ReactOS 0.4.15-dev-8191-gbc6c731
nsIDOMHTMLElement Interface Reference
Inheritance diagram for nsIDOMHTMLElement:
Collaboration diagram for nsIDOMHTMLElement:

Public Member Functions

nsresult GetTitle (nsAString *aTitle)
 
nsresult SetTitle (const nsAString *aTitle)
 
nsresult GetLang (nsAString *aLang)
 
nsresult SetLang (const nsAString *aLang)
 
nsresult GetDir (nsAString *aDir)
 
nsresult SetDir (const nsAString *aDir)
 
nsresult GetDataset (nsISupports **aDataset)
 
nsresult GetItemScope (bool *aItemScope)
 
nsresult SetItemScope (bool aItemScope)
 
nsresult GetItemType (nsIVariant **aItemType)
 
nsresult SetItemType (nsIVariant *aItemType)
 
nsresult GetItemId (nsAString *aItemId)
 
nsresult SetItemId (const nsAString *aItemId)
 
nsresult GetProperties (nsISupports **aProperties)
 
nsresult GetItemValue (nsIVariant **aItemValue)
 
nsresult SetItemValue (nsIVariant *aItemValue)
 
nsresult GetItemProp (nsIVariant **aItemProp)
 
nsresult SetItemProp (nsIVariant *aItemProp)
 
nsresult GetItemRef (nsIVariant **aItemRef)
 
nsresult SetItemRef (nsIVariant *aItemRef)
 
nsresult GetHidden (bool *aHidden)
 
nsresult SetHidden (bool aHidden)
 
nsresult Click ()
 
nsresult GetTabIndex (int32_t *aTabIndex)
 
nsresult SetTabIndex (int32_t aTabIndex)
 
nsresult Focus ()
 
nsresult Blur ()
 
nsresult GetAccessKey (nsAString *aAccessKey)
 
nsresult SetAccessKey (const nsAString *aAccessKey)
 
nsresult GetAccessKeyLabel (nsAString *aAccessKeyLabel)
 
nsresult GetDraggable (bool *aDraggable)
 
nsresult SetDraggable (bool aDraggable)
 
nsresult GetContentEditable (nsAString *aContentEditable)
 
nsresult SetContentEditable (const nsAString *aContentEditable)
 
nsresult GetIsContentEditable (bool *aIsContentEditable)
 
nsresult GetContextMenu (nsIDOMHTMLMenuElement **aContextMenu)
 
nsresult GetSpellcheck (bool *aSpellcheck)
 
nsresult SetSpellcheck (bool aSpellcheck)
 
nsresult GetInnerHTML (nsAString *aInnerHTML)
 
nsresult SetInnerHTML (const nsAString *aInnerHTML)
 
nsresult GetOuterHTML (nsAString *aInnerHTML)
 
nsresult SetOuterHTML (const nsAString *aInnerHTML)
 
nsresult InsertAdjacentHTML (const nsAString *position, const nsAString *text)
 
nsresult ScrollIntoView (bool top, uint8_t _argc)
 
nsresult GetOffsetParent (nsIDOMElement **aOffsetParent)
 
nsresult GetOffsetTop (int32_t *aOffsetTop)
 
nsresult GetOffsetLeft (int32_t *aOffsetLeft)
 
nsresult GetOffsetWidth (int32_t *aOffsetWidth)
 
nsresult GetOffsetHeight (int32_t *aOffsetHeight)
 
- Public Member Functions inherited from nsIDOMElement
nsresult GetTagName (nsAString *aTagName)
 
nsresult GetId (nsAString *aId)
 
nsresult SetId (const nsAString *aId)
 
nsresult GetClassName (nsAString *aClassName)
 
nsresult SetClassName (const nsAString *aClassName)
 
nsresult GetClassList (nsISupports **aClassList)
 
nsresult GetAttributes (nsIDOMMozNamedAttrMap **aAttributes)
 
nsresult GetAttribute (const nsAString *name, nsAString *_retval)
 
nsresult GetAttributeNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *localName, nsAString *_retval)
 
nsresult SetAttribute (const nsAString *name, const nsAString *value)
 
nsresult SetAttributeNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *qualifiedName, const nsAString *value)
 
nsresult RemoveAttribute (const nsAString *name)
 
nsresult RemoveAttributeNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *localName)
 
nsresult HasAttribute (const nsAString *name, bool *_retval)
 
nsresult HasAttributeNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *localName, bool *_retval)
 
nsresult HasAttributes (bool *_retval)
 
nsresult GetAttributeNode (const nsAString *name, nsIDOMAttr **_retval)
 
nsresult SetAttributeNode (nsIDOMAttr *newAttr, nsIDOMAttr **_retval)
 
nsresult RemoveAttributeNode (nsIDOMAttr *oldAttr, nsIDOMAttr **_retval)
 
nsresult GetAttributeNodeNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *localName, nsIDOMAttr **_retval)
 
nsresult SetAttributeNodeNS (nsIDOMAttr *newAttr, nsIDOMAttr **_retval)
 
nsresult GetElementsByTagName (const nsAString *name, nsIDOMHTMLCollection **_retval)
 
nsresult GetElementsByTagNameNS (const nsAString *namespaceURI, const nsAString *localName, nsIDOMHTMLCollection **_retval)
 
nsresult GetElementsByClassName (const nsAString *classes, nsIDOMHTMLCollection **_retval)
 
nsresult GetChildElements (nsIDOMNodeList **aChildren)
 
nsresult GetFirstElementChild (nsIDOMElement **aFirstElementChild)
 
nsresult GetLastElementChild (nsIDOMElement **aLastElementChild)
 
nsresult GetPreviousElementSibling (nsIDOMElement **aPreviousElementSibling)
 
nsresult GetNextElementSibling (nsIDOMElement **aNextElementSibling)
 
nsresult GetChildElementCount (uint32_t *aChildElementCount)
 
nsresult Remove ()
 
nsresult GetClientRects (nsIDOMClientRectList **_retval)
 
nsresult GetBoundingClientRect (nsIDOMClientRect **_retval)
 
nsresult GetScrollTop (int32_t *aScrollTop)
 
nsresult SetScrollTop (int32_t aScrollTop)
 
nsresult GetScrollLeft (int32_t *aScrollLeft)
 
nsresult SetScrollLeft (int32_t aScrollLeft)
 
nsresult GetScrollWidth (int32_t *aScrollWidth)
 
nsresult GetScrollHeight (int32_t *aScrollHeight)
 
nsresult GetClientTop (int32_t *aClientTop)
 
nsresult GetClientLeft (int32_t *aClientLeft)
 
nsresult GetClientWidth (int32_t *aClientWidth)
 
nsresult GetClientHeight (int32_t *aClientHeight)
 
nsresult GetScrollLeftMax (int32_t *aScrollLeftMax)
 
nsresult GetScrollTopMax (int32_t *aScrollTopMax)
 
nsresult MozMatchesSelector (const nsAString *selector, bool *_retval)
 
nsresult SetCapture (bool retargetToElement)
 
nsresult ReleaseCapture ()
 
nsresult MozRequestFullScreen ()
 
nsresult MozRequestPointerLock ()
 
nsresult QuerySelector (const nsAString *selectors, nsIDOMElement **_retval)
 
nsresult QuerySelectorAll (const nsAString *selectors, nsIDOMNodeList **_retval)
 
- Public Member Functions inherited from nsIDOMNode
nsresult GetNodeName (nsAString *aNodeName)
 
nsresult GetNodeValue (nsAString *aNodeValue)
 
nsresult SetNodeValue (const nsAString *aNodeValue)
 
nsresult GetNodeType (uint16_t *aNodeType)
 
nsresult GetParentNode (nsIDOMNode **aParentNode)
 
nsresult GetParentElement (nsIDOMElement **aParentElement)
 
nsresult GetChildNodes (nsIDOMNodeList **aChildNodes)
 
nsresult GetFirstChild (nsIDOMNode **aFirstChild)
 
nsresult GetLastChild (nsIDOMNode **aLastChild)
 
nsresult GetPreviousSibling (nsIDOMNode **aPreviousSibling)
 
nsresult GetNextSibling (nsIDOMNode **aNextSibling)
 
nsresult GetOwnerDocument (nsIDOMDocument **aOwnerDocument)
 
nsresult InsertBefore (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode *refChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult ReplaceChild (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode *oldChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult RemoveChild (nsIDOMNode *oldChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult AppendChild (nsIDOMNode *newChild, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult HasChildNodes (bool *_retval)
 
nsresult CloneNode (bool deep, uint8_t _argc, nsIDOMNode **_retval)
 
nsresult Normalize ()
 
nsresult GetNamespaceURI (nsAString *aNamespaceURI)
 
nsresult GetPrefix (nsAString *aPrefix)
 
nsresult GetLocalName (nsAString *aLocalName)
 
nsresult UnusedPlaceholder (bool *_retval)
 
nsresult GetDOMBaseURI (nsAString *aBaseURI)
 
nsresult CompareDocumentPosition (nsIDOMNode *other, uint16_t *_retval)
 
nsresult GetTextContent (nsAString *aTextContent)
 
nsresult SetTextContent (const nsAString *aTextContent)
 
nsresult LookupPrefix (const nsAString *namespaceURI, nsAString *_retval)
 
nsresult IsDefaultNamespace (const nsAString *namespaceURI, bool *_retval)
 
nsresult LookupNamespaceURI (const nsAString *prefix, nsAString *_retval)
 
nsresult IsEqualNode (nsIDOMNode *arg, bool *_retval)
 
nsresult SetUserData (const nsAString *key, nsIVariant *data, nsIVariant **_retval)
 
nsresult GetUserData (const nsAString *key, nsIVariant **_retval)
 
nsresult Contains (nsIDOMNode *aOther, bool *_retval)
 
nsresult GetMshtmlNode (nsISupports **aMshtmlNode)
 
nsresult SetMshtmlNode (nsISupports *aMshtmlNode)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Additional Inherited Members

- Public Types inherited from nsIDOMNode
enum  NSNODETYPE {
  ELEMENT_NODE = 1 , ATTRIBUTE_NODE = 2 , TEXT_NODE = 3 , CDATA_SELECTION_NODE = 4 ,
  ENTITY_REFERENCE_NODE = 5 , ENTITY_NODE = 6 , PROCESSING_INSTRUCTION_NODE = 7 , COMMENT_NODE = 8 ,
  DOCUMENT_NODE = 9 , DOCUMENT_TYPE_NODE = 10 , DOCUMENT_FRAGMENT_NODE = 11 , NOTATION_NODE = 12
}
 
enum  {
  DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED = 1 , DOCUMENT_POSITION_PRECEDING = 2 , DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING = 4 , DOCUMENT_POSITION_CONTAINS = 8 ,
  DOCUMENT_POSITION_CONTAINED_BY = 16 , DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC = 32
}
 

Detailed Description

Definition at line 1062 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ Blur()

nsresult nsIDOMHTMLElement::Blur ( )

◆ Click()

nsresult nsIDOMHTMLElement::Click ( )

◆ Focus()

nsresult nsIDOMHTMLElement::Focus ( )

◆ GetAccessKey()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetAccessKey ( nsAString aAccessKey)

◆ GetAccessKeyLabel()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetAccessKeyLabel ( nsAString aAccessKeyLabel)

◆ GetContentEditable()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetContentEditable ( nsAString aContentEditable)

◆ GetContextMenu()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetContextMenu ( nsIDOMHTMLMenuElement **  aContextMenu)

◆ GetDataset()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetDataset ( nsISupports **  aDataset)

◆ GetDir()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetDir ( nsAString aDir)

◆ GetDraggable()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetDraggable ( bool aDraggable)

◆ GetHidden()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetHidden ( bool aHidden)

◆ GetInnerHTML()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetInnerHTML ( nsAString aInnerHTML)

◆ GetIsContentEditable()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetIsContentEditable ( bool aIsContentEditable)

◆ GetItemId()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetItemId ( nsAString aItemId)

◆ GetItemProp()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetItemProp ( nsIVariant **  aItemProp)

◆ GetItemRef()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetItemRef ( nsIVariant **  aItemRef)

◆ GetItemScope()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetItemScope ( bool aItemScope)

◆ GetItemType()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetItemType ( nsIVariant **  aItemType)

◆ GetItemValue()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetItemValue ( nsIVariant **  aItemValue)

◆ GetLang()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetLang ( nsAString aLang)

◆ GetOffsetHeight()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetOffsetHeight ( int32_t aOffsetHeight)

◆ GetOffsetLeft()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetOffsetLeft ( int32_t aOffsetLeft)

◆ GetOffsetParent()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetOffsetParent ( nsIDOMElement **  aOffsetParent)

◆ GetOffsetTop()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetOffsetTop ( int32_t aOffsetTop)

◆ GetOffsetWidth()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetOffsetWidth ( int32_t aOffsetWidth)

◆ GetOuterHTML()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetOuterHTML ( nsAString aInnerHTML)

◆ GetProperties()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetProperties ( nsISupports **  aProperties)

◆ GetSpellcheck()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetSpellcheck ( bool aSpellcheck)

◆ GetTabIndex()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetTabIndex ( int32_t aTabIndex)

◆ GetTitle()

nsresult nsIDOMHTMLElement::GetTitle ( nsAString aTitle)

◆ InsertAdjacentHTML()

nsresult nsIDOMHTMLElement::InsertAdjacentHTML ( const nsAString position,
const nsAString text 
)

◆ ScrollIntoView()

nsresult nsIDOMHTMLElement::ScrollIntoView ( bool  top,
uint8_t  _argc 
)

◆ SetAccessKey()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetAccessKey ( const nsAString aAccessKey)

◆ SetContentEditable()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetContentEditable ( const nsAString aContentEditable)

◆ SetDir()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetDir ( const nsAString aDir)

◆ SetDraggable()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetDraggable ( bool  aDraggable)

◆ SetHidden()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetHidden ( bool  aHidden)

◆ SetInnerHTML()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetInnerHTML ( const nsAString aInnerHTML)

◆ SetItemId()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetItemId ( const nsAString aItemId)

◆ SetItemProp()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetItemProp ( nsIVariant aItemProp)

◆ SetItemRef()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetItemRef ( nsIVariant aItemRef)

◆ SetItemScope()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetItemScope ( bool  aItemScope)

◆ SetItemType()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetItemType ( nsIVariant aItemType)

◆ SetItemValue()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetItemValue ( nsIVariant aItemValue)

◆ SetLang()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetLang ( const nsAString aLang)

◆ SetOuterHTML()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetOuterHTML ( const nsAString aInnerHTML)

◆ SetSpellcheck()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetSpellcheck ( bool  aSpellcheck)

◆ SetTabIndex()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetTabIndex ( int32_t  aTabIndex)

◆ SetTitle()

nsresult nsIDOMHTMLElement::SetTitle ( const nsAString aTitle)

The documentation for this interface was generated from the following file: