommandSupported ( const nsAString commandID,
bool _retval 
)

◆ QueryCommandValue()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::QueryCommandValue ( const nsAString commandID,
nsAString _retval 
)

◆ ReleaseEvents()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::ReleaseEvents ( )

◆ SetAlinkColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetAlinkColor ( const nsAString aAlinkColor)

◆ SetBgColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetBgColor ( const nsAString aBgColor)

◆ SetBody()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetBody ( nsIDOMHTMLElement aBody)

◆ SetCookie()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetCookie ( const nsAString aCookie)

◆ SetDesignMode()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetDesignMode ( const nsAString aDesignMode)

◆ SetDomain()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetDomain ( const nsAString aDomain)

◆ SetFgColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetFgColor ( const nsAString aFgColor)

◆ SetLinkColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetLinkColor ( const nsAString aLinkColor)

◆ SetVlinkColor()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::SetVlinkColor ( const nsAString aVlinkColor)

◆ Write()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::Write ( const nsAString text,
JSContext cx 
)

◆ Writeln()

nsresult nsIDOMHTMLDocument::Writeln ( const nsAString text,
JSContext cx 
)

The documentation for this interface was generated from the following file: