ReactOS 0.4.15-dev-6662-g1b3eed5
nsIURI Interface Reference
Inheritance diagram for nsIURI:
Collaboration diagram for nsIURI:

Public Member Functions

nsresult GetSpec (nsACString *aSpec)
 
nsresult SetSpec (const nsACString *aSpec)
 
nsresult GetPrePath (nsACString *aPrePath)
 
nsresult GetScheme (nsACString *aScheme)
 
nsresult SetScheme (const nsACString *aScheme)
 
nsresult GetUserPass (nsACString *aUserPass)
 
nsresult SetUserPass (const nsACString *aUserPass)
 
nsresult GetUsername (nsACString *aUsername)
 
nsresult SetUsername (const nsACString *aUsername)
 
nsresult GetPassword (nsACString *aPassword)
 
nsresult SetPassword (const nsACString *aPassword)
 
nsresult GetHostPort (nsACString *aHostPort)
 
nsresult SetHostPort (const nsACString *aHostPort)
 
nsresult GetHost (nsACString *aHost)
 
nsresult SetHost (const nsACString *aHost)
 
nsresult GetPort (int32_t *aPort)
 
nsresult SetPort (int32_t aPort)
 
nsresult GetPath (nsACString *aPath)
 
nsresult SetPath (const nsACString *aPath)
 
nsresult Equals (nsIURI *other, bool *_retval)
 
nsresult SchemeIs (const char *scheme, bool *_retval)
 
nsresult Clone (nsIURI **_retval)
 
nsresult Resolve (const nsACString *relativePath, nsACString *_retval)
 
nsresult GetAsciiSpec (nsACString *aAsciiSpec)
 
nsresult GetAsciiHost (nsACString *aAsciiHost)
 
nsresult GetOriginCharset (nsACString *aOriginCharset)
 
nsresult GetRef (nsACString *aRef)
 
nsresult SetRef (const nsACString *aRef)
 
nsresult EqualsExceptRef (nsIURI *other, bool *_retval)
 
nsresult CloneIgnoringRef (nsIURI **_retval)
 
nsresult GetSpecIgnoringRef (nsACString *aSpecIgnoringRef)
 
nsresult GetHasRef (bool *aHasRef)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 404 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ Clone()

nsresult nsIURI::Clone ( nsIURI **  _retval)

◆ CloneIgnoringRef()

nsresult nsIURI::CloneIgnoringRef ( nsIURI **  _retval)

◆ Equals()

nsresult nsIURI::Equals ( nsIURI other,
bool _retval 
)

◆ EqualsExceptRef()

nsresult nsIURI::EqualsExceptRef ( nsIURI other,
bool _retval 
)

◆ GetAsciiHost()

nsresult nsIURI::GetAsciiHost ( nsACString aAsciiHost)

◆ GetAsciiSpec()

nsresult nsIURI::GetAsciiSpec ( nsACString aAsciiSpec)

◆ GetHasRef()

nsresult nsIURI::GetHasRef ( bool aHasRef)

◆ GetHost()

nsresult nsIURI::GetHost ( nsACString aHost)

◆ GetHostPort()

nsresult nsIURI::GetHostPort ( nsACString aHostPort)

◆ GetOriginCharset()

nsresult nsIURI::GetOriginCharset ( nsACString aOriginCharset)

◆ GetPassword()

nsresult nsIURI::GetPassword ( nsACString aPassword)

◆ GetPath()

nsresult nsIURI::GetPath ( nsACString aPath)

◆ GetPort()

nsresult nsIURI::GetPort ( int32_t aPort)

◆ GetPrePath()

nsresult nsIURI::GetPrePath ( nsACString aPrePath)

◆ GetRef()

nsresult nsIURI::GetRef ( nsACString aRef)

◆ GetScheme()

nsresult nsIURI::GetScheme ( nsACString aScheme)

◆ GetSpec()

nsresult nsIURI::GetSpec ( nsACString aSpec)

◆ GetSpecIgnoringRef()

nsresult nsIURI::GetSpecIgnoringRef ( nsACString aSpecIgnoringRef)

◆ GetUsername()

nsresult nsIURI::GetUsername ( nsACString aUsername)

◆ GetUserPass()

nsresult nsIURI::GetUserPass ( nsACString aUserPass)

◆ Resolve()

nsresult nsIURI::Resolve ( const nsACString relativePath,
nsACString _retval 
)

◆ SchemeIs()

nsresult nsIURI::SchemeIs ( const char scheme,
bool _retval 
)

◆ SetHost()

nsresult nsIURI::SetHost ( const nsACString aHost)

◆ SetHostPort()

nsresult nsIURI::SetHostPort ( const nsACString aHostPort)

◆ SetPassword()

nsresult nsIURI::SetPassword ( const nsACString aPassword)

◆ SetPath()

nsresult nsIURI::SetPath ( const nsACString aPath)

◆ SetPort()

nsresult nsIURI::SetPort ( int32_t  aPort)

◆ SetRef()

nsresult nsIURI::SetRef ( const nsACString aRef)

◆ SetScheme()

nsresult nsIURI::SetScheme ( const nsACString aScheme)

◆ SetSpec()

nsresult nsIURI::SetSpec ( const nsACString aSpec)

◆ SetUsername()

nsresult nsIURI::SetUsername ( const nsACString aUsername)

◆ SetUserPass()

nsresult nsIURI::SetUserPass ( const nsACString aUserPass)

The documentation for this interface was generated from the following file: