ReactOS  0.4.15-dev-1618-g9c8ed68
stretchblt.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  * PROJECT: ReactOS Win32k subsystem
3  * LICENSE: See COPYING in the top level directory
4  * FILE: win32ss/gdi/dib/stretchblt.c
5  * PURPOSE: StretchBlt implementation suitable for all bit depths
6  * PROGRAMMERS: Magnus Olsen
7  * Evgeniy Boltik
8  * Gregor Schneider
9  */
10 
11 #include <win32k.h>
12 
13 #define NDEBUG
14 #include <debug.h>
15 
16 BOOLEAN DIB_XXBPP_StretchBlt(SURFOBJ *DestSurf, SURFOBJ *SourceSurf, SURFOBJ *MaskSurf,
17  SURFOBJ *PatternSurface,
18  RECTL *DestRect, RECTL *SourceRect,
19  POINTL *MaskOrigin, BRUSHOBJ *Brush,
20  POINTL *BrushOrigin, XLATEOBJ *ColorTranslation,
21  ROP4 ROP)
22 {
23  LONG sx = 0;
24  LONG sy = 0;
25  LONG DesX;
26  LONG DesY;
27 
28  LONG DstHeight;
29  LONG DstWidth;
30  LONG SrcHeight;
31  LONG SrcWidth;
32  LONG MaskCy;
33  LONG SourceCy;
34 
35  ULONG Color;
36  ULONG Dest, Source = 0, Pattern = 0;
37  ULONG xxBPPMask;
38  BOOLEAN CanDraw;
39 
40  PFN_DIB_GetPixel fnSource_GetPixel = NULL;
41  PFN_DIB_GetPixel fnDest_GetPixel = NULL;
42  PFN_DIB_PutPixel fnDest_PutPixel = NULL;
43  PFN_DIB_GetPixel fnPattern_GetPixel = NULL;
44  PFN_DIB_GetPixel fnMask_GetPixel = NULL;
45 
46  LONG PatternX = 0, PatternY = 0;
47 
48  BOOL UsesSource = ROP4_USES_SOURCE(ROP);
49  BOOL UsesPattern = ROP4_USES_PATTERN(ROP);
50 
51  ASSERT(IS_VALID_ROP4(ROP));
52 
53  fnDest_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[DestSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
54  fnDest_PutPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[DestSurf->iBitmapFormat].DIB_PutPixel;
55 
56  DPRINT("Dest BPP: %u, dstRect: (%d,%d)-(%d,%d)\n",
57  BitsPerFormat(DestSurf->iBitmapFormat), DestRect->left, DestRect->top, DestRect->right, DestRect->bottom);
58 
59  if (UsesSource)
60  {
61  SourceCy = SourceSurf->sizlBitmap.cy;
62  fnSource_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[SourceSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
63  DPRINT("Source BPP: %u, srcRect: (%d,%d)-(%d,%d)\n",
64  BitsPerFormat(SourceSurf->iBitmapFormat), SourceRect->left, SourceRect->top, SourceRect->right, SourceRect->bottom);
65  }
66 
67  if (MaskSurf)
68  {
69  fnMask_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[MaskSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
70  MaskCy = MaskSurf->sizlBitmap.cy;
71  }
72 
73  DstHeight = DestRect->bottom - DestRect->top;
74  DstWidth = DestRect->right - DestRect->left;
75  SrcHeight = SourceRect->bottom - SourceRect->top;
76  SrcWidth = SourceRect->right - SourceRect->left;
77 
78  /* FIXME: MaskOrigin? */
79 
80  switch(DestSurf->iBitmapFormat)
81  {
82  case BMF_1BPP: xxBPPMask = 0x1; break;
83  case BMF_4BPP: xxBPPMask = 0xF; break;
84  case BMF_8BPP: xxBPPMask = 0xFF; break;
85  case BMF_16BPP: xxBPPMask = 0xFFFF; break;
86  case BMF_24BPP: xxBPPMask = 0xFFFFFF; break;
87  default:
88  xxBPPMask = 0xFFFFFFFF;
89  }
90 
91  if (UsesPattern)
92  {
93  if (PatternSurface)
94  {
95  PatternY = (DestRect->top - BrushOrigin->y) % PatternSurface->sizlBitmap.cy;
96  if (PatternY < 0)
97  {
98  PatternY += PatternSurface->sizlBitmap.cy;
99  }
100  fnPattern_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[PatternSurface->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
101  }
102  else
103  {
104  if (Brush)
105  Pattern = Brush->iSolidColor;
106  }
107  }
108 
109 
110  for (DesY = DestRect->top; DesY < DestRect->bottom; DesY++)
111  {
112  if (PatternSurface)
113  {
114  PatternX = (DestRect->left - BrushOrigin->x) % PatternSurface->sizlBitmap.cx;
115  if (PatternX < 0)
116  {
117  PatternX += PatternSurface->sizlBitmap.cx;
118  }
119  }
120  if (UsesSource)
121  sy = SourceRect->top+(DesY - DestRect->top) * SrcHeight / DstHeight;
122 
123  for (DesX = DestRect->left; DesX < DestRect->right; DesX++)
124  {
125  CanDraw = TRUE;
126 
127  if (fnMask_GetPixel)
128  {
129  sx = SourceRect->left+(DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth;
130  if (sx < 0 || sy < 0 ||
131  MaskSurf->sizlBitmap.cx < sx || MaskCy < sy ||
132  fnMask_GetPixel(MaskSurf, sx, sy) != 0)
133  {
134  CanDraw = FALSE;
135  }
136  }
137 
138  if (UsesSource && CanDraw)
139  {
140  sx = SourceRect->left+(DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth;
141  if (sx >= 0 && sy >= 0 &&
142  SourceSurf->sizlBitmap.cx > sx && SourceCy > sy)
143  {
144  Source = XLATEOBJ_iXlate(ColorTranslation, fnSource_GetPixel(SourceSurf, sx, sy));
145  }
146  else
147  {
148  Source = 0;
149  CanDraw = ((ROP & 0xFF) != R3_OPINDEX_SRCCOPY);
150  }
151  }
152 
153  if (CanDraw)
154  {
155  if (UsesPattern && PatternSurface)
156  {
157  Pattern = fnPattern_GetPixel(PatternSurface, PatternX, PatternY);
158  PatternX++;
159  PatternX %= PatternSurface->sizlBitmap.cx;
160  }
161 
162  Dest = fnDest_GetPixel(DestSurf, DesX, DesY);
163  Color = DIB_DoRop(ROP, Dest, Source, Pattern) & xxBPPMask;
164 
165  fnDest_PutPixel(DestSurf, DesX, DesY, Color);
166  }
167  }
168 
169  if (PatternSurface)
170  {
171  PatternY++;
172  PatternY %= PatternSurface->sizlBitmap.cy;
173  }
174  }
175 
176  return TRUE;
177 }
178 
179 /* EOF */
#define BMF_24BPP
Definition: winddi.h:359
ULONG(* PFN_DIB_GetPixel)(SURFOBJ *, LONG, LONG)
Definition: dib.h:34
SIZEL sizlBitmap
Definition: winddi.h:1209
#define TRUE
Definition: types.h:120
#define BitsPerFormat(Format)
Definition: surface.h:109
long bottom
Definition: polytest.cpp:53
ULONG iBitmapFormat
Definition: winddi.h:1215
ULONG ROP4
Definition: winddi.h:128
#define IS_VALID_ROP4(rop)
Definition: inteng.h:49
struct Color Color
LONG y
Definition: windef.h:330
long right
Definition: polytest.cpp:53
#define FALSE
Definition: types.h:117
unsigned int BOOL
Definition: ntddk_ex.h:94
long LONG
Definition: pedump.c:60
long top
Definition: polytest.cpp:53
PFN_DIB_PutPixel DIB_PutPixel
Definition: dib.h:45
unsigned char BOOLEAN
LONG cx
Definition: windef.h:334
void DPRINT(...)
Definition: polytest.cpp:61
GLint GLint bottom
Definition: glext.h:7726
#define ROP4_USES_SOURCE(Rop4)
Definition: inteng.h:45
ULONG DIB_DoRop(ULONG Rop, ULONG Dest, ULONG Source, ULONG Pattern)
Definition: dib.c:92
long left
Definition: polytest.cpp:53
#define BMF_16BPP
Definition: winddi.h:358
#define ASSERT(a)
Definition: mode.c:45
if(!(yy_init))
Definition: macro.lex.yy.c:714
LONG x
Definition: windef.h:329
GLdouble GLdouble right
Definition: glext.h:10859
PFN_DIB_GetPixel DIB_GetPixel
Definition: dib.h:46
Definition: xlate.c:9
DIB_FUNCTIONS DibFunctionsForBitmapFormat[]
Definition: dib.c:20
#define ROP4_USES_PATTERN(Rop4)
Definition: inteng.h:46
BOOLEAN DIB_XXBPP_StretchBlt(SURFOBJ *DestSurf, SURFOBJ *SourceSurf, SURFOBJ *MaskSurf, SURFOBJ *PatternSurface, RECTL *DestRect, RECTL *SourceRect, POINTL *MaskOrigin, BRUSHOBJ *Brush, POINTL *BrushOrigin, XLATEOBJ *ColorTranslation, ROP4 ROP)
Definition: stretchblt.c:16
#define NULL
Definition: types.h:112
unsigned int ULONG
Definition: retypes.h:1
_In_ UINT _In_ UINT _In_ PNDIS_PACKET Source
Definition: ndis.h:3167
ENGAPI ULONG APIENTRY XLATEOBJ_iXlate(_In_ XLATEOBJ *pxlo, _In_ ULONG iColor)
Definition: xlateobj.c:664
LONG cy
Definition: windef.h:335
Definition: xlate.c:10
VOID(* PFN_DIB_PutPixel)(SURFOBJ *, LONG, LONG, ULONG)
Definition: dib.h:33
Definition: xlate.c:8