ReactOS 0.4.15-dev-8219-ge8b88cf
nsICategoryManager Interface Reference
Inheritance diagram for nsICategoryManager:
Collaboration diagram for nsICategoryManager:

Public Member Functions

nsresult GetCategoryEntry (const char *aCategory, const char *aEntry, char **_retval)
 
nsresult AddCategoryEntry (const char *aCategory, const char *aEntry, const char *aValue, bool aPersist, bool aReplace, char **_retval)
 
nsresult DeleteCategoryEntry (const char *aCategory, const char *aEntry, bool aPersist)
 
nsresult DeleteCategory (const char *aCategory)
 
nsresult EnumerateCategory (const char *aCategory, nsISimpleEnumerator **_retval)
 
nsresult EnumerateCategories (nsISimpleEnumerator **_retval)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 3380 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ AddCategoryEntry()

nsresult nsICategoryManager::AddCategoryEntry ( const char aCategory,
const char aEntry,
const char aValue,
bool  aPersist,
bool  aReplace,
char **  _retval 
)

◆ DeleteCategory()

nsresult nsICategoryManager::DeleteCategory ( const char aCategory)

◆ DeleteCategoryEntry()

nsresult nsICategoryManager::DeleteCategoryEntry ( const char aCategory,
const char aEntry,
bool  aPersist 
)

◆ EnumerateCategories()

nsresult nsICategoryManager::EnumerateCategories ( nsISimpleEnumerator **  _retval)

◆ EnumerateCategory()

nsresult nsICategoryManager::EnumerateCategory ( const char aCategory,
nsISimpleEnumerator **  _retval 
)

◆ GetCategoryEntry()

nsresult nsICategoryManager::GetCategoryEntry ( const char aCategory,
const char aEntry,
char **  _retval 
)

The documentation for this interface was generated from the following file: