ReactOS  0.4.15-dev-1171-gab82533
MSHTML::IHTMLLabelElement Interface Reference

import"mshtml.idl";

Inheritance diagram for MSHTML::IHTMLLabelElement:
Collaboration diagram for MSHTML::IHTMLLabelElement:

Exported Interfaces

interface DispHTMLFormElement
 
interface HTMLFormElementEvents
 
interface HTMLFormElementEvents2
 
interface IHTMLElement
 
interface IHTMLElement2
 
interface IHTMLElement3
 
interface IHTMLElement4
 
interface IHTMLUniqueName
 
interface IHTMLDOMNode
 
interface IHTMLDOMNode2
 
interface IHTMLDOMConstructor
 
interface IHTMLFormElement
 
- Exported Interfaces inherited from MSHTML::HTMLFormElementEvents2
interface DispHTMLStyleSheetRule
 
interface IHTMLStyleSheetRule
 
interface IHTMLDOMConstructor
 
- Exported Interfaces inherited from MSHTML::IHTMLElement
interface DispHTMLStyle
 
interface IHTMLStyle
 
interface IHTMLStyle2
 
interface IHTMLStyle3
 
interface IHTMLStyle4
 
interface IHTMLStyle5
 
interface IHTMLStyle6
 

Properties

BSTR htmlFor [get, set]
 
BSTR accessKey [get, set]
 
- Properties inherited from MSHTML::DispHTMLStyleSheetRule
BSTR selectorText [set]
 
 selectorText [get]
 
 readOnly [get]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLStyleSheetRule
BSTR selectorText [get, set]
 
IHTMLRuleStyle style [get]
 
VARIANT_BOOL readOnly [get]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLDOMConstructor
IDispatch constructor [get]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLElement
BSTR className [get, set]
 
BSTR id [get, set]
 
BSTR tagName [get]
 
IHTMLElement parentElement [get]
 
IHTMLStyle style [get]
 
VARIANT onhelp [get, set]
 
VARIANT onclick [get, set]
 
VARIANT ondblclick [get, set]
 
VARIANT onkeydown [get, set]
 
VARIANT onkeyup [get, set]
 
VARIANT onkeypress [get, set]
 
VARIANT onmouseout [get, set]
 
VARIANT onmouseover [get, set]
 
VARIANT onmousemove [get, set]
 
VARIANT onmousedown [get, set]
 
VARIANT onmouseup [get, set]
 
IDispatch document [get]
 
BSTR title [get, set]
 
BSTR language [get, set]
 
VARIANT onselectstart [get, set]
 
LONG sourceIndex [get]
 
VARIANT recordNumber [get]
 
BSTR lang [get, set]
 
LONG offsetLeft [get]
 
LONG offsetTop [get]
 
LONG offsetWidth [get]
 
LONG offsetHeight [get]
 
IHTMLElement offsetParent [get]
 
BSTR innerHTML [get, set]
 
BSTR innerText [get, set]
 
BSTR outerHTML [get, set]
 
BSTR outerText [get, set]
 
IHTMLElement parentTextEdit [get]
 
VARIANT_BOOL isTextEdit [get]
 
IHTMLFiltersCollection filters [get]
 
VARIANT ondragstart [get, set]
 
VARIANT onbeforeupdate [get, set]
 
VARIANT onafterupdate [get, set]
 
VARIANT onerrorupdate [get, set]
 
VARIANT onrowexit [get, set]
 
VARIANT onrowenter [get, set]
 
VARIANT ondatasetchanged [get, set]
 
VARIANT ondataavailable [get, set]
 
VARIANT ondatasetcomplete [get, set]
 
VARIANT onfilterchange [get, set]
 
IDispatch children [get]
 
IDispatch all [get]
 
- Properties inherited from MSHTML::DispHTMLStyle
BSTR fontFamily [set]
 
 fontFamily [get]
 
BSTR fontStyle [set]
 
 fontStyle [get]
 
BSTR fontVariant [set]
 
 fontVariant [get]
 
BSTR fontWeight [set]
 
 fontWeight [get]
 
VARIANT fontSize [set]
 
 fontSize [get]
 
BSTR font [set]
 
 font [get]
 
VARIANT color [set]
 
 color [get]
 
BSTR background [set]
 
 background [get]
 
VARIANT backgroundColor [set]
 
 backgroundColor [get]
 
BSTR backgroundImage [set]
 
 backgroundImage [get]
 
BSTR backgroundRepeat [set]
 
 backgroundRepeat [get]
 
BSTR backgroundAttachment [set]
 
 backgroundAttachment [get]
 
BSTR backgroundPosition [set]
 
 backgroundPosition [get]
 
VARIANT backgroundPositionX [set]
 
 backgroundPositionX [get]
 
VARIANT backgroundPositionY [set]
 
 backgroundPositionY [get]
 
VARIANT wordSpacing [set]
 
 wordSpacing [get]
 
VARIANT letterSpacing [set]
 
 letterSpacing [get]
 
BSTR textDecoration [set]
 
 textDecoration [get]
 
VARIANT_BOOL textDecorationNone [set]
 
 textDecorationNone [get]
 
VARIANT_BOOL textDecorationUnderline [set]
 
 textDecorationUnderline [get]
 
VARIANT_BOOL textDecorationOverline [set]
 
 textDecorationOverline [get]
 
VARIANT_BOOL textDecorationLineThrough [set]
 
 textDecorationLineThrough [get]
 
VARIANT_BOOL textDecorationBlink [set]
 
 textDecorationBlink [get]
 
VARIANT verticalAlign [set]
 
 verticalAlign [get]
 
BSTR textTransform [set]
 
 textTransform [get]
 
BSTR textAlign [set]
 
 textAlign [get]
 
VARIANT textIndent [set]
 
 textIndent [get]
 
VARIANT lineHeight [set]
 
 lineHeight [get]
 
VARIANT marginTop [set]
 
 marginTop [get]
 
VARIANT marginRight [set]
 
 marginRight [get]
 
VARIANT marginBottom [set]
 
 marginBottom [get]
 
VARIANT marginLeft [set]
 
 marginLeft [get]
 
BSTR margin [set]
 
 margin [get]
 
VARIANT paddingTop [set]
 
 paddingTop [get]
 
VARIANT paddingRight [set]
 
 paddingRight [get]
 
VARIANT paddingBottom [set]
 
 paddingBottom [get]
 
VARIANT paddingLeft [set]
 
 paddingLeft [get]
 
BSTR padding [set]
 
 padding [get]
 
BSTR border [set]
 
 border [get]
 
BSTR borderTop [set]
 
 borderTop [get]
 
BSTR borderRight [set]
 
 borderRight [get]
 
BSTR borderBottom [set]
 
 borderBottom [get]
 
BSTR borderLeft [set]
 
 borderLeft [get]
 
BSTR borderColor [set]
 
 borderColor [get]
 
VARIANT borderTopColor [set]
 
 borderTopColor [get]
 
VARIANT borderRightColor [set]
 
 borderRightColor [get]
 
VARIANT borderBottomColor [set]
 
 borderBottomColor [get]
 
VARIANT borderLeftColor [set]
 
 borderLeftColor [get]
 
BSTR borderWidth [set]
 
 borderWidth [get]
 
VARIANT borderTopWidth [set]
 
 borderTopWidth [get]
 
VARIANT borderRightWidth [set]
 
 borderRightWidth [get]
 
VARIANT borderBottomWidth [set]
 
 borderBottomWidth [get]
 
VARIANT borderLeftWidth [set]
 
 borderLeftWidth [get]
 
BSTR borderStyle [set]
 
 borderStyle [get]
 
BSTR borderTopStyle [set]
 
 borderTopStyle [get]
 
BSTR borderRightStyle [set]
 
 borderRightStyle [get]
 
BSTR borderBottomStyle [set]
 
 borderBottomStyle [get]
 
BSTR borderLeftStyle [set]
 
 borderLeftStyle [get]
 
VARIANT width [set]
 
 width [get]
 
VARIANT height [set]
 
 height [get]
 
BSTR styleFloat [set]
 
 styleFloat [get]
 
BSTR clear [set]
 
 clear [get]
 
BSTR display [set]
 
 display [get]
 
BSTR visibility [set]
 
 visibility [get]
 
BSTR listStyleType [set]
 
 listStyleType [get]
 
BSTR listStylePosition [set]
 
 listStylePosition [get]
 
BSTR listStyleImage [set]
 
 listStyleImage [get]
 
BSTR listStyle [set]
 
 listStyle [get]
 
BSTR whiteSpace [set]
 
 whiteSpace [get]
 
VARIANT top [set]
 
 top [get]
 
VARIANT left [set]
 
 left [get]
 
VARIANT zIndex [set]
 
 zIndex [get]
 
BSTR overflow [set]
 
 overflow [get]
 
BSTR pageBreakBefore [set]
 
 pageBreakBefore [get]
 
BSTR pageBreakAfter [set]
 
 pageBreakAfter [get]
 
BSTR cssText [set]
 
 cssText [get]
 
LONG pixelTop [set]
 
 pixelTop [get]
 
LONG pixelLeft [set]
 
 pixelLeft [get]
 
LONG pixelWidth [set]
 
 pixelWidth [get]
 
LONG pixelHeight [set]
 
 pixelHeight [get]
 
float posTop [set]
 
 posTop [get]
 
float posLeft [set]
 
 posLeft [get]
 
float posWidth [set]
 
 posWidth [get]
 
float posHeight [set]
 
 posHeight [get]
 
BSTR cursor [set]
 
 cursor [get]
 
BSTR clip [set]
 
 clip [get]
 
BSTR filter [set]
 
 filter [get]
 
BSTR tableLayout [set]
 
 tableLayout [get]
 
BSTR borderCollapse [set]
 
 borderCollapse [get]
 
BSTR direction [set]
 
 direction [get]
 
BSTR behavior [set]
 
 behavior [get]
 
BSTR position [set]
 
 position [get]
 
BSTR unicodeBidi [set]
 
 unicodeBidi [get]
 
VARIANT bottom [set]
 
 bottom [get]
 
VARIANT right [set]
 
 right [get]
 
LONG pixelBottom [set]
 
 pixelBottom [get]
 
LONG pixelRight [set]
 
 pixelRight [get]
 
float posBottom [set]
 
 posBottom [get]
 
float posRight [set]
 
 posRight [get]
 
BSTR imeMode [set]
 
 imeMode [get]
 
BSTR rubyAlign [set]
 
 rubyAlign [get]
 
BSTR rubyPosition [set]
 
 rubyPosition [get]
 
BSTR rubyOverhang [set]
 
 rubyOverhang [get]
 
VARIANT layoutGridChar [set]
 
 layoutGridChar [get]
 
VARIANT layoutGridLine [set]
 
 layoutGridLine [get]
 
BSTR layoutGridMode [set]
 
 layoutGridMode [get]
 
BSTR layoutGridType [set]
 
 layoutGridType [get]
 
BSTR layoutGrid [set]
 
 layoutGrid [get]
 
BSTR wordBreak [set]
 
 wordBreak [get]
 
BSTR lineBreak [set]
 
 lineBreak [get]
 
BSTR textJustify [set]
 
 textJustify [get]
 
BSTR textJustifyTrim [set]
 
 textJustifyTrim [get]
 
VARIANT textKashida [set]
 
 textKashida [get]
 
BSTR textAutospace [set]
 
 textAutospace [get]
 
BSTR overflowX [set]
 
 overflowX [get]
 
BSTR overflowY [set]
 
 overflowY [get]
 
BSTR accelerator [set]
 
 accelerator [get]
 
BSTR layoutFlow [set]
 
 layoutFlow [get]
 
VARIANT zoom [set]
 
 zoom [get]
 
BSTR wordWrap [set]
 
 wordWrap [get]
 
BSTR textUnderlinePosition [set]
 
 textUnderlinePosition [get]
 
VARIANT scrollbarBaseColor [set]
 
 scrollbarBaseColor [get]
 
VARIANT scrollbarFaceColor [set]
 
 scrollbarFaceColor [get]
 
VARIANT scrollbar3dLightColor [set]
 
 scrollbar3dLightColor [get]
 
VARIANT scrollbarShadowColor [set]
 
 scrollbarShadowColor [get]
 
VARIANT scrollbarHighlightColor [set]
 
 scrollbarHighlightColor [get]
 
VARIANT scrollbarDarkShadowColor [set]
 
 scrollbarDarkShadowColor [get]
 
VARIANT scrollbarArrowColor [set]
 
 scrollbarArrowColor [get]
 
VARIANT scrollbarTrackColor [set]
 
 scrollbarTrackColor [get]
 
BSTR writingMode [set]
 
 writingMode [get]
 
BSTR textAlignLast [set]
 
 textAlignLast [get]
 
VARIANT textKashidaSpace [set]
 
 textKashidaSpace [get]
 
BSTR textOverflow [set]
 
 textOverflow [get]
 
VARIANT minHeight [set]
 
 minHeight [get]
 
BSTR msInterpolationMode [set]
 
 msInterpolationMode [get]
 
VARIANT maxHeight [set]
 
 maxHeight [get]
 
VARIANT minWidth [set]
 
 minWidth [get]
 
VARIANT maxWidth [set]
 
 maxWidth [get]
 
BSTR content [set]
 
 content [get]
 
BSTR captionSide [set]
 
 captionSide [get]
 
BSTR counterIncrement [set]
 
 counterIncrement [get]
 
BSTR counterReset [set]
 
 counterReset [get]
 
BSTR outline [set]
 
 outline [get]
 
VARIANT outlineWidth [set]
 
 outlineWidth [get]
 
BSTR outlineStyle [set]
 
 outlineStyle [get]
 
VARIANT outlineColor [set]
 
 outlineColor [get]
 
BSTR boxSizing [set]
 
 boxSizing [get]
 
BSTR borderSpacing [set]
 
 borderSpacing [get]
 
VARIANT orphans [set]
 
 orphans [get]
 
VARIANT widows [set]
 
 widows [get]
 
BSTR pageBreakInside [set]
 
 pageBreakInside [get]
 
BSTR emptyCells [set]
 
 emptyCells [get]
 
BSTR msBlockProgression [set]
 
 msBlockProgression [get]
 
BSTR quotes [set]
 
 quotes [get]
 
 constructor [get]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLStyle
BSTR fontFamily [get, set]
 
BSTR fontStyle [get, set]
 
BSTR fontVariant [get, set]
 
BSTR fontWeight [get, set]
 
VARIANT fontSize [get, set]
 
BSTR font [get, set]
 
VARIANT color [get, set]
 
BSTR background [get, set]
 
VARIANT backgroundColor [get, set]
 
BSTR backgroundImage [get, set]
 
BSTR backgroundRepeat [get, set]
 
BSTR backgroundAttachment [get, set]
 
BSTR backgroundPosition [get, set]
 
VARIANT backgroundPositionX [get, set]
 
VARIANT backgroundPositionY [get, set]
 
VARIANT wordSpacing [get, set]
 
VARIANT letterSpacing [get, set]
 
BSTR textDecoration [get, set]
 
VARIANT_BOOL textDecorationNone [get, set]
 
VARIANT_BOOL textDecorationUnderline [get, set]
 
VARIANT_BOOL textDecorationOverline [get, set]
 
VARIANT_BOOL textDecorationLineThrough [get, set]
 
VARIANT_BOOL textDecorationBlink [get, set]
 
VARIANT verticalAlign [get, set]
 
BSTR textTransform [get, set]
 
BSTR textAlign [get, set]
 
VARIANT textIndent [get, set]
 
VARIANT lineHeight [get, set]
 
VARIANT marginTop [get, set]
 
VARIANT marginRight [get, set]
 
VARIANT marginBottom [get, set]
 
VARIANT marginLeft [get, set]
 
BSTR margin [get, set]
 
VARIANT paddingTop [get, set]
 
VARIANT paddingRight [get, set]
 
VARIANT paddingBottom [get, set]
 
VARIANT paddingLeft [get, set]
 
BSTR padding [get, set]
 
BSTR border [get, set]
 
BSTR borderTop [get, set]
 
BSTR borderRight [get, set]
 
BSTR borderBottom [get, set]
 
BSTR borderLeft [get, set]
 
BSTR borderColor [get, set]
 
VARIANT borderTopColor [get, set]
 
VARIANT borderRightColor [get, set]
 
VARIANT borderBottomColor [get, set]
 
VARIANT borderLeftColor [get, set]
 
BSTR borderWidth [get, set]
 
VARIANT borderTopWidth [get, set]
 
VARIANT borderRightWidth [get, set]
 
VARIANT borderBottomWidth [get, set]
 
VARIANT borderLeftWidth [get, set]
 
BSTR borderStyle [get, set]
 
BSTR borderTopStyle [get, set]
 
BSTR borderRightStyle [get, set]
 
BSTR borderBottomStyle [get, set]
 
BSTR borderLeftStyle [get, set]
 
VARIANT width [get, set]
 
VARIANT height [get, set]
 
BSTR styleFloat [get, set]
 
BSTR clear [get, set]
 
BSTR display [get, set]
 
BSTR visibility [get, set]
 
BSTR listStyleType [get, set]
 
BSTR listStylePosition [get, set]
 
BSTR listStyleImage [get, set]
 
BSTR listStyle [get, set]
 
BSTR whiteSpace [get, set]
 
VARIANT top [get, set]
 
VARIANT left [get, set]
 
BSTR position [get]
 
VARIANT zIndex [get, set]
 
BSTR overflow [get, set]
 
BSTR pageBreakBefore [get, set]
 
BSTR pageBreakAfter [get, set]
 
BSTR cssText [get, set]
 
LONG pixelTop [get, set]
 
LONG pixelLeft [get, set]
 
LONG pixelWidth [get, set]
 
LONG pixelHeight [get, set]
 
float posTop [get, set]
 
float posLeft [get, set]
 
float posWidth [get, set]
 
float posHeight [get, set]
 
BSTR cursor [get, set]
 
BSTR clip [get, set]
 
BSTR filter [get, set]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLStyle2
BSTR tableLayout [get, set]
 
BSTR borderCollapse [get, set]
 
BSTR direction [get, set]
 
BSTR behavior [get, set]
 
BSTR position [get, set]
 
BSTR unicodeBidi [get, set]
 
VARIANT bottom [get, set]
 
VARIANT right [get, set]
 
LONG pixelBottom [get, set]
 
LONG pixelRight [get, set]
 
float posBottom [get, set]
 
float posRight [get, set]
 
BSTR imeMode [get, set]
 
BSTR rubyAlign [get, set]
 
BSTR rubyPosition [get, set]
 
BSTR rubyOverhang [get, set]
 
VARIANT layoutGridChar [get, set]
 
VARIANT layoutGridLine [get, set]
 
BSTR layoutGridMode [get, set]
 
BSTR layoutGridType [get, set]
 
BSTR layoutGrid [get, set]
 
BSTR wordBreak [get, set]
 
BSTR lineBreak [get, set]
 
BSTR textJustify [get, set]
 
BSTR textJustifyTrim [get, set]
 
VARIANT textKashida [get, set]
 
BSTR textAutospace [get, set]
 
BSTR overflowX [get, set]
 
BSTR overflowY [get, set]
 
BSTR accelerator [get, set]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLStyle3
BSTR layoutFlow [get, set]
 
VARIANT zoom [get, set]
 
BSTR wordWrap [get, set]
 
BSTR textUnderlinePosition [get, set]
 
VARIANT scrollbarBaseColor [get, set]
 
VARIANT scrollbarFaceColor [get, set]
 
VARIANT scrollbar3dLightColor [get, set]
 
VARIANT scrollbarShadowColor [get, set]
 
VARIANT scrollbarHighlightColor [get, set]
 
VARIANT scrollbarDarkShadowColor [get, set]
 
VARIANT scrollbarArrowColor [get, set]
 
VARIANT scrollbarTrackColor [get, set]
 
BSTR writingMode [get, set]
 
BSTR textAlignLast [get, set]
 
VARIANT textKashidaSpace [get, set]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLStyle4
BSTR textOverflow [get, set]
 
VARIANT minHeight [get, set]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLStyle5
BSTR msInterpolationMode [get, set]
 
VARIANT maxHeight [get, set]
 
VARIANT minWidth [get, set]
 
VARIANT maxWidth [get, set]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLStyle6
BSTR content [get, set]
 
BSTR captionSide [get, set]
 
BSTR counterIncrement [get, set]
 
BSTR counterReset [get, set]
 
BSTR outline [get, set]
 
VARIANT outlineWidth [get, set]
 
BSTR outlineStyle [get, set]
 
VARIANT outlineColor [get, set]
 
BSTR boxSizing [get, set]
 
BSTR borderSpacing [get, set]
 
VARIANT orphans [get, set]
 
VARIANT widows [get, set]
 
BSTR pageBreakInside [get, set]
 
BSTR emptyCells [get, set]
 
BSTR msBlockProgression [get, set]
 
BSTR quotes [get, set]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLElement2
BSTR scopeName [get]
 
VARIANT onlosecapture [get, set]
 
VARIANT onscroll [get, set]
 
VARIANT ondrag [get, set]
 
VARIANT ondragend [get, set]
 
VARIANT ondragenter [get, set]
 
VARIANT ondragover [get, set]
 
VARIANT ondragleave [get, set]
 
VARIANT ondrop [get, set]
 
VARIANT onbeforecut [get, set]
 
VARIANT oncut [get, set]
 
VARIANT onbeforecopy [get, set]
 
VARIANT oncopy [get, set]
 
VARIANT onbeforepaste [get, set]
 
VARIANT onpaste [get, set]
 
IHTMLCurrentStyle currentStyle [get]
 
VARIANT onpropertychange [get, set]
 
short tabIndex [get, set]
 
BSTR accessKey [get, set]
 
VARIANT onblur [get, set]
 
VARIANT onfocus [get, set]
 
VARIANT onresize [get, set]
 
LONG clientHeight [get]
 
LONG clientWidth [get]
 
LONG clientTop [get]
 
LONG clientLeft [get]
 
VARIANT readyState [get]
 
VARIANT onreadystatechange [get, set]
 
VARIANT onrowsdelete [get, set]
 
VARIANT onrowsinserted [get, set]
 
VARIANT oncellchange [get, set]
 
BSTR dir [get, set]
 
LONG scrollHeight [get]
 
LONG scrollWidth [get]
 
LONG scrollTop [get, set]
 
LONG scrollLeft [get, set]
 
VARIANT oncontextmenu [get, set]
 
VARIANT_BOOL canHaveChildren [get]
 
IHTMLStyle runtimeStyle [get]
 
IDispatch behaviorUrns [get]
 
BSTR tagUrn [get, set]
 
VARIANT onbeforeeditfocus [get, set]
 
LONG readyStateValue [get]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLElement3
VARIANT_BOOL isMultiLine [get]
 
VARIANT_BOOL canHaveHTML [get]
 
VARIANT onlayoutcomplete [get, set]
 
VARIANT onpage [get, set]
 
VARIANT_BOOL inflateBlock [get, set]
 
VARIANT onbeforedeactivate [get, set]
 
BSTR contentEditable [get, set]
 
VARIANT_BOOL isContentEditable [get]
 
VARIANT_BOOL hideFocus [get, set]
 
VARIANT_BOOL disabled [get, set]
 
VARIANT_BOOL isDisabled [get]
 
VARIANT onmove [get, set]
 
VARIANT oncontrolselect [get, set]
 
VARIANT onresizestart [get, set]
 
VARIANT onresizeend [get, set]
 
VARIANT onmovestart [get, set]
 
VARIANT onmoveend [get, set]
 
VARIANT onmouseenter [get, set]
 
VARIANT onmouseleave [get, set]
 
VARIANT onactivate [get, set]
 
VARIANT ondeactivate [get, set]
 
LONG glyphMode [get]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLElement4
VARIANT onmousewheel [get, set]
 
VARIANT onbeforeactivate [get, set]
 
VARIANT onfocusin [get, set]
 
VARIANT onfocusout [get, set]
 
- Properties inherited from MSHTML::IHTMLUniqueName
LONG uniqueNumber [get]
 
BSTR uniqueID [get]
 

Additional Inherited Members

- Public Types inherited from IDispatch
typedef IDispatchLPDISPATCH
 
- Public Types inherited from IUnknown
typedef IUnknownLPUNKNOWN
 
- Public Member Functions inherited from MSHTML::HTMLFormElementEvents2
VARIANT_BOOL onhelp ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onclick ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL ondblclick ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onkeypress ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onkeydown ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onkeyup ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmouseout ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmouseover ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmousemove ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmousedown ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmouseup ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onselectstart ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onfilterchange ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL ondragstart ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onbeforeupdate ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onafterupdate ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onerrorupdate ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onrowexit ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onrowenter ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void ondatasetchanged ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void ondataavailable ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void ondatasetcomplete ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onlosecapture ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onpropertychange ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onscroll ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onfocus ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onblur ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onresize ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL ondrag ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void ondragend ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL ondragenter ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL ondragover ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void ondragleave ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL ondrop ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onbeforecut ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL oncut ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onbeforecopy ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL oncopy ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onbeforepaste ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onpaste ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL oncontextmenu ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onrowsdelete ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onrowsinserted ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void oncellchange ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onreadystatechange ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onlayoutcomplete ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onpage ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmouseenter ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmouseleave ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onactivate ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void ondeactivate ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onbeforedeactivate ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onbeforeactivate ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onfocusin ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onfocusout ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmove ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL oncontrolselect ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onmovestart ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onmoveend ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onresizestart ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
void onresizeend ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onmousewheel ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onsubmit ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
VARIANT_BOOL onreset ([in] IHTMLEventObj *pEvtObj)
 
- Public Member Functions inherited from IDispatch
HRESULT GetTypeInfoCount ([out] UINT *pctinfo)
 
HRESULT GetTypeInfo ([in] UINT iTInfo, [in] LCID lcid, [out] ITypeInfo **ppTInfo)
 
HRESULT GetIDsOfNames ([in] REFIID riid, [in, size_is(cNames)] LPOLESTR *rgszNames, [in] UINT cNames, [in] LCID lcid, [out, size_is(cNames)] DISPID *rgDispId)
 
HRESULT Invoke ([in] DISPID dispIdMember, [in] REFIID riid, [in] LCID lcid, [in] WORD wFlags, [in, out] DISPPARAMS *pDispParams, [out] VARIANT *pVarResult, [out] EXCEPINFO *pExcepInfo, [out] UINT *puArgErr)
 
HRESULT RemoteInvoke ([in] DISPID dispIdMember, [in] REFIID riid, [in] LCID lcid, [in] DWORD dwFlags, [in] DISPPARAMS *pDispParams, [out] VARIANT *pVarResult, [out] EXCEPINFO *pExcepInfo, [out] UINT *pArgErr, [in] UINT cVarRef, [in, size_is(cVarRef)] UINT *rgVarRefIdx, [in, out, size_is(cVarRef)] VARIANTARG *rgVarRef)
 
- Public Member Functions inherited from IUnknown
HRESULT QueryInterface ([in] REFIID riid, [out, iid_is(riid)] void **ppvObject)
 
ULONG AddRef ()
 
ULONG Release ()
 
- Public Member Functions inherited from MSHTML::IHTMLDOMConstructor
HRESULT LookupGetter ([in] BSTR propname, [retval, out] VARIANT *ppDispHandler)
 
HRESULT LookupSetter ([in] BSTR propname, [retval, out] VARIANT *ppDispHandler)
 
HRESULT DefineGetter ([in] BSTR propname, [in] VARIANT *pdispHandler)
 
HRESULT DefineSetter ([in] BSTR propname, [in] VARIANT *pdispHandler)
 
- Public Member Functions inherited from MSHTML::IHTMLElement
HRESULT setAttribute ([in] BSTR strAttributeName, [in] VARIANT AttributeValue, [defaultvalue(1), in] LONG lFlags)
 
HRESULT getAttribute ([in] BSTR strAttributeName, [defaultvalue(0), in] LONG lFlags, [retval, out] VARIANT *AttributeValue)
 
HRESULT removeAttribute ([in] BSTR strAttributeName, [defaultvalue(1), in] LONG lFlags, [retval, out] VARIANT_BOOL *pfSuccess)
 
HRESULT scrollIntoView ([optional, in] VARIANT varargStart)
 
HRESULT contains ([in] IHTMLElement *pChild, [retval, out] VARIANT_BOOL *pfResult)
 
HRESULT insertAdjacentHTML ([in] BSTR where, [in] BSTR html)
 
HRESULT insertAdjacentText ([in] BSTR where, [in] BSTR text)
 
HRESULT click ()
 
HRESULT toString ([retval, out] BSTR *String)
 
- Public Member Functions inherited from MSHTML::DispHTMLStyle
VARIANT getAttribute ([in] BSTR strAttributeName, [in, defaultvalue(0)] LONG lFlags)
 
VARIANT_BOOL removeAttribute ([in] BSTR strAttributeName, [in, defaultvalue(1)] LONG lFlags)
 
BSTR toString ()
 
void setExpression ([in] BSTR propname, [in] BSTR expression, [in, defaultvalue("")] BSTR language)
 
VARIANT getExpression ([in] BSTR propname)
 
VARIANT_BOOL removeExpression ([in] BSTR propname)
 
- Public Member Functions inherited from MSHTML::IHTMLStyle2
HRESULT setExpression ([in] BSTR propname, [in] BSTR expression, [in, defaultvalue("")] BSTR language)
 
HRESULT getExpression ([in] BSTR propname, [out, retval] VARIANT *expression)
 
HRESULT removeExpression ([in] BSTR propname, [out, retval] VARIANT_BOOL *pfSuccess)
 
- Public Member Functions inherited from MSHTML::IHTMLElement2
HRESULT setCapture ([defaultvalue(-1), in] VARIANT_BOOL containerCapture)
 
HRESULT releaseCapture ()
 
HRESULT componentFromPoint ([in] LONG x, [in] LONG y, [retval, out] BSTR *component)
 
HRESULT doScroll ([optional, in] VARIANT component)
 
HRESULT getClientRects ([retval, out] IHTMLRectCollection **pRectCol)
 
HRESULT getBoundingClientRect ([retval, out] IHTMLRect **pRect)
 
HRESULT setExpression ([in] BSTR propname, [in] BSTR expression, [defaultvalue(""), in] BSTR language)
 
HRESULT getExpression ([in] BSTR propname, [retval, out] VARIANT *expression)
 
HRESULT removeExpression ([in] BSTR propname, [retval, out] VARIANT_BOOL *pfSuccess)
 
HRESULT focus ()
 
HRESULT blur ()
 
HRESULT addFilter ([in] IUnknown *pUnk)
 
HRESULT removeFilter ([in] IUnknown *pUnk)
 
HRESULT attachEvent ([in] BSTR event, [in] IDispatch *pDisp, [retval, out] VARIANT_BOOL *pfResult)
 
HRESULT detachEvent ([in] BSTR event, [in] IDispatch *pDisp)
 
HRESULT createControlRange ([retval, out] IDispatch **range)
 
HRESULT clearAttributes ()
 
HRESULT mergeAttributes ([in] IHTMLElement *mergeThis)
 
HRESULT insertAdjacentElement ([in] BSTR where, [in] IHTMLElement *insertedElement, [retval, out] IHTMLElement **inserted)
 
HRESULT applyElement ([in] IHTMLElement *apply, [in] BSTR where, [retval, out] IHTMLElement **applied)
 
HRESULT getAdjacentText ([in] BSTR where, [retval, out] BSTR *text)
 
HRESULT replaceAdjacentText ([in] BSTR where, [in] BSTR newText, [retval, out] BSTR *oldText)
 
HRESULT addBehavior ([in] BSTR bstrUrl, [optional, in] VARIANT *pvarFactory, [retval, out] LONG *pCookie)
 
HRESULT removeBehavior ([in] LONG cookie, [retval, out] VARIANT_BOOL *pfResult)
 
HRESULT getElementsByTagName ([in] BSTR v, [retval, out] IHTMLElementCollection **pelColl)
 
- Public Member Functions inherited from MSHTML::IHTMLElement3
HRESULT mergeAttributes ([in] IHTMLElement *mergeThis, [optional, in] VARIANT *pvarFlags)
 
HRESULT setActive ()
 
HRESULT fireEvent ([in] BSTR bstrEventName, [optional, in] VARIANT *pvarEventObject, [retval, out] VARIANT_BOOL *pfCancelled)
 
HRESULT dragDrop ([retval, out] VARIANT_BOOL *pfRet)
 
- Public Member Functions inherited from MSHTML::IHTMLElement4
HRESULT normalize ()
 
HRESULT getAttributeNode ([in] BSTR bstrname, [retval, out] IHTMLDOMAttribute **ppAttribute)
 
HRESULT setAttributeNode ([in] IHTMLDOMAttribute *pattr, [retval, out] IHTMLDOMAttribute **ppretAttribute)
 
HRESULT removeAttributeNode ([in] IHTMLDOMAttribute *pattr, [retval, out] IHTMLDOMAttribute **ppretAttribute)
 
- Public Attributes inherited from MSHTML::DispHTMLStyleSheetRule
 WINE_IHTMLDOMCONSTRUCTOR_DISPINTERFACE_DECL
 
- Public Attributes inherited from IDispatch
const DISPID DISPID_UNKNOWN = -1
 
const DISPID DISPID_VALUE = 0
 
const DISPID DISPID_PROPERTYPUT = -3
 
const DISPID DISPID_NEWENUM = -4
 
const DISPID DISPID_EVALUATE = -5
 
const DISPID DISPID_CONSTRUCTOR = -6
 
const DISPID DISPID_DESTRUCTOR = -7
 
const DISPID DISPID_COLLECT = -8
 

Detailed Description

Definition at line 9396 of file mshtml.idl.

Exported Interfaces

◆ DispHTMLFormElement

interface DispHTMLFormElement

Definition at line 9398 of file mshtml.idl.

◆ HTMLFormElementEvents

interface HTMLFormElementEvents

Definition at line 9399 of file mshtml.idl.

◆ HTMLFormElementEvents2

Definition at line 9400 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLDOMConstructor

Definition at line 9408 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLDOMNode

interface IHTMLDOMNode

Definition at line 9406 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLDOMNode2

interface IHTMLDOMNode2

Definition at line 9407 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLElement

Definition at line 9401 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLElement2

Definition at line 9402 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLElement3

Definition at line 9403 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLElement4

Definition at line 9404 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLFormElement

interface IHTMLFormElement

Definition at line 9409 of file mshtml.idl.

◆ IHTMLUniqueName

Definition at line 9405 of file mshtml.idl.

Property Documentation

◆ accessKey

BSTR MSHTML::IHTMLLabelElement::accessKey
getset

◆ htmlFor

BSTR MSHTML::IHTMLLabelElement::htmlFor
getset

Definition at line 9409 of file mshtml.idl.


The documentation for this interface was generated from the following file: