ReactOS  0.4.15-dev-5112-g22d8c0f
AdjTest Class Reference
Inheritance diagram for AdjTest:
Collaboration diagram for AdjTest:

Protected Member Functions

void adjfind0 ()
 
void adjfind1 ()
 
void adjfind2 ()
 
void adjdiff0 ()
 
void adjdiff1 ()
 
void adjdiff2 ()
 

Static Protected Member Functions

static int equal_length (const char *v1_, const char *v2_)
 
static int mult (int a_, int b_)
 

Private Member Functions

 CPPUNIT_TEST_SUITE (AdjTest)
 
 CPPUNIT_TEST (adjfind0)
 
 CPPUNIT_TEST (adjfind1)
 
 CPPUNIT_TEST (adjfind2)
 
 CPPUNIT_TEST (adjdiff0)
 
 CPPUNIT_TEST (adjdiff1)
 
 CPPUNIT_TEST (adjdiff2)
 
 CPPUNIT_TEST_SUITE_END ()
 

Detailed Description

Definition at line 14 of file adj_test.cpp.

Member Function Documentation

◆ adjdiff0()

void AdjTest::adjdiff0 ( )
protected

Definition at line 85 of file adj_test.cpp.

86 {
87  int numbers[5] = { 1, 2, 4, 8, 16 };
88  int difference[5];
89  adjacent_difference(numbers, numbers + 5, (int*)difference);
90  CPPUNIT_ASSERT(difference[0]==1);
91  CPPUNIT_ASSERT(difference[1]==1);
92  CPPUNIT_ASSERT(difference[2]==2);
93  CPPUNIT_ASSERT(difference[3]==4);
94  CPPUNIT_ASSERT(difference[4]==8);
95 }
_STLP_MOVE_TO_STD_NAMESPACE _OutputIterator adjacent_difference(_InputIterator __first, _InputIterator __last, _OutputIterator __result)
Definition: _numeric.h:121
#define CPPUNIT_ASSERT(X)
Definition: cppunit_mini.h:200

◆ adjdiff1()

void AdjTest::adjdiff1 ( )
protected

Definition at line 96 of file adj_test.cpp.

97 {
98  vector <int> v(10);
99  for(int i = 0; (size_t)i < v.size(); ++i)
100  v[i] = i * i;
101  vector<int> result(v.size());
102  adjacent_difference(v.begin(), v.end(), result.begin());
103  CPPUNIT_ASSERT(result[0]==0)
104  CPPUNIT_ASSERT(result[1]==1)
105  CPPUNIT_ASSERT(result[2]==3)
106  CPPUNIT_ASSERT(result[3]==5)
107  CPPUNIT_ASSERT(result[4]==7)
108  CPPUNIT_ASSERT(result[5]==9)
109  CPPUNIT_ASSERT(result[6]==11)
110  CPPUNIT_ASSERT(result[7]==13)
111  CPPUNIT_ASSERT(result[8]==15)
112  CPPUNIT_ASSERT(result[9]==17)
113 }
GLuint64EXT * result
Definition: glext.h:11304
__kernel_size_t size_t
Definition: linux.h:237
_STLP_MOVE_TO_STD_NAMESPACE _OutputIterator adjacent_difference(_InputIterator __first, _InputIterator __last, _OutputIterator __result)
Definition: _numeric.h:121
#define CPPUNIT_ASSERT(X)
Definition: cppunit_mini.h:200
const GLdouble * v
Definition: gl.h:2040
GLsizei GLenum const GLvoid GLsizei GLenum GLbyte GLbyte GLbyte GLdouble GLdouble GLdouble GLfloat GLfloat GLfloat GLint GLint GLint GLshort GLshort GLshort GLubyte GLubyte GLubyte GLuint GLuint GLuint GLushort GLushort GLushort GLbyte GLbyte GLbyte GLbyte GLdouble GLdouble GLdouble GLdouble GLfloat GLfloat GLfloat GLfloat GLint GLint GLint GLint GLshort GLshort GLshort GLshort GLubyte GLubyte GLubyte GLubyte GLuint GLuint GLuint GLuint GLushort GLushort GLushort GLushort GLboolean const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLbyte const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLdouble const GLfloat const GLfloat const GLint const GLint const GLshort const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort GLenum GLenum GLenum GLfloat GLenum GLint GLenum GLenum GLenum GLfloat GLenum GLenum GLint GLenum GLfloat GLenum GLint GLint GLushort GLenum GLenum GLfloat GLenum GLenum GLint GLfloat const GLubyte GLenum GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLenum GLint GLint GLsizei GLsizei GLint GLenum GLenum const GLvoid GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLenum GLenum const GLdouble GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLsizei GLuint GLfloat GLuint GLbitfield GLfloat GLint GLuint GLboolean GLenum GLfloat GLenum GLbitfield GLenum GLfloat GLfloat GLint GLint const GLfloat GLenum GLfloat GLfloat GLint GLint GLfloat GLfloat GLint GLint const GLfloat GLint GLfloat GLfloat GLint GLfloat GLfloat GLint GLfloat GLfloat const GLdouble const GLfloat const GLdouble const GLfloat GLint i
Definition: glfuncs.h:248

◆ adjdiff2()

void AdjTest::adjdiff2 ( )
protected

Definition at line 114 of file adj_test.cpp.

115 {
116  vector <int> v(10);
117  for (int i = 0; (size_t)i < v.size(); ++i)
118  v[i] = i + 1;
119  vector <int> result(v.size());
120  adjacent_difference(v.begin(), v.end(), result.begin(), mult);
121  CPPUNIT_ASSERT(result[0]==1)
122  CPPUNIT_ASSERT(result[1]==2)
123  CPPUNIT_ASSERT(result[2]==6)
124  CPPUNIT_ASSERT(result[3]==12)
125  CPPUNIT_ASSERT(result[4]==20)
126  CPPUNIT_ASSERT(result[5]==30)
127  CPPUNIT_ASSERT(result[6]==42)
128  CPPUNIT_ASSERT(result[7]==56)
129  CPPUNIT_ASSERT(result[8]==72)
130  CPPUNIT_ASSERT(result[9]==90)
131 }
GLuint64EXT * result
Definition: glext.h:11304
__kernel_size_t size_t
Definition: linux.h:237
_STLP_MOVE_TO_STD_NAMESPACE _OutputIterator adjacent_difference(_InputIterator __first, _InputIterator __last, _OutputIterator __result)
Definition: _numeric.h:121
#define CPPUNIT_ASSERT(X)
Definition: cppunit_mini.h:200
static int mult(int a_, int b_)
Definition: adj_test.cpp:132
const GLdouble * v
Definition: gl.h:2040
GLsizei GLenum const GLvoid GLsizei GLenum GLbyte GLbyte GLbyte GLdouble GLdouble GLdouble GLfloat GLfloat GLfloat GLint GLint GLint GLshort GLshort GLshort GLubyte GLubyte GLubyte GLuint GLuint GLuint GLushort GLushort GLushort GLbyte GLbyte GLbyte GLbyte GLdouble GLdouble GLdouble GLdouble GLfloat GLfloat GLfloat GLfloat GLint GLint GLint GLint GLshort GLshort GLshort GLshort GLubyte GLubyte GLubyte GLubyte GLuint GLuint GLuint GLuint GLushort GLushort GLushort GLushort GLboolean const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLbyte const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLdouble const GLfloat const GLfloat const GLint const GLint const GLshort const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort GLenum GLenum GLenum GLfloat GLenum GLint GLenum GLenum GLenum GLfloat GLenum GLenum GLint GLenum GLfloat GLenum GLint GLint GLushort GLenum GLenum GLfloat GLenum GLenum GLint GLfloat const GLubyte GLenum GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLenum GLint GLint GLsizei GLsizei GLint GLenum GLenum const GLvoid GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLenum GLenum const GLdouble GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLsizei GLuint GLfloat GLuint GLbitfield GLfloat GLint GLuint GLboolean GLenum GLfloat GLenum GLbitfield GLenum GLfloat GLfloat GLint GLint const GLfloat GLenum GLfloat GLfloat GLint GLint GLfloat GLfloat GLint GLint const GLfloat GLint GLfloat GLfloat GLint GLfloat GLfloat GLint GLfloat GLfloat const GLdouble const GLfloat const GLdouble const GLfloat GLint i
Definition: glfuncs.h:248

◆ adjfind0()

void AdjTest::adjfind0 ( )
protected

Definition at line 41 of file adj_test.cpp.

42 {
43  int numbers1 [5] = { 1, 2, 4, 8, 16 };
44  int numbers2 [5] = { 5, 3, 2, 1, 1 };
45 
46  int* location = adjacent_find((int*)numbers1, (int*)numbers1 + 5);
47  CPPUNIT_ASSERT(location == numbers1 + 5); // no adj so loc should be _last
48 
49  location = adjacent_find((int*)numbers2, (int*)numbers2 + 5);
50  CPPUNIT_ASSERT(location != numbers2 + 5); // adj location off should be 3 (first 1)
51  CPPUNIT_ASSERT((location - numbers2)==3);
52 }
_STLP_INLINE_LOOP _ForwardIter adjacent_find(_ForwardIter __first, _ForwardIter __last, _BinaryPredicate __binary_pred)
Definition: _algo.h:82
#define CPPUNIT_ASSERT(X)
Definition: cppunit_mini.h:200

◆ adjfind1()

void AdjTest::adjfind1 ( )
protected

Definition at line 53 of file adj_test.cpp.

54 {
55  typedef vector<int> IntVector;
56  IntVector v(10);
57  for (int i = 0; (size_t)i < v.size(); ++i)
58  v[i] = i;
60  location = adjacent_find(v.begin(), v.end());
61  CPPUNIT_ASSERT(location == v.end());
62  v[6] = 7;
63  location = adjacent_find(v.begin(), v.end());
64  CPPUNIT_ASSERT(location != v.end());
65 }
_STLP_INLINE_LOOP _ForwardIter adjacent_find(_ForwardIter __first, _ForwardIter __last, _BinaryPredicate __binary_pred)
Definition: _algo.h:82
__kernel_size_t size_t
Definition: linux.h:237
WDF_CHILD_LIST_ITERATOR iterator
#define location(file, line)
Definition: kmtest.h:18
#define CPPUNIT_ASSERT(X)
Definition: cppunit_mini.h:200
const GLdouble * v
Definition: gl.h:2040
GLsizei GLenum const GLvoid GLsizei GLenum GLbyte GLbyte GLbyte GLdouble GLdouble GLdouble GLfloat GLfloat GLfloat GLint GLint GLint GLshort GLshort GLshort GLubyte GLubyte GLubyte GLuint GLuint GLuint GLushort GLushort GLushort GLbyte GLbyte GLbyte GLbyte GLdouble GLdouble GLdouble GLdouble GLfloat GLfloat GLfloat GLfloat GLint GLint GLint GLint GLshort GLshort GLshort GLshort GLubyte GLubyte GLubyte GLubyte GLuint GLuint GLuint GLuint GLushort GLushort GLushort GLushort GLboolean const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLbyte const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLdouble const GLfloat const GLfloat const GLint const GLint const GLshort const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort GLenum GLenum GLenum GLfloat GLenum GLint GLenum GLenum GLenum GLfloat GLenum GLenum GLint GLenum GLfloat GLenum GLint GLint GLushort GLenum GLenum GLfloat GLenum GLenum GLint GLfloat const GLubyte GLenum GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLenum GLint GLint GLsizei GLsizei GLint GLenum GLenum const GLvoid GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLenum GLenum const GLdouble GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLsizei GLuint GLfloat GLuint GLbitfield GLfloat GLint GLuint GLboolean GLenum GLfloat GLenum GLbitfield GLenum GLfloat GLfloat GLint GLint const GLfloat GLenum GLfloat GLfloat GLint GLint GLfloat GLfloat GLint GLint const GLfloat GLint GLfloat GLfloat GLint GLfloat GLfloat GLint GLfloat GLfloat const GLdouble const GLfloat const GLdouble const GLfloat GLint i
Definition: glfuncs.h:248

◆ adjfind2()

void AdjTest::adjfind2 ( )
protected

Definition at line 66 of file adj_test.cpp.

67 {
68  typedef vector <const char*> CStrVector;
69 
70  const char* names[] = { "Brett", "Graham", "Jack", "Mike", "Todd" };
71 
72  const int nameCount = sizeof(names)/sizeof(names[0]);
73  CStrVector v(nameCount);
74  for(int i = 0; i < nameCount; i++)
75  v[i] = names[i];
77  location = adjacent_find(v.begin(), v.end(), equal_length);
78 
79  CPPUNIT_ASSERT(location != v.end());
80 }
static int equal_length(const char *v1_, const char *v2_)
Definition: adj_test.cpp:81
GLuint GLuint * names
Definition: glext.h:11545
_STLP_INLINE_LOOP _ForwardIter adjacent_find(_ForwardIter __first, _ForwardIter __last, _BinaryPredicate __binary_pred)
Definition: _algo.h:82
WDF_CHILD_LIST_ITERATOR iterator
#define location(file, line)
Definition: kmtest.h:18
#define CPPUNIT_ASSERT(X)
Definition: cppunit_mini.h:200
const GLdouble * v
Definition: gl.h:2040
GLsizei GLenum const GLvoid GLsizei GLenum GLbyte GLbyte GLbyte GLdouble GLdouble GLdouble GLfloat GLfloat GLfloat GLint GLint GLint GLshort GLshort GLshort GLubyte GLubyte GLubyte GLuint GLuint GLuint GLushort GLushort GLushort GLbyte GLbyte GLbyte GLbyte GLdouble GLdouble GLdouble GLdouble GLfloat GLfloat GLfloat GLfloat GLint GLint GLint GLint GLshort GLshort GLshort GLshort GLubyte GLubyte GLubyte GLubyte GLuint GLuint GLuint GLuint GLushort GLushort GLushort GLushort GLboolean const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLbyte const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLdouble const GLfloat const GLfloat const GLint const GLint const GLshort const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort const GLdouble const GLfloat const GLint const GLshort GLenum GLenum GLenum GLfloat GLenum GLint GLenum GLenum GLenum GLfloat GLenum GLenum GLint GLenum GLfloat GLenum GLint GLint GLushort GLenum GLenum GLfloat GLenum GLenum GLint GLfloat const GLubyte GLenum GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLenum GLint GLint GLsizei GLsizei GLint GLenum GLenum const GLvoid GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLenum GLenum const GLdouble GLenum GLenum const GLfloat GLenum GLenum const GLint GLsizei GLuint GLfloat GLuint GLbitfield GLfloat GLint GLuint GLboolean GLenum GLfloat GLenum GLbitfield GLenum GLfloat GLfloat GLint GLint const GLfloat GLenum GLfloat GLfloat GLint GLint GLfloat GLfloat GLint GLint const GLfloat GLint GLfloat GLfloat GLint GLfloat GLfloat GLint GLfloat GLfloat const GLdouble const GLfloat const GLdouble const GLfloat GLint i
Definition: glfuncs.h:248

◆ CPPUNIT_TEST() [1/6]

AdjTest::CPPUNIT_TEST ( adjfind0  )
private

◆ CPPUNIT_TEST() [2/6]

AdjTest::CPPUNIT_TEST ( adjfind1  )
private

◆ CPPUNIT_TEST() [3/6]

AdjTest::CPPUNIT_TEST ( adjfind2  )
private

◆ CPPUNIT_TEST() [4/6]

AdjTest::CPPUNIT_TEST ( adjdiff0  )
private

◆ CPPUNIT_TEST() [5/6]

AdjTest::CPPUNIT_TEST ( adjdiff1  )
private

◆ CPPUNIT_TEST() [6/6]

AdjTest::CPPUNIT_TEST ( adjdiff2  )
private

◆ CPPUNIT_TEST_SUITE()

AdjTest::CPPUNIT_TEST_SUITE ( AdjTest  )
private

◆ CPPUNIT_TEST_SUITE_END()

AdjTest::CPPUNIT_TEST_SUITE_END ( )
private

◆ equal_length()

int AdjTest::equal_length ( const char v1_,
const char v2_ 
)
staticprotected

Definition at line 81 of file adj_test.cpp.

82 {
83  return ::strlen(v1_) == ::strlen(v2_);
84 }
ACPI_SIZE strlen(const char *String)
Definition: utclib.c:269

◆ mult()

int AdjTest::mult ( int  a_,
int  b_ 
)
staticprotected

Definition at line 132 of file adj_test.cpp.

133 {
134  return a_ * b_;
135 }

The documentation for this class was generated from the following file: