ReactOS 0.4.15-dev-8227-g32d615f
stretchblt.c
Go to the documentation of this file.
1/*
2 * PROJECT: ReactOS Win32k subsystem
3 * LICENSE: See COPYING in the top level directory
4 * FILE: win32ss/gdi/dib/stretchblt.c
5 * PURPOSE: StretchBlt implementation suitable for all bit depths
6 * PROGRAMMERS: Magnus Olsen
7 * Evgeniy Boltik
8 * Gregor Schneider
9 * Doug Lyons
10 */
11
12#include <win32k.h>
13
14#define NDEBUG
15#include <debug.h>
16
17BOOLEAN DIB_XXBPP_StretchBlt(SURFOBJ *DestSurf, SURFOBJ *SourceSurf, SURFOBJ *MaskSurf,
18 SURFOBJ *PatternSurface,
19 RECTL *DestRect, RECTL *SourceRect,
20 POINTL *MaskOrigin, BRUSHOBJ *Brush,
21 POINTL *BrushOrigin, XLATEOBJ *ColorTranslation,
22 ROP4 ROP)
23{
24 LONG sx = 0;
25 LONG sy = 0;
26 LONG DesX;
27 LONG DesY;
28
29 LONG DstHeight;
30 LONG DstWidth;
31 LONG SrcHeight;
32 LONG SrcWidth;
33 LONG MaskCy;
34 LONG SourceCy;
35
37 ULONG Dest, Source = 0, Pattern = 0;
38 ULONG xxBPPMask;
39 BOOLEAN CanDraw;
40
41 PFN_DIB_GetPixel fnSource_GetPixel = NULL;
42 PFN_DIB_GetPixel fnDest_GetPixel = NULL;
43 PFN_DIB_PutPixel fnDest_PutPixel = NULL;
44 PFN_DIB_GetPixel fnPattern_GetPixel = NULL;
45 PFN_DIB_GetPixel fnMask_GetPixel = NULL;
46
47 LONG PatternX = 0, PatternY = 0;
48
49 BOOL UsesSource = ROP4_USES_SOURCE(ROP);
50 BOOL UsesPattern = ROP4_USES_PATTERN(ROP);
51 BOOLEAN bTopToBottom, bLeftToRight;
52
54
55 fnDest_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[DestSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
56 fnDest_PutPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[DestSurf->iBitmapFormat].DIB_PutPixel;
57
58 DPRINT("Dest BPP: %u, DestRect: (%d,%d)-(%d,%d)\n",
59 BitsPerFormat(DestSurf->iBitmapFormat), DestRect->left, DestRect->top, DestRect->right, DestRect->bottom);
60
61 DstHeight = DestRect->bottom - DestRect->top;
62 DstWidth = DestRect->right - DestRect->left;
63 SrcHeight = SourceRect->bottom - SourceRect->top;
64 SrcWidth = SourceRect->right - SourceRect->left;
65
66 /* Here we do the tests and set our conditions */
67 if (((SrcWidth < 0) && (DstWidth < 0)) || ((SrcWidth >= 0) && (DstWidth >= 0)))
68 bLeftToRight = FALSE;
69 else
70 bLeftToRight = TRUE;
71
72 if (((SrcHeight < 0) && (DstHeight < 0)) || ((SrcHeight >= 0) && (DstHeight >= 0)))
73 bTopToBottom = FALSE;
74 else
75 bTopToBottom = TRUE;
76
77 /* Make Well Ordered to start */
78 RECTL_vMakeWellOrdered(DestRect);
79
80 if (UsesSource)
81 {
82 SourceCy = SourceSurf->sizlBitmap.cy;
83 fnSource_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[SourceSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
84 DPRINT("Source BPP: %u, SourceRect: (%d,%d)-(%d,%d)\n",
85 BitsPerFormat(SourceSurf->iBitmapFormat), SourceRect->left, SourceRect->top, SourceRect->right, SourceRect->bottom);
86 }
87
88 if (MaskSurf)
89 {
90 DPRINT("MaskSurf is not NULL.\n");
91 fnMask_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[MaskSurf->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
92 MaskCy = MaskSurf->sizlBitmap.cy;
93 }
94
95 DstHeight = DestRect->bottom - DestRect->top;
96 DstWidth = DestRect->right - DestRect->left;
97 SrcHeight = SourceRect->bottom - SourceRect->top;
98 SrcWidth = SourceRect->right - SourceRect->left;
99
100 /* FIXME: MaskOrigin? */
101
102 switch(DestSurf->iBitmapFormat)
103 {
104 case BMF_1BPP: xxBPPMask = 0x1; break;
105 case BMF_4BPP: xxBPPMask = 0xF; break;
106 case BMF_8BPP: xxBPPMask = 0xFF; break;
107 case BMF_16BPP: xxBPPMask = 0xFFFF; break;
108 case BMF_24BPP: xxBPPMask = 0xFFFFFF; break;
109 default:
110 xxBPPMask = 0xFFFFFFFF;
111 }
112 DPRINT("xxBPPMask is 0x%x.\n", xxBPPMask);
113
114 if (UsesPattern)
115 {
116 DPRINT("UsesPattern is not NULL.\n");
117 if (PatternSurface)
118 {
119 PatternY = (DestRect->top - BrushOrigin->y) % PatternSurface->sizlBitmap.cy;
120 if (PatternY < 0)
121 {
122 PatternY += PatternSurface->sizlBitmap.cy;
123 }
124 fnPattern_GetPixel = DibFunctionsForBitmapFormat[PatternSurface->iBitmapFormat].DIB_GetPixel;
125 }
126 else
127 {
128 if (Brush)
129 Pattern = Brush->iSolidColor;
130 }
131 }
132
133 if (PatternSurface)
134 {
135 DPRINT("PatternSurface is not NULL.\n");
136 }
137
138 DPRINT("bLeftToRight is '%d' and bTopToBottom is '%d'.\n", bLeftToRight, bTopToBottom);
139
140 for (DesY = DestRect->top; DesY < DestRect->bottom; DesY++)
141 {
142 if (PatternSurface)
143 {
144 PatternX = (DestRect->left - BrushOrigin->x) % PatternSurface->sizlBitmap.cx;
145 if (PatternX < 0)
146 {
147 PatternX += PatternSurface->sizlBitmap.cx;
148 }
149 }
150 if (UsesSource)
151 {
152 if (bTopToBottom)
153 {
154 sy = SourceRect->bottom-(DesY - DestRect->top) * SrcHeight / DstHeight; // flips about the x-axis
155 }
156 else
157 {
158 sy = SourceRect->top+(DesY - DestRect->top) * SrcHeight / DstHeight;
159 }
160 }
161
162 for (DesX = DestRect->left; DesX < DestRect->right; DesX++)
163 {
164 CanDraw = TRUE;
165
166 if (fnMask_GetPixel)
167 {
168 if (bLeftToRight)
169 {
170 sx = SourceRect->right - (DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth; // flips about the y-axis
171 }
172 else
173 {
174 sx = SourceRect->left+(DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth;
175 }
176 if (sx < 0 || sy < 0 ||
177 MaskSurf->sizlBitmap.cx < sx || MaskCy < sy ||
178 fnMask_GetPixel(MaskSurf, sx, sy) != 0)
179 {
180 CanDraw = FALSE;
181 }
182 }
183
184 if (UsesSource && CanDraw)
185 {
186 if (bLeftToRight)
187 {
188 sx = SourceRect->right-(DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth; // flips about the y-axis
189 }
190 else
191 {
192 sx = SourceRect->left + (DesX - DestRect->left) * SrcWidth / DstWidth;
193 }
194 if (sx >= 0 && sy >= 0 &&
195 SourceSurf->sizlBitmap.cx > sx && SourceCy > sy)
196 {
197 Source = XLATEOBJ_iXlate(ColorTranslation, fnSource_GetPixel(SourceSurf, sx, sy));
198 }
199 else
200 {
201 Source = 0;
202 CanDraw = ((ROP & 0xFF) != R3_OPINDEX_SRCCOPY);
203 }
204 }
205
206 if (CanDraw)
207 {
208 if (UsesPattern && PatternSurface)
209 {
210 Pattern = fnPattern_GetPixel(PatternSurface, PatternX, PatternY);
211 PatternX++;
212 PatternX %= PatternSurface->sizlBitmap.cx;
213 }
214
215 Dest = fnDest_GetPixel(DestSurf, DesX, DesY);
216 Color = DIB_DoRop(ROP, Dest, Source, Pattern) & xxBPPMask;
217
218 fnDest_PutPixel(DestSurf, DesX, DesY, Color);
219 }
220 }
221
222 if (PatternSurface)
223 {
224 PatternY++;
225 PatternY %= PatternSurface->sizlBitmap.cy;
226 }
227 }
228
229 return TRUE;
230}
231
232/* EOF */
unsigned char BOOLEAN
#define R3_OPINDEX_SRCCOPY
Definition: bitblt.h:27
BOOLEAN DIB_XXBPP_StretchBlt(SURFOBJ *DestSurf, SURFOBJ *SourceSurf, SURFOBJ *MaskSurf, SURFOBJ *PatternSurface, RECTL *DestRect, RECTL *SourceRect, POINTL *MaskOrigin, BRUSHOBJ *Brush, POINTL *BrushOrigin, XLATEOBJ *ColorTranslation, ROP4 ROP)
Definition: stretchblt.c:17
#define NULL
Definition: types.h:112
#define TRUE
Definition: types.h:120
#define FALSE
Definition: types.h:117
unsigned int BOOL
Definition: ntddk_ex.h:94
GLdouble GLdouble right
Definition: glext.h:10859
GLint GLint bottom
Definition: glext.h:7726
#define ROP4_USES_PATTERN(Rop4)
Definition: inteng.h:46
#define IS_VALID_ROP4(rop)
Definition: inteng.h:49
#define ROP4_USES_SOURCE(Rop4)
Definition: inteng.h:45
if(dx< 0)
Definition: linetemp.h:194
#define ASSERT(a)
Definition: mode.c:44
_In_ UINT _In_ UINT _In_ PNDIS_PACKET Source
Definition: ndis.h:3169
long LONG
Definition: pedump.c:60
#define DPRINT
Definition: sndvol32.h:73
PFN_DIB_PutPixel DIB_PutPixel
Definition: dib.h:45
PFN_DIB_GetPixel DIB_GetPixel
Definition: dib.h:46
long bottom
Definition: polytest.cpp:53
long right
Definition: polytest.cpp:53
long top
Definition: polytest.cpp:53
long left
Definition: polytest.cpp:53
LONG y
Definition: windef.h:330
LONG x
Definition: windef.h:329
LONG cx
Definition: kdterminal.h:27
LONG cy
Definition: kdterminal.h:28
SIZEL sizlBitmap
Definition: winddi.h:1209
ULONG iBitmapFormat
Definition: winddi.h:1215
uint32_t ULONG
Definition: typedefs.h:59
ULONG DIB_DoRop(ULONG Rop, ULONG Dest, ULONG Source, ULONG Pattern)
Definition: dib.c:92
DIB_FUNCTIONS DibFunctionsForBitmapFormat[]
Definition: dib.c:20
ULONG(* PFN_DIB_GetPixel)(SURFOBJ *, LONG, LONG)
Definition: dib.h:34
VOID(* PFN_DIB_PutPixel)(SURFOBJ *, LONG, LONG, ULONG)
Definition: dib.h:33
#define BitsPerFormat(Format)
Definition: surface.h:109
VOID FASTCALL RECTL_vMakeWellOrdered(_Inout_ RECTL *prcl)
Definition: rect.c:81
#define BMF_16BPP
Definition: winddi.h:358
#define BMF_8BPP
Definition: winddi.h:357
#define BMF_1BPP
Definition: winddi.h:355
ENGAPI ULONG APIENTRY XLATEOBJ_iXlate(_In_ XLATEOBJ *pxlo, _In_ ULONG iColor)
Definition: xlateobj.c:664
#define BMF_24BPP
Definition: winddi.h:359
ULONG ROP4
Definition: winddi.h:128
#define BMF_4BPP
Definition: winddi.h:356