ReactOS 0.4.15-dev-8339-g4028de8
nsILoadGroup Interface Reference
Inheritance diagram for nsILoadGroup:
Collaboration diagram for nsILoadGroup:

Public Member Functions

nsresult GetGroupObserver (nsIRequestObserver **aGroupObserver)
 
nsresult SetGroupObserver (nsIRequestObserver *aGroupObserver)
 
nsresult GetDefaultLoadRequest (nsIRequest **aDefaultLoadRequest)
 
nsresult SetDefaultLoadRequest (nsIRequest *aDefaultLoadRequest)
 
nsresult AddRequest (nsIRequest *aRequest, nsISupports *aContext)
 
nsresult RemoveRequest (nsIRequest *aRequest, nsISupports *aContext, nsresult aStatus)
 
nsresult GetRequests (nsISimpleEnumerator **aRequests)
 
nsresult GetActiveCount (uint32_t *aActiveCount)
 
nsresult GetNotificationCallbacks (nsIInterfaceRequestor **aNotificationCallbacks)
 
nsresult SetNotificationCallbacks (nsIInterfaceRequestor *aNotificationCallbacks)
 
nsresult GetConnectionInfo (nsILoadGroupConnectionInfo **aConnectionInfo)
 
nsresult GetDefaultLoadFlags (nsLoadFlags *aDefaultLoadFlags)
 
nsresult SetDefaultLoadFlags (nsLoadFlags aDefaultLoadFlags)
 
- Public Member Functions inherited from nsIRequest
nsresult GetName (nsACString *aName)
 
nsresult IsPending (bool *_retval)
 
nsresult GetStatus (nsresult *aStatus)
 
nsresult Cancel (nsresult aStatus)
 
nsresult Suspend ()
 
nsresult Resume ()
 
nsresult GetLoadGroup (nsILoadGroup **aLoadGroup)
 
nsresult SetLoadGroup (nsILoadGroup *aLoadGroup)
 
nsresult GetLoadFlags (nsLoadFlags *aLoadFlags)
 
nsresult SetLoadFlags (nsLoadFlags aLoadFlags)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 541 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ AddRequest()

nsresult nsILoadGroup::AddRequest ( nsIRequest aRequest,
nsISupports aContext 
)

◆ GetActiveCount()

nsresult nsILoadGroup::GetActiveCount ( uint32_t aActiveCount)

◆ GetConnectionInfo()

nsresult nsILoadGroup::GetConnectionInfo ( nsILoadGroupConnectionInfo **  aConnectionInfo)

◆ GetDefaultLoadFlags()

nsresult nsILoadGroup::GetDefaultLoadFlags ( nsLoadFlags aDefaultLoadFlags)

◆ GetDefaultLoadRequest()

nsresult nsILoadGroup::GetDefaultLoadRequest ( nsIRequest **  aDefaultLoadRequest)

◆ GetGroupObserver()

nsresult nsILoadGroup::GetGroupObserver ( nsIRequestObserver **  aGroupObserver)

◆ GetNotificationCallbacks()

nsresult nsILoadGroup::GetNotificationCallbacks ( nsIInterfaceRequestor **  aNotificationCallbacks)

◆ GetRequests()

nsresult nsILoadGroup::GetRequests ( nsISimpleEnumerator **  aRequests)

◆ RemoveRequest()

nsresult nsILoadGroup::RemoveRequest ( nsIRequest aRequest,
nsISupports aContext,
nsresult  aStatus 
)

◆ SetDefaultLoadFlags()

nsresult nsILoadGroup::SetDefaultLoadFlags ( nsLoadFlags  aDefaultLoadFlags)

◆ SetDefaultLoadRequest()

nsresult nsILoadGroup::SetDefaultLoadRequest ( nsIRequest aDefaultLoadRequest)

◆ SetGroupObserver()

nsresult nsILoadGroup::SetGroupObserver ( nsIRequestObserver aGroupObserver)

◆ SetNotificationCallbacks()

nsresult nsILoadGroup::SetNotificationCallbacks ( nsIInterfaceRequestor aNotificationCallbacks)

The documentation for this interface was generated from the following file: