ReactOS  0.4.15-dev-5499-g1341c38
nsIHttpChannelInternal Interface Reference

import"nsiface.idl";

Inheritance diagram for nsIHttpChannelInternal:
Collaboration diagram for nsIHttpChannelInternal:

Public Member Functions

nsresult GetDocumentURI (nsIURI **aDocumentURI)
 
nsresult SetDocumentURI (nsIURI *aDocumentURI)
 
nsresult GetRequestVersion (uint32_t *major, uint32_t *minor)
 
nsresult GetResponseVersion (uint32_t *major, uint32_t *minor)
 
nsresult TakeAllSecurityMessages (void *aMessages)
 
nsresult SetCookie (const char *aCookieHeader)
 
nsresult SetupFallbackChannel (const char *aFallbackKey)
 
nsresult GetForceAllowThirdPartyCookie (bool *aForceAllowThirdPartyCookie)
 
nsresult SetForceAllowThirdPartyCookie (bool aForceAllowThirdPartyCookie)
 
nsresult GetCanceled (bool *aCanceled)
 
nsresult GetChannelIsForDownload (bool *aChannelIsForDownload)
 
nsresult SetChannelIsForDownload (bool aChannelIsForDownload)
 
nsresult GetLocalAddress (nsACString *aLocalAddress)
 
nsresult GetLocalPort (int32_t *aLocalPort)
 
nsresult GetRemoteAddress (nsACString *aRemoteAddress)
 
nsresult GetRemotePort (int32_t *aRemotePort)
 
nsresult SetCacheKeysRedirectChain (void *cacheKeys)
 
nsresult HTTPUpgrade (const nsACString *aProtocolName, nsIHttpUpgradeListener *aListener)
 
nsresult GetAllowSpdy (bool *aAllowSpdy)
 
nsresult SetAllowSpdy (bool aAllowSpdy)
 
nsresult GetResponseTimeoutEnabled (bool *aResponseTimeoutEnabled)
 
nsresult SetResponseTimeoutEnabled (bool aResponseTimeoutEnabled)
 
nsresult GetApiRedirectToURI (nsIURI **aApiRedirectToURI)
 
nsresult GetAllowAltSvc (bool *aAllowAltSvc)
 
nsresult SetAllowAltSvc (bool aAllowAltSvc)
 
nsresult AddRedirect (nsIPrincipal *aPrincipal)
 
nsresult GetLastModifiedTime (PRTime *aLastModifiedTime)
 
nsresult ForceNoIntercept ()
 
nsresult GetCorsIncludeCredentials (bool *aCorsIncludeCredentials)
 
nsresult SetCorsIncludeCredentials (bool aCorsIncludeCredentials)
 
nsresult GetCorsMode (uint32_t *aCorsMode)
 
nsresult SetCorsMode (uint32_t aCorsMode)
 
nsresult GetTopWindowURI (nsIURI **aTopWindowURI)
 
nsresult GetNetworkInterfaceId (nsACString *aNetworkInterfaceId)
 
nsresult SetNetworkInterfaceId (const nsACString *aNetworkInterfaceId)
 
nsresult ContinueBeginConnect ()
 
nsresult GetProxyURI (nsIURI **aProxyURI)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 649 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ AddRedirect()

nsresult nsIHttpChannelInternal::AddRedirect ( nsIPrincipal aPrincipal)

◆ ContinueBeginConnect()

nsresult nsIHttpChannelInternal::ContinueBeginConnect ( )

◆ ForceNoIntercept()

nsresult nsIHttpChannelInternal::ForceNoIntercept ( )

◆ GetAllowAltSvc()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetAllowAltSvc ( bool aAllowAltSvc)

◆ GetAllowSpdy()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetAllowSpdy ( bool aAllowSpdy)

◆ GetApiRedirectToURI()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetApiRedirectToURI ( nsIURI **  aApiRedirectToURI)

◆ GetCanceled()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetCanceled ( bool aCanceled)

◆ GetChannelIsForDownload()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetChannelIsForDownload ( bool aChannelIsForDownload)

◆ GetCorsIncludeCredentials()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetCorsIncludeCredentials ( bool aCorsIncludeCredentials)

◆ GetCorsMode()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetCorsMode ( uint32_t aCorsMode)

◆ GetDocumentURI()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetDocumentURI ( nsIURI **  aDocumentURI)

◆ GetForceAllowThirdPartyCookie()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetForceAllowThirdPartyCookie ( bool aForceAllowThirdPartyCookie)

◆ GetLastModifiedTime()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetLastModifiedTime ( PRTime aLastModifiedTime)

◆ GetLocalAddress()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetLocalAddress ( nsACString aLocalAddress)

◆ GetLocalPort()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetLocalPort ( int32_t aLocalPort)

◆ GetNetworkInterfaceId()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetNetworkInterfaceId ( nsACString aNetworkInterfaceId)

◆ GetProxyURI()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetProxyURI ( nsIURI **  aProxyURI)

◆ GetRemoteAddress()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetRemoteAddress ( nsACString aRemoteAddress)

◆ GetRemotePort()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetRemotePort ( int32_t aRemotePort)

◆ GetRequestVersion()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetRequestVersion ( uint32_t major,
uint32_t minor 
)

◆ GetResponseTimeoutEnabled()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetResponseTimeoutEnabled ( bool aResponseTimeoutEnabled)

◆ GetResponseVersion()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetResponseVersion ( uint32_t major,
uint32_t minor 
)

◆ GetTopWindowURI()

nsresult nsIHttpChannelInternal::GetTopWindowURI ( nsIURI **  aTopWindowURI)

◆ HTTPUpgrade()

nsresult nsIHttpChannelInternal::HTTPUpgrade ( const nsACString aProtocolName,
nsIHttpUpgradeListener aListener 
)

◆ SetAllowAltSvc()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetAllowAltSvc ( bool  aAllowAltSvc)

◆ SetAllowSpdy()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetAllowSpdy ( bool  aAllowSpdy)

◆ SetCacheKeysRedirectChain()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetCacheKeysRedirectChain ( void cacheKeys)

◆ SetChannelIsForDownload()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetChannelIsForDownload ( bool  aChannelIsForDownload)

◆ SetCookie()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetCookie ( const char aCookieHeader)

◆ SetCorsIncludeCredentials()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetCorsIncludeCredentials ( bool  aCorsIncludeCredentials)

◆ SetCorsMode()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetCorsMode ( uint32_t  aCorsMode)

◆ SetDocumentURI()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetDocumentURI ( nsIURI aDocumentURI)

◆ SetForceAllowThirdPartyCookie()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetForceAllowThirdPartyCookie ( bool  aForceAllowThirdPartyCookie)

◆ SetNetworkInterfaceId()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetNetworkInterfaceId ( const nsACString aNetworkInterfaceId)

◆ SetResponseTimeoutEnabled()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetResponseTimeoutEnabled ( bool  aResponseTimeoutEnabled)

◆ SetupFallbackChannel()

nsresult nsIHttpChannelInternal::SetupFallbackChannel ( const char aFallbackKey)

◆ TakeAllSecurityMessages()

nsresult nsIHttpChannelInternal::TakeAllSecurityMessages ( void aMessages)

The documentation for this interface was generated from the following file: