ReactOS 0.4.15-dev-8339-g4028de8
tchar.h
Go to the documentation of this file.
1
6#include <crtdefs.h>
7
8#ifndef _INC_TCHAR
9#define _INC_TCHAR
10
11#ifdef _STRSAFE_H_INCLUDED_
12#error Need to include strsafe.h after tchar.h
13#endif
14
15#ifdef __cplusplus
16extern "C" {
17#endif
18
19#define _ftcscat _tcscat
20#define _ftcschr _tcschr
21#define _ftcscpy _tcscpy
22#define _ftcscspn _tcscspn
23#define _ftcslen _tcslen
24#define _ftcsncat _tcsncat
25#define _ftcsncpy _tcsncpy
26#define _ftcspbrk _tcspbrk
27#define _ftcsrchr _tcsrchr
28#define _ftcsspn _tcsspn
29#define _ftcsstr _tcsstr
30#define _ftcstok _tcstok
31
32#define _ftcsdup _tcsdup
33#define _ftcsnset _tcsnset
34#define _ftcsrev _tcsrev
35#define _ftcsset _tcsset
36
37#define _ftcscmp _tcscmp
38#define _ftcsicmp _tcsicmp
39#define _ftcsnccmp _tcsnccmp
40#define _ftcsncmp _tcsncmp
41#define _ftcsncicmp _tcsncicmp
42#define _ftcsnicmp _tcsnicmp
43
44#define _ftcscoll _tcscoll
45#define _ftcsicoll _tcsicoll
46#define _ftcsnccoll _tcsnccoll
47#define _ftcsncoll _tcsncoll
48#define _ftcsncicoll _tcsncicoll
49#define _ftcsnicoll _tcsnicoll
50
51#define _ftcsclen _tcsclen
52#define _ftcsnccat _tcsnccat
53#define _ftcsnccpy _tcsnccpy
54#define _ftcsncset _tcsncset
55
56#define _ftcsdec _tcsdec
57#define _ftcsinc _tcsinc
58#define _ftcsnbcnt _tcsnbcnt
59#define _ftcsnccnt _tcsnccnt
60#define _ftcsnextc _tcsnextc
61#define _ftcsninc _tcsninc
62#define _ftcsspnp _tcsspnp
63
64#define _ftcslwr _tcslwr
65#define _ftcsupr _tcsupr
66
67#define _ftclen _tclen
68#define _ftccpy _tccpy
69#define _ftccmp _tccmp
70
71#ifndef _CONST_RETURN
72#ifdef __cplusplus
73#define _CONST_RETURN const
74#define _CRT_CONST_CORRECT_OVERLOADS
75#else
76#define _CONST_RETURN
77#endif
78#endif
79
80#define _WConst_return _CONST_RETURN
81
82#ifdef __cplusplus
83}
84#endif
85
86
87#ifdef _UNICODE
90#include <wchar.h>
91
92#ifdef __cplusplus
93extern "C" {
94#endif
95
96#ifndef _WCTYPE_T_DEFINED
97#define _WCTYPE_T_DEFINED
98 typedef unsigned short wint_t;
99 typedef unsigned short wctype_t;
100#endif
101
102#ifndef __TCHAR_DEFINED
103#define __TCHAR_DEFINED
104 typedef wchar_t _TCHAR;
105 typedef wchar_t _TSCHAR;
106 typedef wchar_t _TUCHAR;
107 typedef wchar_t _TXCHAR;
108 typedef wint_t _TINT;
109#endif
110
111#ifndef NO_OLDNAMES
112#ifndef _TCHAR_DEFINED
113#define _TCHAR_DEFINED
114 typedef wchar_t TCHAR,*PTCHAR;
115 typedef wchar_t TBYTE,*PTBYTE;
116#endif
117#endif
118
119#define _TEOF WEOF
120
121#define __T(x) L##x
122
123#define _tmain wmain
124#define _tWinMain wWinMain
125#define _tenviron _wenviron
126#define __targv __wargv
127
128#define _tprintf wprintf
129#define _tprintf_l _wprintf_l
130#define _tprintf_p _wprintf_p
131#define _tprintf_p_l _wprintf_p_l
132#define _tcprintf _cwprintf
133#define _tcprintf_l _cwprintf_l
134#define _tcprintf_p _cwprintf_p
135#define _tcprintf_p_l _cwprintf_p_l
136#define _vtcprintf _vcwprintf
137#define _vtcprintf_l _vcwprintf_l
138#define _vtcprintf_p _vcwprintf_p
139#define _vtcprintf_p_l _vcwprintf_p_l
140#define _ftprintf fwprintf
141#define _ftprintf_l _fwprintf_l
142#define _ftprintf_p _fwprintf_p
143#define _ftprintf_p_l _fwprintf_p_l
144#define _stprintf swprintf
145#define _stprintf_l __swprintf_l
146#define _stprintf_p _swprintf_p
147#define _stprintf_p_l _swprintf_p_l
148#define _sctprintf _scwprintf
149#define _sctprintf_l _scwprintf_l
150#define _sctprintf_p _scwprintf_p
151#define _sctprintf_p_l _scwprintf_p_l
152#define _sntprintf _snwprintf
153#define _sntprintf_l _snwprintf_l
154#define _vtprintf vwprintf
155#define _vtprintf_l _vwprintf_l
156#define _vtprintf_p _vwprintf_p
157#define _vtprintf_p_l _vwprintf_p_l
158#define _vftprintf vfwprintf
159#define _vftprintf_l _vfwprintf_l
160#define _vftprintf_p _vfwprintf_p
161#define _vftprintf_p_l _vfwprintf_p_l
162#define _vstprintf vswprintf
163#define _vstprintf_l _vswprintf_l
164#define _vstprintf_p _vswprintf_p
165#define _vstprintf_p_l _vswprintf_p_l
166#define _vsctprintf _vscwprintf
167#define _vsctprintf_l _vscwprintf_l
168#define _vsctprintf_p _vscwprintf_p
169#define _vsctprintf_p_l _vscwprintf_p_l
170#define _vsntprintf _vsnwprintf
171#define _vsntprintf_l _vsnwprintf_l
172
173#define _tscanf wscanf
174#define _tscanf_l _wscanf_l
175#define _tcscanf _cwscanf
176#define _tcscanf_l _cwscanf_l
177#define _ftscanf fwscanf
178#define _ftscanf_l _fwscanf_l
179#define _stscanf swscanf
180#define _stscanf_l _swscanf_l
181#define _sntscanf _snwscanf
182#define _sntscanf_l _snwscanf_l
183
184#define _fgettc fgetwc
185#define _fgettc_nolock _fgetwc_nolock
186#define _fgettchar _fgetwchar
187#define _fgetts fgetws
188#define _fputtc fputwc
189#define _fputtc_nolock _fputwc_nolock
190#define _fputtchar _fputwchar
191#define _fputts fputws
192#define _cputts _cputws
193#define _cgetts _cgetws
194#define _gettc getwc
195#define _gettc_nolock _getwc_nolock
196#define _gettch _getwch
197#define _gettch_nolock _getwch_nolock
198#define _gettche _getwche
199#define _gettche_nolock _getwche_nolock
200#define _gettchar getwchar
201#define _gettchar_nolock _getwchar_nolock
202#define _getts _getws
203#define _puttc putwc
204#define _puttc_nolock _putwc_nolock
205#define _puttchar putwchar
206#define _puttchar_nolock _putwchar_nolock
207#define _puttch _putwch
208#define _puttch_nolock _putwch_nolock
209#define _putts _putws
210#define _ungettc ungetwc
211#define _ungettc_nolock _ungetwc_nolock
212#define _ungettch _ungetwch
213#define _ungettch_nolock _ungetwch_nolock
214
215#define _tcstod wcstod
216#define _tcstol wcstol
217#define _tcstoul wcstoul
218#define _tcstoi64 _wcstoi64
219#define _tcstoui64 _wcstoui64
220#define _tstof _wtof
221#define _tstol _wtol
222#define _tstoi _wtoi
223#define _tstoi64 _wtoi64
224#define _tcstod_l _wcstod_l
225#define _tcstol_l _wcstol_l
226#define _tcstoul_l _wcstoul_l
227#define _tcstoi64_l _wcstoi64_l
228#define _tcstoui64_l _wcstoui64_l
229#define _tstof_l _wtof_l
230#define _tstol_l _wtol_l
231#define _tstoi_l _wtoi_l
232#define _tstoi64_l _wtoi64_l
233
234#define _itot _itow
235#define _ltot _ltow
236#define _ultot _ultow
237#define _ttoi _wtoi
238#define _ttol _wtol
239
240#define _ttoi64 _wtoi64
241#define _i64tot _i64tow
242#define _ui64tot _ui64tow
243
244#define _tcscat wcscat
245#define _tcschr wcschr
246#define _tcscpy wcscpy
247#define _tcscpy_s wcscpy_s
248#define _tcscspn wcscspn
249#define _tcslen wcslen
250#define _tcsnlen wcsnlen
251#define _tcsncat wcsncat
252#define _tcsncat_l _wcsncat_l
253#define _tcsncpy wcsncpy
254#define _tcsncpy_l _wcsncpy_l
255#define _tcspbrk wcspbrk
256#define _tcsrchr wcsrchr
257#define _tcsspn wcsspn
258#define _tcsstr wcsstr
259#define _tcstok wcstok
260#define _tcstok_l _wcstok_l
261#define _tcserror _wcserror
262#define __tcserror __wcserror
263
264#define _tcsdup _wcsdup
265#define _tcsnset _wcsnset
266#define _tcsnset_l _wcsnset_l
267#define _tcsrev _wcsrev
268#define _tcsset _wcsset
269#define _tcsset_l _wcsset_l
270
271#define _tcscmp wcscmp
272#define _tcsicmp _wcsicmp
273#define _tcsicmp_l _wcsicmp_l
274#define _tcsnccmp wcsncmp
275#define _tcsncmp wcsncmp
276#define _tcsncicmp _wcsnicmp
277#define _tcsncicmp_l _wcsnicmp_l
278#define _tcsnicmp _wcsnicmp
279#define _tcsnicmp_l _wcsnicmp_l
280
281#define _tcscoll wcscoll
282#define _tcscoll_l _wcscoll_l
283#define _tcsicoll _wcsicoll
284#define _tcsicoll_l _wcsicoll_l
285#define _tcsnccoll _wcsncoll
286#define _tcsnccoll_l _wcsncoll_l
287#define _tcsncoll _wcsncoll
288#define _tcsncoll_l _wcsncoll_l
289#define _tcsncicoll _wcsnicoll
290#define _tcsncicoll_l _wcsnicoll_l
291#define _tcsnicoll _wcsnicoll
292#define _tcsnicoll_l _wcsnicoll_l
293
294#define _texecl _wexecl
295#define _texecle _wexecle
296#define _texeclp _wexeclp
297#define _texeclpe _wexeclpe
298#define _texecv _wexecv
299#define _texecve _wexecve
300#define _texecvp _wexecvp
301#define _texecvpe _wexecvpe
302
303#define _tspawnl _wspawnl
304#define _tspawnle _wspawnle
305#define _tspawnlp _wspawnlp
306#define _tspawnlpe _wspawnlpe
307#define _tspawnv _wspawnv
308#define _tspawnve _wspawnve
309#define _tspawnvp _wspawnvp
310#define _tspawnvp _wspawnvp
311#define _tspawnvpe _wspawnvpe
312
313#define _tsystem _wsystem
314
315#define _tasctime _wasctime
316#define _tctime _wctime
317#define _tctime32 _wctime32
318#define _tctime64 _wctime64
319#define _tstrdate _wstrdate
320#define _tstrtime _wstrtime
321#define _tutime _wutime
322#define _tutime32 _wutime32
323#define _tutime64 _wutime64
324#define _tcsftime wcsftime
325#define _tcsftime_l _wcsftime_l
326
327#define _tasctime_s _wasctime_s
328#define _tctime_s _wctime_s
329#define _tctime32_s _wctime32_s
330#define _tctime64_s _wctime64_s
331#define _tstrdate_s _wstrdate_s
332#define _tstrtime_s _wstrtime_s
333
334#define _tchdir _wchdir
335#define _tgetcwd _wgetcwd
336#define _tgetdcwd _wgetdcwd
337#define _tgetdcwd_nolock _wgetdcwd_nolock
338#define _tmkdir _wmkdir
339#define _trmdir _wrmdir
340
341#define _tfullpath _wfullpath
342#define _tgetenv _wgetenv
343#define _tmakepath _wmakepath
344#define _tpgmptr _wpgmptr
345#define _get_tpgmptr _get_wpgmptr
346#define _tputenv _wputenv
347#define _tsearchenv _wsearchenv
348#define _tsplitpath _wsplitpath
349#define _tsplitpath_s _wsplitpath_s
350
351#define _tfdopen _wfdopen
352#define _tfsopen _wfsopen
353#define _tfopen _wfopen
354#define _tfreopen _wfreopen
355#define _tperror _wperror
356#define _tpopen _wpopen
357#define _ttempnam _wtempnam
358#define _ttmpnam _wtmpnam
359
360#define _taccess _waccess
361#define _tchmod _wchmod
362#define _tcreat _wcreat
363#define _tfindfirst _wfindfirst
364#define _tfindfirst32 _wfindfirst32
365#define _tfindfirst64 _wfindfirst64
366#define _tfindfirsti64 _wfindfirsti64
367#define _tfindfirst32i64 _wfindfirst32i64
368#define _tfindfirst64i32 _wfindfirst64i32
369#define _tfindnext _wfindnext
370#define _tfindnext32 _wfindnext32
371#define _tfindnext64 _wfindnext64
372#define _tfindnexti64 _wfindnexti64
373#define _tfindnext32i64 _wfindnext32i64
374#define _tfindnext64i32 _wfindnext64i32
375#define _tmktemp _wmktemp
376#define _topen _wopen
377#define _tremove _wremove
378#define _trename _wrename
379#define _tsopen _wsopen
380#define _tunlink _wunlink
381
382#define _tfinddata_t _wfinddata_t
383#define _tfinddata32_t _wfinddata32_t
384#define _tfinddata64_t _wfinddata64_t
385#define _tfinddatai64_t _wfinddatai64_t
386#define _tfinddata32i64_t _wfinddata32i64_t
387#define _tfinddata64i32_t _wfinddata64i32_t
388
389#define _tstat _wstat
390#define _tstat32 _wstat32
391#define _tstat32i64 _wstat32i64
392#define _tstat64 _wstat64
393#define _tstat64i32 _wstat64i32
394#define _tstati64 _wstati64
395
396#define _tsetlocale _wsetlocale
397
398#define _tcsclen wcslen
399#define _tcscnlen wcsnlen
400#define _tcsclen_l(_String,_Locale) wcslen(_String)
401#define _tcscnlen_l(_String,_Max_count,_Locale) wcsnlen_l((_String),(_Max_count))
402#define _tcsnccat wcsncat
403#define _tcsnccat_l _wcsncat_l
404#define _tcsnccpy wcsncpy
405#define _tcsnccpy_l _wcsncpy_l
406#define _tcsncset _wcsnset
407
408#define _tcsdec _wcsdec
409#define _tcsinc _wcsinc
410#define _tcsnbcnt _wcsncnt
411#define _tcsnccnt _wcsncnt
412#define _tcsnextc _wcsnextc
413#define _tcsninc _wcsninc
414#define _tcsspnp _wcsspnp
415
416#define _tcslwr _wcslwr
417#define _tcslwr_l _wcslwr_l
418#define _tcsupr _wcsupr
419#define _tcsupr_l _wcsupr_l
420#define _tcsxfrm wcsxfrm
421#define _tcsxfrm_l _wcsxfrm_l
422
423#define _tclen(_pc) (1)
424#define _tccpy(_pc1,_cpc2) ((*(_pc1) = *(_cpc2)))
425#define _tccmp(_cpc1,_cpc2) ((*(_cpc1))-(*(_cpc2)))
426
427#define _istalnum iswalnum
428#define _istalnum_l _iswalnum_l
429#define _istalpha iswalpha
430#define _istalpha_l _iswalpha_l
431#define _istascii iswascii
432#define _istcntrl iswcntrl
433#define _istcntrl_l _iswcntrl_l
434#define _istdigit iswdigit
435#define _istdigit_l _iswdigit_l
436#define _istgraph iswgraph
437#define _istgraph_l _iswgraph_l
438#define _istlower iswlower
439#define _istlower_l _iswlower_l
440#define _istprint iswprint
441#define _istprint_l _iswprint_l
442#define _istpunct iswpunct
443#define _istpunct_l _iswpunct_l
444#define _istspace iswspace
445#define _istspace_l _iswspace_l
446#define _istupper iswupper
447#define _istupper_l _iswupper_l
448#define _istxdigit iswxdigit
449#define _istxdigit_l _iswxdigit_l
450
451#define _totupper towupper
452#define _totupper_l _towupper_l
453#define _totlower towlower
454#define _totlower_l _towlower_l
455
456#define _istlegal(_Char) (1)
457#define _istlead(_Char) (0)
458#define _istleadbyte(_Char) (0)
459#define _istleadbyte_l(_Char,_Locale) (0)
460
461#define _wcsdec(_cpc1,_cpc2) ((_cpc1)>=(_cpc2) ? NULL : (_cpc2)-1)
462#define _wcsinc(_pc) ((_pc)+1)
463#define _wcsnextc(_cpc) ((unsigned int) *(_cpc))
464#define _wcsninc(_pc,_sz) (((_pc)+(_sz)))
465 _CRTIMP size_t __cdecl __wcsncnt(const wchar_t *_Str,size_t _MaxCount);
466#define _wcsncnt(_cpc,_sz) (__wcsncnt(_cpc,_sz))
467#define _wcsspnp(_cpc1,_cpc2) (!_cpc1 ? NULL : ((*((_cpc1)+wcsspn(_cpc1,_cpc2))) ? ((_cpc1)+wcsspn(_cpc1,_cpc2)) : NULL))
468#define _wcsncpy_l(_Destination,_Source,_Count,_Locale) (wcsncpy(_Destination,_Source,_Count))
469#define _wcsncat_l(_Destination,_Source,_Count,_Locale) (wcsncat(_Destination,_Source,_Count))
470#define _wcstok_l(_String,_Delimiters,_Locale) (wcstok(_String,_Delimiters))
471#define _wcsnset_l(_Destination,_Value,_Count,_Locale) (_wcsnset(_Destination,_Value,_Count))
472#define _wcsset_l(_Destination,_Value,_Locale) (_wcsset(_Destination,_Value))
473
474 /* dirent structures and functions */
475#define _tdirent _wdirent
476#define _TDIR _WDIR
477#define _topendir _wopendir
478#define _tclosedir _wclosedir
479#define _treaddir _wreaddir
480#define _trewinddir _wrewinddir
481#define _ttelldir _wtelldir
482#define _tseekdir _wseekdir
483
484#else
487#include <string.h>
488
489#ifdef __cplusplus
490extern "C" {
491#endif
492
493#define _TEOF EOF
494
495#define __T(x) x
496
497#define _tmain main
498#define _tWinMain WinMain
499#ifdef _POSIX_
500#define _tenviron environ
501#else
502#define _tenviron _environ
503#endif
504#define __targv __argv
505
506#define _tprintf printf
507#define _tprintf_l _printf_l
508#define _tprintf_p _printf_p
509#define _tprintf_p_l _printf_p_l
510#define _tcprintf _cprintf
511#define _tcprintf_l _cprintf_l
512#define _tcprintf_p _cprintf_p
513#define _tcprintf_p_l _cprintf_p_l
514#define _vtcprintf _vcprintf
515#define _vtcprintf_l _vcprintf_l
516#define _vtcprintf_p _vcprintf_p
517#define _vtcprintf_p_l _vcprintf_p_l
518#define _ftprintf fprintf
519#define _ftprintf_l _fprintf_l
520#define _ftprintf_p _fprintf_p
521#define _ftprintf_p_l _fprintf_p_l
522#define _stprintf sprintf
523#define _stprintf_l _sprintf_l
524#define _stprintf_p _sprintf_p
525#define _stprintf_p_l _sprintf_p_l
526#define _sctprintf _scprintf
527#define _sctprintf_l _scprintf_l
528#define _sctprintf_p _scprintf_p
529#define _sctprintf_p_l _scprintf_p_l
530#define _sntprintf _snprintf
531#define _sntprintf_l _snprintf_l
532#define _vtprintf vprintf
533#define _vtprintf_l _vprintf_l
534#define _vtprintf_p _vprintf_p
535#define _vtprintf_p_l _vprintf_p_l
536#define _vftprintf vfprintf
537#define _vftprintf_l _vfprintf_l
538#define _vftprintf_p _vfprintf_p
539#define _vftprintf_p_l _vfprintf_p_l
540#define _vstprintf vsprintf
541#define _vstprintf_l _vsprintf_l
542#define _vstprintf_p _vsprintf_p
543#define _vstprintf_p_l _vsprintf_p_l
544#define _vsctprintf _vscprintf
545#define _vsctprintf_l _vscprintf_l
546#define _vsctprintf_p _vscprintf_p
547#define _vsctprintf_p_l _vscprintf_p_l
548#define _vsntprintf _vsnprintf
549#define _vsntprintf_l _vsnprintf_l
550
551#define _tscanf scanf
552#define _tscanf_l _scanf_l
553#define _tcscanf _cscanf
554#define _tcscanf_l _cscanf_l
555#define _ftscanf fscanf
556#define _ftscanf_l _fscanf_l
557#define _stscanf sscanf
558#define _stscanf_l _sscanf_l
559#define _sntscanf _snscanf
560#define _sntscanf_l _snscanf_l
561
562#define _fgettc fgetc
563#define _fgettc_nolock _fgetc_nolock
564#define _fgettchar _fgetchar
565#define _fgetts fgets
566#define _fputtc fputc
567#define _fputtc_nolock _fputc_nolock
568#define _fputtchar _fputchar
569#define _fputts fputs
570#define _cputts _cputs
571#define _gettc getc
572#define _gettc_nolock _getc_nolock
573#define _gettch _getch
574#define _gettch_nolock _getch_nolock
575#define _gettche _getche
576#define _gettche_nolock _getche_nolock
577#define _gettchar getchar
578#define _gettchar_nolock _getchar_nolock
579#define _getts gets
580#define _cgetts _cgets
581#define _puttc putc
582#define _puttc_nolock _putc_nolock
583#define _puttchar putchar
584#define _puttchar_nolock _putchar_nolock
585#define _puttch _putch
586#define _puttch_nolock _putch_nolock
587#define _putts puts
588#define _ungettc ungetc
589#define _ungettc_nolock _ungetc_nolock
590#define _ungettch _ungetch
591#define _ungettch_nolock _ungetch_nolock
592
593#define _tcstod strtod
594#define _tcstol strtol
595#define _tcstoul strtoul
596#define _tstof atof
597#define _tstol atol
598#define _tstoi atoi
599#define _tstoi64 _atoi64
600#define _tcstod_l _strtod_l
601#define _tcstol_l _strtol_l
602#define _tcstoul_l _strtoul_l
603#define _tstof_l _atof_l
604#define _tstol_l _atol_l
605#define _tstoi_l _atoi_l
606#define _tstoi64_l _atoi64_l
607
608#define _itot _itoa
609#define _ltot _ltoa
610#define _ultot _ultoa
611#define _ttoi atoi
612#define _ttol atol
613
614#define _ttoi64 _atoi64
615#define _tcstoi64 _strtoi64
616#define _tcstoi64_l _strtoi64_l
617#define _tcstoui64 _strtoui64
618#define _tcstoui64_l _strtoui64_l
619#define _i64tot _i64toa
620#define _ui64tot _ui64toa
621
622#define _tcscat strcat
623#define _tcscpy strcpy
624#define _tcscpy_s strcpy_s
625#define _tcsdup _strdup
626#define _tcslen strlen
627#define _tcsnlen strnlen
628#define _tcsxfrm strxfrm
629#define _tcsxfrm_l _strxfrm_l
630#define _tcserror strerror
631#define __tcserror _strerror
632
633#define _texecl _execl
634#define _texecle _execle
635#define _texeclp _execlp
636#define _texeclpe _execlpe
637#define _texecv _execv
638#define _texecve _execve
639#define _texecvp _execvp
640#define _texecvpe _execvpe
641
642#define _tspawnl _spawnl
643#define _tspawnle _spawnle
644#define _tspawnlp _spawnlp
645#define _tspawnlpe _spawnlpe
646#define _tspawnv _spawnv
647#define _tspawnve _spawnve
648#define _tspawnvp _spawnvp
649#define _tspawnvpe _spawnvpe
650
651#define _tsystem system
652
653#define _tasctime asctime
654#define _tctime ctime
655#define _tctime32 _ctime32
656#define _tctime64 _ctime64
657#define _tstrdate _strdate
658#define _tstrtime _strtime
659#define _tutime _utime
660#define _tutime32 _utime32
661#define _tutime64 _utime64
662#define _tcsftime strftime
663#define _tcsftime_l _strftime_l
664
665#define _tasctime_s asctime_s
666#define _tctime_s ctime_s
667#define _tctime32_s _ctime32_s
668#define _tctime64_s _ctime64_s
669#define _tstrdate_s _strdate_s
670#define _tstrtime_s _strtime_s
671
672#define _tchdir _chdir
673#define _tgetcwd _getcwd
674#define _tgetdcwd _getdcwd
675#define _tgetdcwd_nolock _getdcwd_nolock
676#define _tmkdir _mkdir
677#define _trmdir _rmdir
678
679#define _tfullpath _fullpath
680#define _tgetenv getenv
681#define _tmakepath _makepath
682#define _tpgmptr _pgmptr
683#define _get_tpgmptr _get_pgmptr
684#define _tputenv _putenv
685#define _tsearchenv _searchenv
686#define _tsplitpath _splitpath
687#define _tsplitpath_s _splitpath_s
688
689#ifdef _POSIX_
690#define _tfdopen fdopen
691#else
692#define _tfdopen _fdopen
693#endif
694#define _tfsopen _fsopen
695#define _tfopen fopen
696#define _tfreopen freopen
697#define _tperror perror
698#define _tpopen _popen
699#define _ttempnam _tempnam
700#define _ttmpnam tmpnam
701
702#define _tchmod _chmod
703#define _tcreat _creat
704#define _tfindfirst _findfirst
705#define _tfindfirst32 _findfirst32
706#define _tfindfirst64 _findfirst64
707#define _tfindfirsti64 _findfirsti64
708#define _tfindfirst32i64 _findfirst32i64
709#define _tfindfirst64i32 _findfirst64i32
710#define _tfindnext _findnext
711#define _tfindnext32 _findnext32
712#define _tfindnext64 _findnext64
713#define _tfindnexti64 _findnexti64
714#define _tfindnext32i64 _findnext32i64
715#define _tfindnext64i32 _findnext64i32
716#define _tmktemp _mktemp
717
718#ifdef _POSIX_
719#define _topen open
720#define _taccess access
721#else
722#define _topen _open
723#define _taccess _access
724#endif
725
726#define _tremove remove
727#define _trename rename
728#define _tsopen _sopen
729#define _tunlink _unlink
730
731#define _tfinddata_t _finddata_t
732#define _tfinddata32_t _finddata32_t
733#define _tfinddata64_t __finddata64_t
734#define _tfinddatai64_t _finddatai64_t
735#define _tfinddata32i64_t _finddata32i64_t
736#define _tfinddata64i32_t _finddata64i32_t
737
738#define _istascii __isascii
739#define _istcntrl iscntrl
740#define _istcntrl_l _iscntrl_l
741#define _istxdigit isxdigit
742#define _istxdigit_l _isxdigit_l
743
744#define _tstat _stat
745#define _tstat32 _stat32
746#define _tstat32i64 _stat32i64
747#define _tstat64 _stat64
748#define _tstat64i32 _stat64i32
749#define _tstati64 _stati64
750
751#define _tsetlocale setlocale
752
753#ifdef _MBCS
756#ifdef __cplusplus
757}
758#endif
759
760#include <mbstring.h>
761
762#ifdef __cplusplus
763extern "C" {
764#endif
765
766#ifndef __TCHAR_DEFINED
767 typedef char _TCHAR;
768 typedef signed char _TSCHAR;
769 typedef unsigned char _TUCHAR;
770 typedef unsigned char _TXCHAR;
771 typedef unsigned int _TINT;
772#define __TCHAR_DEFINED
773#endif
774
775#ifndef NO_OLDNAMES
776#ifndef _TCHAR_DEFINED
777#define _TCHAR_DEFINED
778 typedef char TCHAR,*PTCHAR;
779 typedef unsigned char TBYTE,*PTBYTE;
780#endif
781#endif
782
783#ifdef _MB_MAP_DIRECT
784
785#define _tcschr _mbschr
786#define _tcscspn _mbscspn
787#define _tcsncat _mbsnbcat
788#define _tcsncat_l _mbsnbcat_l
789#define _tcsncpy _mbsnbcpy
790#define _tcsncpy_l _mbsnbcpy_l
791#define _tcspbrk _mbspbrk
792#define _tcsrchr _mbsrchr
793#define _tcsspn _mbsspn
794#define _tcsstr _mbsstr
795#define _tcstok _mbstok
796#define _tcstok_l _mbstok_l
797
798#define _tcsnset _mbsnbset
799#define _tcsnset_l _mbsnbset_l
800#define _tcsrev _mbsrev
801#define _tcsset _mbsset
802#define _tcsset_l _mbsset_l
803
804#define _tcscmp _mbscmp
805#define _tcsicmp _mbsicmp
806#define _tcsicmp_l _mbsicmp_l
807#define _tcsnccmp _mbsncmp
808#define _tcsncmp _mbsnbcmp
809#define _tcsncicmp _mbsnicmp
810#define _tcsncicmp_l _mbsnicmp_l
811#define _tcsnicmp _mbsnbicmp
812#define _tcsnicmp_l _mbsnbicmp_l
813
814#define _tcscoll _mbscoll
815#define _tcscoll_l _mbscoll_l
816#define _tcsicoll _mbsicoll
817#define _tcsicoll_l _mbsicoll_l
818#define _tcsnccoll _mbsncoll
819#define _tcsnccoll_l _mbsncoll_l
820#define _tcsncoll _mbsnbcoll
821#define _tcsncoll_l _mbsnbcoll_l
822#define _tcsncicoll _mbsnicoll
823#define _tcsncicoll_l _mbsnicoll_l
824#define _tcsnicoll _mbsnbicoll
825#define _tcsnicoll_l _mbsnbicoll_l
826
827#define _tcsclen _mbslen
828#define _tcscnlen _mbsnlen
829#define _tcsclen_l _mbslen_l
830#define _tcscnlen_l _mbsnlen_l
831#define _tcsnccat _mbsncat
832#define _tcsnccat_l _mbsncat_l
833#define _tcsnccpy _mbsncpy
834#define _tcsnccpy_l _mbsncpy_l
835#define _tcsncset _mbsnset
836#define _tcsncset_l _mbsnset_l
837
838#define _tcsdec _mbsdec
839#define _tcsinc _mbsinc
840#define _tcsnbcnt _mbsnbcnt
841#define _tcsnccnt _mbsnccnt
842#define _tcsnextc _mbsnextc
843#define _tcsninc _mbsninc
844#define _tcsspnp _mbsspnp
845
846#define _tcslwr _mbslwr
847#define _tcslwr_l _mbslwr_l
848#define _tcsupr _mbsupr
849#define _tcsupr_l _mbsupr_l
850
851#define _tclen _mbclen
852#define _tccpy _mbccpy
853#define _tccpy_l _mbccpy_l
854
855
856#else /* !_MB_MAP_DIRECT */
857
859 _CRTIMP
861 char*
862 __cdecl
863 _tcschr(
864 _In_z_ const char *_Str,
865 _In_ unsigned int _Val);
866
868 _CRTIMP
869 size_t
870 __cdecl
871 _tcscspn(
872 _In_z_ const char *_Str,
873 _In_z_ const char *_Control);
874
875 _CRTIMP
876 char*
877 __cdecl
878 _tcsncat(
879 _Inout_updates_z_(_MaxCount) char *_Dst,
880 _In_z_ const char *_Src,
881 _In_ size_t _MaxCount);
882
883 _CRTIMP
884 char*
885 __cdecl
887 _Inout_updates_z_(_MaxCount) char *_Dst,
888 _In_z_ const char *_Src,
889 _In_ size_t _MaxCount,
891
892 _CRTIMP
893 char*
894 __cdecl
895 _tcsncpy(
897 _In_z_ const char *_Src,
898 _In_ size_t _MaxCount);
899
900 _CRTIMP
901 char*
902 __cdecl
905 _In_z_ const char *_Src,
906 _In_ size_t _MaxCount,
908
910 _CRTIMP
912 char*
913 __cdecl
914 _tcspbrk(
915 _In_z_ const char *_Str,
916 _In_z_ const char *_Control);
917
919 _CRTIMP
921 char*
922 __cdecl
923 _tcsrchr(
924 _In_z_ const char *_Str,
925 _In_ unsigned int _Ch);
926
928 _CRTIMP
929 size_t
930 __cdecl
931 _tcsspn(
932 _In_z_ const char *_Str,
933 _In_z_ const char *_Control);
934
936 _CRTIMP
938 char*
939 __cdecl
940 _tcsstr(
941 _In_z_ const char *_Str,
942 _In_z_ const char *_Substr);
943
945 _CRTIMP
946 char*
947 __cdecl
948 _tcstok(
949 _Inout_opt_ char *_Str,
950 _In_z_ const char *_Delim);
951
953 _CRTIMP
954 char*
955 __cdecl
956 _tcstok_l(
957 _Inout_opt_ char *_Str,
958 _In_z_ const char *_Delim,
960
961 _CRTIMP
962 char*
963 __cdecl
964 _tcsnset(
965 _Inout_z_ char *_Str,
966 _In_ unsigned int _Val,
967 _In_ size_t _MaxCount);
968
969 _CRTIMP
970 char*
971 __cdecl
972 _tcsrev(
973 _Inout_z_ char *_Str);
974
975 _CRTIMP
976 char*
977 __cdecl
978 _tcsset(
979 _Inout_z_ char *_Str,
980 _In_ unsigned int _Val);
981
982 _CRTIMP
983 char*
984 __cdecl
985 _tcsset_l(
986 _Inout_z_ char *_Str,
987 _In_ unsigned int _Val,
989
991 _CRTIMP
992 int
993 __cdecl
994 _tcscmp(
995 _In_z_ const char *_Str1,
996 _In_z_ const char *_Str);
997
999 _CRTIMP
1000 int
1001 __cdecl
1002 _tcsicmp(
1003 _In_z_ const char *_Str1,
1004 _In_z_ const char *_Str2);
1005
1007 _CRTIMP
1008 int
1009 __cdecl
1010 _tcsicmp_l(
1011 _In_z_ const char *_Str1,
1012 _In_z_ const char *_Str2,
1014
1016 _CRTIMP
1017 int
1018 __cdecl
1019 _tcsnccmp(
1020 _In_z_ const char *_Str1,
1021 _In_z_ const char *_Str2,
1022 _In_ size_t _MaxCount);
1023
1025 _CRTIMP
1026 int
1027 __cdecl
1028 _tcsncmp(
1029 _In_z_ const char *_Str1,
1030 _In_z_ const char *_Str2,
1031 _In_ size_t _MaxCount);
1032
1034 _CRTIMP
1035 int
1036 __cdecl
1037 _tcsncicmp(
1038 _In_z_ const char *_Str1,
1039 _In_z_ const char *_Str2,
1040 _In_ size_t _MaxCount);
1041
1043 _CRTIMP
1044 int
1045 __cdecl
1047 _In_z_ const char *_Str1,
1048 _In_z_ const char *_Str2,
1049 _In_ size_t _MaxCount,
1051
1053 _CRTIMP
1054 int
1055 __cdecl
1056 _tcsnicmp(
1057 _In_z_ const char *_Str1,
1058 _In_z_ const char *_Str2,
1059 _In_ size_t _MaxCount);
1060
1062 _CRTIMP
1063 int
1064 __cdecl
1066 _In_z_ const char *_Str1,
1067 _In_z_ const char *_Str2,
1068 _In_ size_t _MaxCount,
1070
1072 _CRTIMP
1073 int
1074 __cdecl
1075 _tcscoll(
1076 _In_z_ const char *_Str1,
1077 _In_z_ const char *_Str2);
1078
1080 _CRTIMP
1081 int
1082 __cdecl
1083 _tcscoll_l(
1084 _In_z_ const char *_Str1,
1085 _In_z_ const char *_Str2,
1087
1089 _CRTIMP
1090 int
1091 __cdecl
1092 _tcsicoll(
1093 _In_z_ const char *_Str1,
1094 _In_z_ const char *_Str2);
1095
1097 _CRTIMP
1098 int
1099 __cdecl
1101 _In_z_ const char *_Str1,
1102 _In_z_ const char *_Str2,
1104
1106 _CRTIMP
1107 int
1108 __cdecl
1109 _tcsnccoll(
1110 _In_z_ const char *_Str1,
1111 _In_z_ const char *_Str2,
1112 _In_ size_t _MaxCount);
1113
1115 _CRTIMP
1116 int
1117 __cdecl
1119 _In_z_ const char *_Str1,
1120 _In_z_ const char *_Str2,
1121 _In_ size_t _MaxCount,
1123
1125 _CRTIMP
1126 int
1127 __cdecl
1128 _tcsncoll(
1129 _In_z_ const char *_Str1,
1130 _In_z_ const char *_Str2,
1131 _In_ size_t _MaxCount);
1132
1134 _CRTIMP
1135 int
1136 __cdecl
1138 _In_z_ const char *_Str1,
1139 _In_z_ const char *_Str2,
1140 _In_ size_t _MaxCount,
1142
1144 _CRTIMP
1145 int
1146 __cdecl
1148 _In_z_ const char *_Str1,
1149 _In_z_ const char *_Str2,
1150 _In_ size_t _MaxCount);
1151
1153 _CRTIMP
1154 int
1155 __cdecl
1157 _In_z_ const char *_Str1,
1158 _In_z_ const char *_Str2,
1159 _In_ size_t _MaxCount,
1161
1163 _CRTIMP
1164 int
1165 __cdecl
1166 _tcsnicoll(
1167 _In_z_ const char *_Str1,
1168 _In_z_ const char *_Str2,
1169 _In_ size_t _MaxCount);
1170
1172 _CRTIMP
1173 int
1174 __cdecl
1176 _In_z_ const char *_Str1,
1177 _In_z_ const char *_Str2,
1178 _In_ size_t _MaxCount,
1180
1182 _CRTIMP
1183 size_t
1184 __cdecl
1185 _tcsclen(
1186 _In_z_ const char *_Str);
1187
1189 _CRTIMP
1190 size_t
1191 __cdecl
1192 _tcscnlen(
1193 _In_z_ const char *_Str,
1194 _In_ size_t _MaxCount);
1195
1197 _CRTIMP
1198 size_t
1199 __cdecl
1200 _tcsclen_l(
1201 _In_z_ const char *_Str,
1203
1205 _CRTIMP
1206 size_t
1207 __cdecl
1209 _In_z_ const char *_Str,
1210 _In_ size_t _MaxCount,
1212
1213 _CRTIMP
1214 char*
1215 __cdecl
1216 _tcsnccat(
1217 _Inout_ char *_Dst,
1218 _In_z_ const char *_Src,
1219 _In_ size_t _MaxCount);
1220
1221 _CRTIMP
1222 char*
1223 __cdecl
1225 _Inout_ char *_Dst,
1226 _In_z_ const char *_Src,
1227 _In_ size_t _MaxCount,
1229
1230 _CRTIMP
1231 char*
1232 __cdecl
1233 _tcsnccpy(
1235 _In_z_ const char *_Src,
1236 _In_ size_t _MaxCount);
1237
1238 _CRTIMP
1239 char*
1240 __cdecl
1243 _In_z_ const char *_Src,
1244 _In_ size_t _MaxCount,
1246
1247 _CRTIMP
1248 char*
1249 __cdecl
1250 _tcsncset(
1251 _Inout_updates_z_(_MaxCount) char *_Str,
1252 _In_ unsigned int _Val,
1253 _In_ size_t _MaxCount);
1254
1255 _CRTIMP
1256 char*
1257 __cdecl
1258 _tcsdec(
1259 _In_reads_z_(_Pos-_Start + 1) const char *_Start,
1260 _In_z_ const char *_Pos);
1261
1262 _CRTIMP
1263 char*
1264 __cdecl
1265 _tcsinc(
1266 _In_z_ const char *_Ptr);
1267
1268 _CRTIMP
1269 size_t
1270 __cdecl
1271 _tcsnbcnt(
1272 _In_reads_(_MaxCount) _Pre_z_ const char *_Str,
1273 _In_ size_t _MaxCount);
1274
1275 _CRTIMP
1276 size_t
1277 __cdecl
1278 _tcsnccnt(
1279 _In_reads_(_MaxCount) _Pre_z_ const char *_Str,
1280 _In_ size_t _MaxCount);
1281
1282 _CRTIMP
1283 unsigned int
1284 __cdecl
1285 _tcsnextc(
1286 _In_z_ const char *_Str);
1287
1288 _CRTIMP
1289 char*
1290 __cdecl
1291 _tcsninc(
1292 _In_reads_(_Count) _Pre_z_ const char *_Ptr,
1293 _In_ size_t _Count);
1294
1295 _CRTIMP
1296 char*
1297 __cdecl
1298 _tcsspnp(
1299 _In_z_ const char *_Str1,
1300 _In_z_ const char *_Str2);
1301
1302 _CRTIMP
1303 char*
1304 __cdecl
1305 _tcslwr(
1306 _Inout_ char *_Str);
1307
1308 _CRTIMP
1309 char*
1310 __cdecl
1311 _tcslwr_l(
1312 _Inout_ char *_Str,
1314
1315 _CRTIMP
1316 char*
1317 __cdecl
1318 _tcsupr(
1319 _Inout_ char *_Str);
1320
1321 _CRTIMP
1322 char*
1323 __cdecl
1324 _tcsupr_l(
1325 _Inout_ char *_Str,
1327
1329 _CRTIMP
1330 size_t
1331 __cdecl
1332 _tclen(
1333 _In_z_ const char *_Str);
1334
1335 _CRTIMP
1336 void
1337 __cdecl
1338 _tccpy(
1339 _Pre_notnull_ _Post_z_ char *_DstCh,
1340 _In_z_ const char *_SrcCh);
1341
1342#ifdef __cplusplus
1343#ifndef _CPP_TCHAR_INLINES_DEFINED
1344#define _CPP_TCHAR_INLINES_DEFINED
1345 extern "C++" {
1346 extern inline char *__cdecl _tcschr(char *_S,unsigned int _C) { return ((char *)_tcschr((const char *)_S,_C)); }
1347 extern inline char *__cdecl _tcspbrk(char *_S,const char *_P) { return ((char *)_tcspbrk((const char *)_S,_P)); }
1348 extern inline char *__cdecl _tcsrchr(char *_S,unsigned int _C) { return ((char *)_tcsrchr((const char *)_S,_C)); }
1349 extern inline char *__cdecl _tcsstr(char *_S,const char *_P) { return ((char *)_tcsstr((const char *)_S,_P)); }
1350 }
1351#endif
1352#endif
1353#endif
1354
1355#define _tccmp(_cp1,_cp2) _tcsnccmp(_cp1,_cp2,1)
1356
1357#define _istalnum _ismbcalnum
1358#define _istalnum_l _ismbcalnum_l
1359#define _istalpha _ismbcalpha
1360#define _istalpha_l _ismbcalpha_l
1361#define _istdigit _ismbcdigit
1362#define _istdigit_l _ismbcdigit_l
1363#define _istgraph _ismbcgraph
1364#define _istgraph_l _ismbcgraph_l
1365#define _istlegal _ismbclegal
1366#define _istlegal_l _ismbclegal_l
1367#define _istlower _ismbclower
1368#define _istlower_l _ismbclower_l
1369#define _istprint _ismbcprint
1370#define _istprint_l _ismbcprint_l
1371#define _istpunct _ismbcpunct
1372#define _istpunct_l _ismbcpunct_l
1373#define _istspace _ismbcspace
1374#define _istspace_l _ismbcspace_l
1375#define _istupper _ismbcupper
1376#define _istupper_l _ismbcupper_l
1377
1378#define _totupper _mbctoupper
1379#define _totupper_l _mbctoupper_l
1380#define _totlower _mbctolower
1381#define _totlower_l _mbctolower_l
1382
1383#define _istlead _ismbblead
1384#define _istleadbyte isleadbyte
1385#define _istleadbyte_l _isleadbyte_l
1386
1387#else /* !_MBCS */
1390#ifndef __TCHAR_DEFINED
1391#define __TCHAR_DEFINED
1392 typedef char _TCHAR;
1393 typedef signed char _TSCHAR;
1394 typedef unsigned char _TUCHAR;
1395 typedef char _TXCHAR;
1396 typedef int _TINT;
1397#endif
1398
1399#ifndef _TCHAR_DEFINED
1400#define _TCHAR_DEFINED
1401#ifndef NO_OLDNAMES
1402 typedef char TCHAR;
1403#endif
1404#endif
1405
1406#define _tcschr strchr
1407#define _tcscspn strcspn
1408#define _tcsncat strncat
1409#define _tcsncat_l _strncat_l
1410#define _tcsncpy strncpy
1411#define _tcsncpy_l _strncpy_l
1412#define _tcspbrk strpbrk
1413#define _tcsrchr strrchr
1414#define _tcsspn strspn
1415#define _tcsstr strstr
1416#define _tcstok strtok
1417#define _tcstok_l _strtok_l
1418
1419#define _tcsnset _strnset
1420#define _tcsnset_l _strnset_l
1421#define _tcsrev _strrev
1422#define _tcsset _strset
1423
1424#define _tcscmp strcmp
1425#define _tcsicmp _stricmp
1426#define _tcsicmp_l _stricmp_l
1427#define _tcsnccmp strncmp
1428#define _tcsncmp strncmp
1429#define _tcsncicmp _strnicmp
1430#define _tcsncicmp_l _strnicmp_l
1431#define _tcsnicmp _strnicmp
1432#define _tcsnicmp_l _strnicmp_l
1433
1434#define _tcscoll strcoll
1435#define _tcscoll_l _strcoll_l
1436#define _tcsicoll _stricoll
1437#define _tcsicoll_l _stricoll_l
1438#define _tcsnccoll _strncoll
1439#define _tcsnccoll_l _strncoll_l
1440#define _tcsncoll _strncoll
1441#define _tcsncoll_l _strncoll_l
1442#define _tcsncicoll _strnicoll
1443#define _tcsncicoll_l _strnicoll_l
1444#define _tcsnicoll _strnicoll
1445#define _tcsnicoll_l _strnicoll_l
1446
1447#define _tcsclen strlen
1448#define _tcscnlen strnlen
1449#define _tcsclen_l(_String,_Locale) strlen(_String)
1450#define _tcscnlen_l(_String,_Max_count,_Locale) strnlen_l((_String),(_Max_count))
1451#define _tcsnccat strncat
1452#define _tcsnccat_l _strncat_l
1453#define _tcsnccpy strncpy
1454#define _tcsnccpy_l _strncpy_l
1455#define _tcsncset _strnset
1456
1457#define _tcsdec _strdec
1458#define _tcsinc _strinc
1459#define _tcsnbcnt _strncnt
1460#define _tcsnccnt _strncnt
1461#define _tcsnextc _strnextc
1462#define _tcsninc _strninc
1463#define _tcsspnp _strspnp
1464
1465#define _tcslwr _strlwr
1466#define _tcslwr_l _strlwr_l
1467#define _tcsupr _strupr
1468#define _tcsupr_l _strupr_l
1469#define _tcsxfrm strxfrm
1470#define _tcsxfrm_l _strxfrm_l
1471
1472#define _istlead(_Char) (0)
1473#define _istleadbyte(_Char) (0)
1474#define _istleadbyte_l(_Char,_Locale) (0)
1475
1476#define _tclen(_pc) (1)
1477#define _tccpy(_pc1,_cpc2) (*(_pc1) = *(_cpc2))
1478#define _tccmp(_cpc1,_cpc2) (((unsigned char)*(_cpc1))-((unsigned char)*(_cpc2)))
1479
1480 /* dirent structures and functions */
1481#define _tdirent dirent
1482#define _TDIR DIR
1483#define _topendir opendir
1484#define _tclosedir closedir
1485#define _treaddir readdir
1486#define _trewinddir rewinddir
1487#define _ttelldir telldir
1488#define _tseekdir seekdir
1489
1490#define _istalnum isalnum
1491#define _istalnum_l _isalnum_l
1492#define _istalpha isalpha
1493#define _istalpha_l _isalpha_l
1494#define _istdigit isdigit
1495#define _istdigit_l _isdigit_l
1496#define _istgraph isgraph
1497#define _istgraph_l _isgraph_l
1498#define _istlower islower
1499#define _istlower_l _islower_l
1500#define _istprint isprint
1501#define _istprint_l _isprint_l
1502#define _istpunct ispunct
1503#define _istpunct_l _ispunct_l
1504#define _istspace isspace
1505#define _istspace_l _isspace_l
1506#define _istupper isupper
1507#define _istupper_l _isupper_l
1508
1509#define _totupper toupper
1510#define _totupper_l _toupper_l
1511#define _totlower tolower
1512#define _totlower_l _tolower_l
1513
1514#define _istlegal(_c) (1)
1515
1516#define _strdec(_cpc1,_cpc2) ((_cpc1)>=(_cpc2) ? NULL : (_cpc2)-1)
1517#define _strinc(_pc) ((_pc)+1)
1518#define _strnextc(_cpc) ((unsigned int) *(const unsigned char *)(_cpc))
1519#define _strninc(_pc,_sz) (((_pc)+(_sz)))
1520 _CRTIMP size_t __cdecl __strncnt(const char *_Str,size_t _Cnt);
1521#define _strncnt(_cpc,_sz) (__strncnt(_cpc,_sz))
1522#define _strspnp(_cpc1,_cpc2) (!_cpc1 ? NULL : ((*((_cpc1)+strspn(_cpc1,_cpc2))) ? ((_cpc1)+strspn(_cpc1,_cpc2)) : NULL))
1523
1524#define _strncpy_l(_Destination,_Source,_Count,_Locale) (strncpy(_Destination,_Source,_Count))
1525#define _strncat_l(_Destination,_Source,_Count,_Locale) (strncat(_Destination,_Source,_Count))
1526#define _strtok_l(_String,_Delimiters,_Locale) (strtok(_String,_Delimiters))
1527#define _strnset_l(_Destination,_Value,_Count,_Locale) (_strnset(_Destination,_Value,_Count))
1528#define _strset_l(_Destination,_Value,_Locale) (_strset(_Destination,_Value))
1529
1530#endif /* !_MBCS */
1531#endif /* !UNICODE */
1532/*****************************************************************************/
1533
1534#define _T(x) __T(x)
1535#define _TEXT(x) __T(x)
1536
1537#ifdef __cplusplus
1538}
1539#endif
1540
1541#include <sec_api/tchar_s.h>
1542#endif
int wint_t
Definition: _apple.h:38
#define wint_t
Definition: _sunprocc.h:96
#define __cdecl
Definition: accygwin.h:79
unsigned short wctype_t
Definition: crtdefs.h:352
#define _CRTIMP
Definition: crtdefs.h:72
char TCHAR
Definition: tchar.h:1402
#define _tcsinc
Definition: tchar.h:1458
#define _tcsnicoll_l
Definition: tchar.h:1445
#define _tcsnset
Definition: tchar.h:1419
#define _tccpy(_pc1, _cpc2)
Definition: tchar.h:1477
#define _tcsnccmp
Definition: tchar.h:1427
#define _tcscmp
Definition: tchar.h:1424
#define _tcsncpy_l
Definition: tchar.h:1411
#define _tcsncpy
Definition: tchar.h:1410
#define _tclen(_pc)
Definition: tchar.h:1476
#define _tcsnicoll
Definition: tchar.h:1444
#define _tcsnicmp_l
Definition: tchar.h:1432
#define _tcscnlen_l(_String, _Max_count, _Locale)
Definition: tchar.h:1450
#define _tcsncat_l
Definition: tchar.h:1409
#define _tcsnccoll_l
Definition: tchar.h:1439
#define _tcsicoll
Definition: tchar.h:1436
#define _tcsninc
Definition: tchar.h:1462
#define _tcsncicoll_l
Definition: tchar.h:1443
#define _tcsicmp_l
Definition: tchar.h:1426
#define _tcslwr
Definition: tchar.h:1465
#define _tcsnccpy_l
Definition: tchar.h:1454
#define _tcstok
Definition: tchar.h:1416
#define _tcsclen_l(_String, _Locale)
Definition: tchar.h:1449
#define _tcsset
Definition: tchar.h:1422
#define _tcsnbcnt
Definition: tchar.h:1459
#define _tcsncoll
Definition: tchar.h:1440
#define _tcsclen
Definition: tchar.h:1447
#define _tcsupr_l
Definition: tchar.h:1468
#define _tcsnccnt
Definition: tchar.h:1460
#define _tcspbrk
Definition: tchar.h:1412
#define _tcsnccat_l
Definition: tchar.h:1452
signed char _TSCHAR
Definition: tchar.h:1393
#define _CONST_RETURN
Definition: tchar.h:76
#define _tcsupr
Definition: tchar.h:1467
#define _tcscnlen
Definition: tchar.h:1448
#define _tcsncmp
Definition: tchar.h:1428
#define _tcsnicmp
Definition: tchar.h:1431
_CRTIMP size_t __cdecl __strncnt(const char *_Str, size_t _Cnt)
#define _tcsnextc
Definition: tchar.h:1461
#define _tcsnccat
Definition: tchar.h:1451
#define _tcscspn
Definition: tchar.h:1407
#define _tcsncset
Definition: tchar.h:1455
#define _tcsicoll_l
Definition: tchar.h:1437
#define _tcsspnp
Definition: tchar.h:1463
#define _tcsrev
Definition: tchar.h:1421
char _TCHAR
Definition: tchar.h:1392
#define _tcsncicmp
Definition: tchar.h:1429
int _TINT
Definition: tchar.h:1396
#define _tcsdec
Definition: tchar.h:1457
#define _tcscoll
Definition: tchar.h:1434
char _TXCHAR
Definition: tchar.h:1395
#define _tcsncicmp_l
Definition: tchar.h:1430
#define _tcscoll_l
Definition: tchar.h:1435
#define _tcsncat
Definition: tchar.h:1408
#define _tcsstr
Definition: tchar.h:1415
#define _tcslwr_l
Definition: tchar.h:1466
unsigned char _TUCHAR
Definition: tchar.h:1394
#define _tcsnccoll
Definition: tchar.h:1438
#define _tcsicmp
Definition: tchar.h:1425
#define _tcsncoll_l
Definition: tchar.h:1441
#define _tcsspn
Definition: tchar.h:1414
#define _tcsncicoll
Definition: tchar.h:1442
#define _tcschr
Definition: tchar.h:1406
#define _tcstok_l
Definition: tchar.h:1417
#define _tcsrchr
Definition: tchar.h:1413
#define _tcsnccpy
Definition: tchar.h:1453
_Check_return_ _Ret_maybenull_ _In_ size_t _Count
Definition: malloc.h:108
#define _Post_z_
Definition: ms_sal.h:691
#define _Inout_
Definition: ms_sal.h:378
#define _In_z_
Definition: ms_sal.h:313
#define _Check_return_
Definition: ms_sal.h:557
#define _Out_writes_(size)
Definition: ms_sal.h:348
#define _Inout_updates_z_(size)
Definition: ms_sal.h:389
#define _Pre_notnull_
Definition: ms_sal.h:680
#define _Inout_opt_
Definition: ms_sal.h:379
#define _Post_maybez_
Definition: ms_sal.h:1372
#define _In_
Definition: ms_sal.h:308
#define _In_opt_
Definition: ms_sal.h:309
#define _Pre_z_
Definition: ms_sal.h:668
#define _In_reads_z_(size)
Definition: ms_sal.h:323
#define _Inout_z_
Definition: ms_sal.h:383
#define _In_reads_(size)
Definition: ms_sal.h:319
char * PTCHAR
Definition: ntbasedef.h:476
* PTBYTE
Definition: ntbasedef.h:481
_MaxCount
Definition: memory.h:72
_In_ int _Val
Definition: memory.h:91
_Check_return_ wchar_t _Ch
Definition: string.h:640
_In_ size_t _In_z_ _Printf_format_string_ const char _In_ const struct tm _In_opt_ _locale_t _Locale
Definition: time.h:159