ReactOS  0.4.15-dev-5122-g72bdbdd
stretchblt.c
Go to the documentation of this file.
1 /*
2  * PROJECT: ReactOS Win32k subsystem
3  * LICENSE: See COPYING in the top level directory
4  * FILE: win32ss/gdi/dib/stretchblt.c
5  * PURPOSE: StretchBlt implementation suitable for all bit depths
6  * PROGRAMMERS: Magnus Olsen
7  * Evgeniy Boltik
8  * Gregor Schneider
9  * Doug Lyons
10  */
11 
12 #include <win32k.h>
13 
14 #define NDEBUG
15 #include <debug.h>
16 
17 BOOLEAN DIB_XXBPP_StretchBlt(SURFOBJ *DestSurf, SURFOBJ *SourceSurf, SURFOBJ *MaskSurf,
18  SURFOBJ *PatternSurface,
19  RECTL *DestRect, RECTL *SourceRect,
20  POINTL *MaskOrigin, BRUSHOBJ *Brush,
21  POINTL *BrushOrigin, XLATEOBJ *ColorTranslation,
22  ROP4 ROP)
23 {
24  LONG sx = 0;
25  LONG sy = 0;
26  LONG DesX;
27  LONG DesY;
28 
29  LONG DstHeight;
30  LONG DstWidth;
31  LONG SrcHeight;
32  LONG SrcWidth;
33  LONG MaskCy;
34  LONG SourceCy;
35 
36  ULONG Color;
37  ULONG Dest, Source = 0, Pattern = 0;
38  ULONG xxBPPMask;
39  BOOLEAN CanDraw;
40 
41  PFN_DIB_GetPixel fnSource_GetPixel = NULL;
42  PFN_DIB_GetPixel fnDest_GetPixel = NULL;
43  PFN_DIB_PutPixel fnDest_PutPixel = NULL;
44  PFN_DIB_GetPixel fnPattern_GetPixel = NULL;
45  PFN_DIB_GetPixel fnMask_GetPixel = NULL;
46 
47  LONG PatternX = 0, PatternY = 0;
48 
49  BOOL UsesSource = ROP4_USES_SOURCE(ROP);
50  BOOL UsesPattern = ROP4_USES_PATTERN(ROP);
51  BOOLEAN bTopToBottom, bLeftToRight;
52 
53  ASSERT(IS_VALID_ROP4(ROP));
54 
55  fnDest_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[DestSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
56  fnDest_PutPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[DestSurf->iBitmapFormat].DIB_PutPixel;
57 
58  DPRINT("Dest BPP: %u, DestRect: (%d,%d)-(%d,%d)\n",
59  BitsPerFormat(DestSurf->iBitmapFormat), DestRect->left, DestRect->top, DestRect->right, DestRect->bottom);
60 
61  DstHeight = DestRect->bottom - DestRect->top;
62  DstWidth = DestRect->right - DestRect->left;
63  SrcHeight = SourceRect->bottom - SourceRect->top;
64  SrcWidth = SourceRect->right - SourceRect->left;
65 
66  /* Here we do the tests and set our conditions */
67  if (((SrcWidth < 0) && (DstWidth < 0)) || ((SrcWidth >= 0) && (DstWidth >= 0)))
68  bLeftToRight = FALSE;
69  else
70  bLeftToRight = TRUE;
71 
72  if (((SrcHeight < 0) && (DstHeight < 0)) || ((SrcHeight >= 0) && (DstHeight >= 0)))
73  bTopToBottom = FALSE;
74  else
75  bTopToBottom = TRUE;
76 
77  /* Make Well Ordered to start */
78  RECTL_vMakeWellOrdered(DestRect);
79 
80  if (UsesSource)
81  {
82  SourceCy = SourceSurf->sizlBitmap.cy;
83  fnSource_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[SourceSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
84  DPRINT("Source BPP: %u, SourceRect: (%d,%d)-(%d,%d)\n",
85  BitsPerFormat(SourceSurf->iBitmapFormat), SourceRect->left, SourceRect->top, SourceRect->right, SourceRect->bottom);
86  }
87 
88  if (MaskSurf)
89  {
90  DPRINT("MaskSurf is not NULL.\n");
91  fnMask_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[MaskSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
92  MaskCy = MaskSurf->sizlBitmap.cy;
93  }
94 
95  DstHeight = DestRect->bottom - DestRect->top;
96  DstWidth = DestRect->right - DestRect->left;
97  SrcHeight = SourceRect->bottom - SourceRect->top;
98  SrcWidth = SourceRect->right - SourceRect->left;
99 
100  /* FIXME: MaskOrigin? */
101 
102  switch(DestSurf->iBitmapFormat)
103  {
104  case BMF_1BPP: xxBPPMask = 0x1; break;
105  case BMF_4BPP: xxBPPMask = 0xF; break;
106  case BMF_8BPP: xxBPPMask = 0xFF; break;
107  case BMF_16BPP: xxBPPMask = 0xFFFF; break;
108  case BMF_24BPP: xxBPPMask = 0xFFFFFF; break;
109  default:
110  xxBPPMask = 0xFFFFFFFF;
111  }
112  DPRINT("xxBPPMask is 0x%x.\n", xxBPPMask);
113 
114  if (UsesPattern)
115  {
116  DPRINT("UsesPattern is not NULL.\n");
117  if (PatternSurface)
118  {
119  PatternY = (DestRect->top - BrushOrigin->y) % PatternSurface->sizlBitmap.cy;
120  if (PatternY < 0)
121  {
122  PatternY += PatternSurface->sizlBitmap.cy;
123  }
124  fnPattern_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[PatternSurface->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
125  }
126  else
127  {
128  if (Brush)
129  Pattern = Brush->iSolidColor;
130  }
131  }
132 
133  if (PatternSurface)
134  {
135  DPRINT("PatternSurface is not NULL.\n");
136  }
137 
138  DPRINT("bLeftToRight is '%d' and bTopToBottom is '%d'.\n", bLeftToRight, bTopToBottom);
139 
140  for (DesY = DestRect->top; DesY < DestRect->bottom; DesY++)
141  {
142  if (PatternSurface)
143  {
144  PatternX = (DestRect->left - BrushOrigin->x) % PatternSurface->sizlBitmap.cx;
145  if (PatternX < 0)
146  {
147  PatternX += PatternSurface->sizlBitmap.cx;
148  }
149  }
150  if (UsesSource)
151  {
152  if (bTopToBottom)
153  {
154  sy = SourceRect->bottom-(DesY - DestRect->top) * SrcHeight / DstHeight; // flips about the x-axis
155  }
156  else
157  {
158  sy = SourceRect->top+(DesY - DestRect->top) * SrcHeight / DstHeight;
159  }
160  }
161 
162  for (DesX = DestRect->left; DesX < DestRect->right; DesX++)
163  {
164  CanDraw = TRUE;
165 
166  if (fnMask_GetPixel)
167  {
168  if (bLeftToRight)
169  {
170  sx = SourceRect->right - (DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth; // flips about the y-axis
171  }
172  else
173  {
174  sx = SourceRect->left+(DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth;
175  }
176  if (sx < 0 || sy < 0 ||
177  MaskSurf->sizlBitmap.cx < sx || MaskCy < sy ||
178  fnMask_GetPixel(MaskSurf, sx, sy) != 0)
179  {
180  CanDraw = FALSE;
181  }
182  }
183 
184  if (UsesSource && CanDraw)
185  {
186  if (bLeftToRight)
187  {
188  sx = SourceRect->right-(DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth; // flips about the y-axis
189  }
190  else
191  {
192  sx = SourceRect->left + (DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth;
193  }
194  if (sx >= 0 && sy >= 0 &&
195  SourceSurf->sizlBitmap.cx > sx && SourceCy > sy)
196  {
197  Source = XLATEOBJ_iXlate(ColorTranslation, fnSource_GetPixel(SourceSurf, sx, sy));
198  }
199  else
200  {
201  Source = 0;
202  CanDraw = ((ROP & 0xFF) != R3_OPINDEX_SRCCOPY);
203  }
204  }
205 
206  if (CanDraw)
207  {
208  if (UsesPattern && PatternSurface)
209  {
210  Pattern = fnPattern_GetPixel(PatternSurface, PatternX, PatternY);
211  PatternX++;
212  PatternX %= PatternSurface->sizlBitmap.cx;
213  }
214 
215  Dest = fnDest_GetPixel(DestSurf, DesX, DesY);
216  Color = DIB_DoRop(ROP, Dest, Source, Pattern) & xxBPPMask;
217 
218  fnDest_PutPixel(DestSurf, DesX, DesY, Color);
219  }
220  }
221 
222  if (PatternSurface)
223  {
224  PatternY++;
225  PatternY %= PatternSurface->sizlBitmap.cy;
226  }
227  }
228 
229  return TRUE;
230 }
231 
232 /* EOF */
#define BMF_24BPP
Definition: winddi.h:359
ULONG(* PFN_DIB_GetPixel)(SURFOBJ *, LONG, LONG)
Definition: dib.h:34
Definition: xlate.c:9
SIZEL sizlBitmap
Definition: winddi.h:1209
#define TRUE
Definition: types.h:120
#define BitsPerFormat(Format)
Definition: surface.h:109
long bottom
Definition: polytest.cpp:53
ULONG iBitmapFormat
Definition: winddi.h:1215
if(dx==0 &&dy==0)
Definition: linetemp.h:174
ULONG ROP4
Definition: winddi.h:128
#define IS_VALID_ROP4(rop)
Definition: inteng.h:49
struct Color Color
LONG y
Definition: windef.h:330
long right
Definition: polytest.cpp:53
#define FALSE
Definition: types.h:117
unsigned int BOOL
Definition: ntddk_ex.h:94
long LONG
Definition: pedump.c:60
long top
Definition: polytest.cpp:53
PFN_DIB_PutPixel DIB_PutPixel
Definition: dib.h:45
unsigned char BOOLEAN
LONG cx
Definition: windef.h:334
GLint GLint bottom
Definition: glext.h:7726
#define ROP4_USES_SOURCE(Rop4)
Definition: inteng.h:45
ULONG DIB_DoRop(ULONG Rop, ULONG Dest, ULONG Source, ULONG Pattern)
Definition: dib.c:92
long left
Definition: polytest.cpp:53
#define BMF_16BPP
Definition: winddi.h:358
#define ASSERT(a)
Definition: mode.c:44
LONG x
Definition: windef.h:329
GLdouble GLdouble right
Definition: glext.h:10859
PFN_DIB_GetPixel DIB_GetPixel
Definition: dib.h:46
Definition: xlate.c:8
DIB_FUNCTIONS DibFunctionsForBitmapFormat[]
Definition: dib.c:20
#define ROP4_USES_PATTERN(Rop4)
Definition: inteng.h:46
BOOLEAN DIB_XXBPP_StretchBlt(SURFOBJ *DestSurf, SURFOBJ *SourceSurf, SURFOBJ *MaskSurf, SURFOBJ *PatternSurface, RECTL *DestRect, RECTL *SourceRect, POINTL *MaskOrigin, BRUSHOBJ *Brush, POINTL *BrushOrigin, XLATEOBJ *ColorTranslation, ROP4 ROP)
Definition: stretchblt.c:17
#define NULL
Definition: types.h:112
unsigned int ULONG
Definition: retypes.h:1
_In_ UINT _In_ UINT _In_ PNDIS_PACKET Source
Definition: ndis.h:3167
ENGAPI ULONG APIENTRY XLATEOBJ_iXlate(_In_ XLATEOBJ *pxlo, _In_ ULONG iColor)
Definition: xlateobj.c:664
Definition: xlate.c:10
#define DPRINT
Definition: sndvol32.h:71
LONG cy
Definition: windef.h:335
VOID FASTCALL RECTL_vMakeWellOrdered(_Inout_ RECTL *prcl)
Definition: rect.c:81
VOID(* PFN_DIB_PutPixel)(SURFOBJ *, LONG, LONG, ULONG)
Definition: dib.h:33