ReactOS 0.4.15-dev-8131-g4988de4
nsIWebBrowser Interface Reference
Inheritance diagram for nsIWebBrowser:
Collaboration diagram for nsIWebBrowser:

Public Member Functions

nsresult AddWebBrowserListener (nsIWeakReference *aListener, const nsIID *aIID)
 
nsresult RemoveWebBrowserListener (nsIWeakReference *aListener, const nsIID *aIID)
 
nsresult GetContainerWindow (nsIWebBrowserChrome **aContainerWindow)
 
nsresult SetContainerWindow (nsIWebBrowserChrome *aContainerWindow)
 
nsresult GetParentURIContentListener (nsIURIContentListener **aParentURIContentListener)
 
nsresult SetParentURIContentListener (nsIURIContentListener *aParentURIContentListener)
 
nsresult GetContentDOMWindow (nsIDOMWindow **aContentDOMWindow)
 
nsresult GetIsActive (bool *aIsActive)
 
nsresult SetIsActive (bool aIsActive)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 2284 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ AddWebBrowserListener()

nsresult nsIWebBrowser::AddWebBrowserListener ( nsIWeakReference aListener,
const nsIID aIID 
)

◆ GetContainerWindow()

nsresult nsIWebBrowser::GetContainerWindow ( nsIWebBrowserChrome **  aContainerWindow)

◆ GetContentDOMWindow()

nsresult nsIWebBrowser::GetContentDOMWindow ( nsIDOMWindow **  aContentDOMWindow)

◆ GetIsActive()

nsresult nsIWebBrowser::GetIsActive ( bool aIsActive)

◆ GetParentURIContentListener()

nsresult nsIWebBrowser::GetParentURIContentListener ( nsIURIContentListener **  aParentURIContentListener)

◆ RemoveWebBrowserListener()

nsresult nsIWebBrowser::RemoveWebBrowserListener ( nsIWeakReference aListener,
const nsIID aIID 
)

◆ SetContainerWindow()

nsresult nsIWebBrowser::SetContainerWindow ( nsIWebBrowserChrome aContainerWindow)

◆ SetIsActive()

nsresult nsIWebBrowser::SetIsActive ( bool  aIsActive)

◆ SetParentURIContentListener()

nsresult nsIWebBrowser::SetParentURIContentListener ( nsIURIContentListener aParentURIContentListener)

The documentation for this interface was generated from the following file: