ReactOS 0.4.15-dev-7906-g1b85a5f
nsIDOMHTMLImageElement Interface Reference
Inheritance diagram for nsIDOMHTMLImageElement:
Collaboration diagram for nsIDOMHTMLImageElement:

Public Member Functions

nsresult GetAlt (nsAString *aAlt)
 
nsresult SetAlt (const nsAString *aAlt)
 
nsresult GetSrc (nsAString *aSrc)
 
nsresult SetSrc (const nsAString *aSrc)
 
nsresult GetSrcset (nsAString *aSrcset)
 
nsresult SetSrcset (const nsAString *aSrcset)
 
nsresult GetSizes (nsAString *aSizes)
 
nsresult SetSizes (const nsAString *aSizes)
 
nsresult GetUseMap (nsAString *aUseMap)
 
nsresult SetUseMap (const nsAString *aUseMap)
 
nsresult GetIsMap (bool *aIsMap)
 
nsresult SetIsMap (bool aIsMap)
 
nsresult GetWidth (uint32_t *aWidth)
 
nsresult SetWidth (uint32_t aWidth)
 
nsresult GetHeight (uint32_t *aHeight)
 
nsresult SetHeight (uint32_t aHeight)
 
nsresult GetNaturalWidth (uint32_t *aNaturalWidth)
 
nsresult GetNaturalHeight (uint32_t *aNaturalHeight)
 
nsresult GetComplete (bool *aComplete)
 
nsresult GetName (nsAString *aName)
 
nsresult SetName (const nsAString *aName)
 
nsresult GetAlign (nsAString *aAlign)
 
nsresult SetAlign (const nsAString *aAlign)
 
nsresult GetBorder (nsAString *aBorder)
 
nsresult SetBorder (const nsAString *aBorder)
 
nsresult GetHspace (int32_t *aHspace)
 
nsresult SetHspace (int32_t aHspace)
 
nsresult GetLongDesc (nsAString *aLongDesc)
 
nsresult SetLongDesc (const nsAString *aLongDesc)
 
nsresult GetVspace (int32_t *aVspace)
 
nsresult SetVspace (int32_t aVspace)
 
nsresult GetLowsrc (nsAString *aLowsrc)
 
nsresult SetLowsrc (const nsAString *aLowsrc)
 
nsresult GetCurrentSrc (nsAString *aCurrentSrc)
 
nsresult GetX (int32_t *aX)
 
nsresult GetY (int32_t *aY)
 
- Public Member Functions inherited from nsISupports
nsresult QueryInterface (nsIIDRef riid, void **result)
 
nsrefcnt AddRef ()
 
nsrefcnt Release ()
 

Detailed Description

Definition at line 1861 of file nsiface.idl.

Member Function Documentation

◆ GetAlign()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetAlign ( nsAString aAlign)

◆ GetAlt()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetAlt ( nsAString aAlt)

◆ GetBorder()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetBorder ( nsAString aBorder)

◆ GetComplete()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetComplete ( bool aComplete)

◆ GetCurrentSrc()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetCurrentSrc ( nsAString aCurrentSrc)

◆ GetHeight()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetHeight ( uint32_t aHeight)

◆ GetHspace()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetHspace ( int32_t aHspace)

◆ GetIsMap()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetIsMap ( bool aIsMap)

◆ GetLongDesc()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetLongDesc ( nsAString aLongDesc)

◆ GetLowsrc()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetLowsrc ( nsAString aLowsrc)

◆ GetName()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetName ( nsAString aName)

◆ GetNaturalHeight()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetNaturalHeight ( uint32_t aNaturalHeight)

◆ GetNaturalWidth()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetNaturalWidth ( uint32_t aNaturalWidth)

◆ GetSizes()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetSizes ( nsAString aSizes)

◆ GetSrc()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetSrc ( nsAString aSrc)

◆ GetSrcset()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetSrcset ( nsAString aSrcset)

◆ GetUseMap()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetUseMap ( nsAString aUseMap)

◆ GetVspace()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetVspace ( int32_t aVspace)

◆ GetWidth()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetWidth ( uint32_t aWidth)

◆ GetX()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetX ( int32_t aX)

◆ GetY()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::GetY ( int32_t aY)

◆ SetAlign()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetAlign ( const nsAString aAlign)

◆ SetAlt()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetAlt ( const nsAString aAlt)

◆ SetBorder()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetBorder ( const nsAString aBorder)

◆ SetHeight()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetHeight ( uint32_t  aHeight)

◆ SetHspace()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetHspace ( int32_t  aHspace)

◆ SetIsMap()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetIsMap ( bool  aIsMap)

◆ SetLongDesc()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetLongDesc ( const nsAString aLongDesc)

◆ SetLowsrc()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetLowsrc ( const nsAString aLowsrc)

◆ SetName()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetName ( const nsAString aName)

◆ SetSizes()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetSizes ( const nsAString aSizes)

◆ SetSrc()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetSrc ( const nsAString aSrc)

◆ SetSrcset()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetSrcset ( const nsAString aSrcset)

◆ SetUseMap()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetUseMap ( const nsAString aUseMap)

◆ SetVspace()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetVspace ( int32_t  aVspace)

◆ SetWidth()

nsresult nsIDOMHTMLImageElement::SetWidth ( uint32_t  aWidth)

The documentation for this interface was generated from the following file: