ReactOS 0.4.15-dev-8116-gf69e256
nsIDOMNode Interface Reference
Inheritance diagram for nsIDOMNode:
Collaboration diagram for nsIDOMNode:

Public Types

enum  NSNODETYPE {
  ELEMENT_NODE = 1 , ATTRIBUTE_NODE = 2 , TEXT_NODE = 3 , CDATA_SELECTION_NODE = 4 ,
  ENTITY_REFERENCE_NODE = 5 , ENTITY_NODE = 6 , PROCESSING_INSTRUCTION_NODE = 7 , COMMENT_NODE = 8 ,
  DOCUMENT_NODE = 9 , DOCUMENT_TYPE_NODE = 10 , DOCUMENT_FRAGMENT_NODE = 11 , NOTATION_NODE = 12
}
 
enum  {
  DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED = 1 , DOCUMENT_POSITION_PRECEDING = 2 , DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING = 4 , DOCUMENT_POSITION_CONTAINS = 8 ,
  DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY = 16 , DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC = 32
}
 

Public Member Functions

nsresult GetNodeName (nsAString *aNodeName)
 
nsresult GetNodeValue (nsAString *aNodeValue)
 
nsresult SetNodeValue (const nsAString *aNodeValue)
 
nsresult GetNodeType (uint16_t *aNodeType)
 
nsresult GetParentNode (nsIDOMNode **aParentNode)
 
nsresult GetParentElement (nsIDOMElement **aParentElement)
 
nsresult GetChildNodes (nsIDOMNodeList **aChildNodes)
 
nsresult GetFirstChild (nsIDOMNode **aFirstChild)
 
nsresult GetLastChild (nsIDOMNode **aLastChild)
 
nsresult GetPreviousSibling (nsIDOMNode **aPreviousSibling)
 
nsresult GetNextSibling (nsIDOMNode **aNextSibling)
 
nsresult GetOwnerDocument (nsIDOMDocument **aOwnerDocument)
 
nsresult InsertBefore (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode *refChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult ReplaceChild (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode *oldChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult RemoveChild (nsIDOMNode *oldChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult AppendChild (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult HasChildNodes (bool *_retval)
 
nsresult CloneNode (bool deep, uint8_t _argc, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult Normalize ()
 
nsresult GetNamespaceURI (nsAString *aNamespaceURI)
 
nsresult GetPrefix (nsAString *aPrefix)
 
nsresult GetLocalName (nsAString *aLocalName)
 
nsresult UnusedPlaceholder (bool *_retval)
 
nsresult GetDOMBaseURI (nsAString *aBaseURI)
 
nsresult CompareDocumentPosition (nsIDOMNode *other, uint16_t *_retval)
 
nsresult GetTextContent (nsAString *aTextContent)
 
nsresult SetTextContent (const nsAString *aTextContent)
 
nsresult LookupPrefix (const nsAString *namespaceURI, nsAString *_retval)
 
nsresult IsDefaultNamespace (const nsAString *namespaceURI, bool *_retval)
 
nsresult LookupNamespaceURI (const nsAString *prefix, nsAString *_retval)
 
nsresult IsEqualNode (nsIDOMNode *arg, bool *_retval)
 
nsresult SetUserData (const nsAString *key, nsIVariant *data, nsIVariant **_retval)
 
nsresult GetUserData (const nsAString *key, nsIVariant **_retval)
 
nsresult Contains (nsIDOMNode *aOther, bool *_retval)
 
nsresult GetMshtmlNode (nsISupports **aMshtmlNode)
 
nsresult SetMshtmlNode (nsISupports *aMshtmlNode)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 891 of file nsiface.idl.

Member Enumeration Documentation

◆ anonymous enum

anonymous enum
Enumerator
DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED 
DOCUMENT_POSITION_PRECEDING 
DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING 
DOCUMENT_POSITION_CONTAINS 
DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY 
DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC 

Definition at line 908 of file nsiface.idl.

◆ NSNODETYPE

Enumerator
ELEMENT_NODE 
ATTRIBUTE_NODE 
TEXT_NODE 
CDATA_SELECTION_NODE 
ENTITY_REFERENCE_NODE 
ENTITY_NODE 
PROCESSING_INSTRUCTION_NODE 
COMMENT_NODE 
DOCUMENT_NODE 
DOCUMENT_TYPE_NODE 
DOCUMENT_FRAGMENT_NODE 
NOTATION_NODE 

Definition at line 893 of file nsiface.idl.

893 {
894 ELEMENT_NODE = 1,
895 ATTRIBUTE_NODE = 2,
896 TEXT_NODE = 3,
899 ENTITY_NODE = 6,
901 COMMENT_NODE = 8,
902 DOCUMENT_NODE = 9,
905 NOTATION_NODE = 12
906 };
@ ATTRIBUTE_NODE
Definition: nsiface.idl:895
@ CDATA_SELECTION_NODE
Definition: nsiface.idl:897
@ NOTATION_NODE
Definition: nsiface.idl:905
@ DOCUMENT_NODE
Definition: nsiface.idl:902
@ COMMENT_NODE
Definition: nsiface.idl:901
@ ENTITY_REFERENCE_NODE
Definition: nsiface.idl:898
@ ELEMENT_NODE
Definition: nsiface.idl:894
@ DOCUMENT_TYPE_NODE
Definition: nsiface.idl:903
@ PROCESSING_INSTRUCTION_NODE
Definition: nsiface.idl:900
@ DOCUMENT_FRAGMENT_NODE
Definition: nsiface.idl:904

Member Function Documentation

◆ AppendChild()

nsresult nsIDOMNode::AppendChild ( nsIDOMNode newChild,
nsIDOMNode **  _retval 
)

◆ CloneNode()

nsresult nsIDOMNode::CloneNode ( bool  deep,
uint8_t  _argc,
nsIDOMNode **  _retval 
)

◆ CompareDocumentPosition()

nsresult nsIDOMNode::CompareDocumentPosition ( nsIDOMNode other,
uint16_t _retval 
)

◆ Contains()

nsresult nsIDOMNode::Contains ( nsIDOMNode aOther,
bool _retval 
)

◆ GetChildNodes()

nsresult nsIDOMNode::GetChildNodes ( nsIDOMNodeList **  aChildNodes)

◆ GetDOMBaseURI()

nsresult nsIDOMNode::GetDOMBaseURI ( nsAString aBaseURI)

◆ GetFirstChild()

nsresult nsIDOMNode::GetFirstChild ( nsIDOMNode **  aFirstChild)

◆ GetLastChild()

nsresult nsIDOMNode::GetLastChild ( nsIDOMNode **  aLastChild)

◆ GetLocalName()

nsresult nsIDOMNode::GetLocalName ( nsAString aLocalName)

◆ GetMshtmlNode()

nsresult nsIDOMNode::GetMshtmlNode ( nsISupports **  aMshtmlNode)

◆ GetNamespaceURI()

nsresult nsIDOMNode::GetNamespaceURI ( nsAString aNamespaceURI)

◆ GetNextSibling()

nsresult nsIDOMNode::GetNextSibling ( nsIDOMNode **  aNextSibling)

◆ GetNodeName()

nsresult nsIDOMNode::GetNodeName ( nsAString aNodeName)

◆ GetNodeType()

nsresult nsIDOMNode::GetNodeType ( uint16_t aNodeType)

◆ GetNodeValue()

nsresult nsIDOMNode::GetNodeValue ( nsAString aNodeValue)

◆ GetOwnerDocument()

nsresult nsIDOMNode::GetOwnerDocument ( nsIDOMDocument **  aOwnerDocument)

◆ GetParentElement()

nsresult nsIDOMNode::GetParentElement ( nsIDOMElement **  aParentElement)

◆ GetParentNode()

nsresult nsIDOMNode::GetParentNode ( nsIDOMNode **  aParentNode)

◆ GetPrefix()

nsresult nsIDOMNode::GetPrefix ( nsAString aPrefix)

◆ GetPreviousSibling()

nsresult nsIDOMNode::GetPreviousSibling ( nsIDOMNode **  aPreviousSibling)

◆ GetTextContent()

nsresult nsIDOMNode::GetTextContent ( nsAString aTextContent)

◆ GetUserData()

nsresult nsIDOMNode::GetUserData ( const nsAString key,
nsIVariant **  _retval 
)

◆ HasChildNodes()

nsresult nsIDOMNode::HasChildNodes ( bool _retval)

◆ InsertBefore()

nsresult nsIDOMNode::InsertBefore ( nsIDOMNode newChild,
nsIDOMNode refChild,
nsIDOMNode **  _retval 
)

◆ IsDefaultNamespace()

nsresult nsIDOMNode::IsDefaultNamespace ( const nsAString namespaceURI,
bool _retval 
)

◆ IsEqualNode()

nsresult nsIDOMNode::IsEqualNode ( nsIDOMNode arg,
bool _retval 
)

◆ LookupNamespaceURI()

nsresult nsIDOMNode::LookupNamespaceURI ( const nsAString prefix,
nsAString _retval 
)

◆ LookupPrefix()

nsresult nsIDOMNode::LookupPrefix ( const nsAString namespaceURI,
nsAString _retval 
)

◆ Normalize()

nsresult nsIDOMNode::Normalize ( )

◆ RemoveChild()

nsresult nsIDOMNode::RemoveChild ( nsIDOMNode oldChild,
nsIDOMNode **  _retval 
)

◆ ReplaceChild()

nsresult nsIDOMNode::ReplaceChild ( nsIDOMNode newChild,
nsIDOMNode oldChild,
nsIDOMNode **  _retval 
)

◆ SetMshtmlNode()

nsresult nsIDOMNode::SetMshtmlNode ( nsISupports aMshtmlNode)

◆ SetNodeValue()

nsresult nsIDOMNode::SetNodeValue ( const nsAString aNodeValue)

◆ SetTextContent()

nsresult nsIDOMNode::SetTextContent ( const nsAString aTextContent)

◆ SetUserData()

nsresult nsIDOMNode::SetUserData ( const nsAString key,
nsIVariant data,
nsIVariant **  _retval 
)

◆ UnusedPlaceholder()

nsresult nsIDOMNode::UnusedPlaceholder ( bool _retval)

The documentation for this interface was generated from the following file: