ReactOS 0.4.15-dev-8348-gc1b9bb5
vmr9.idl File Reference

Go to the source code of this file.

Classes

struct  AM_MEDIA_TYPE
 
struct  D3DCOLOR
 
struct  _VMR9PresentationInfo
 
interface  IVMRImagePresenter9
 
struct  _VMR9AllocationInfo
 
interface  IVMRSurfaceAllocator9
 
interface  IVMRSurfaceAllocatorEx9
 
interface  IVMRSurfaceAllocatorNotify9
 
interface  IVMRWindowlessControl9
 
struct  _VMR9NormalizedRect
 
struct  _VMR9ProcAmpControl
 
struct  _VMR9ProcAmpControlRange
 
interface  IVMRMixerControl9
 
struct  _VMR9AlphaBitmap
 
interface  IVMRMixerBitmap9
 
interface  IVMRSurface9
 
interface  IVMRImagePresenterConfig9
 
interface  IVMRVideoStreamControl9
 
interface  IVMRFilterConfig9
 
interface  IVMRAspectRatioControl9
 
struct  _VMR9MonitorInfo
 
interface  IVMRMonitorConfig9
 
struct  _VMR9Frequency
 
struct  _VMR9VideoDesc
 
struct  _VMR9DeinterlaceCaps
 
interface  IVMRDeinterlaceControl9
 
struct  _VMR9VideoStreamInfo
 
interface  IVMRImageCompositor9
 

Macros

#define VMR9DEVICENAMELEN   32
 
#define VMR9DEVICEDESCRIPTIONLEN   512
 

Typedefs

typedef LONGLONG REFERENCE_TIME
 
typedef DWORD D3DFORMAT
 
typedef DWORD D3DPOOL
 
typedef HANDLE HMONITOR
 
typedef enum _VMR9PresentationFlags VMR9PresentationFlags
 
typedef struct _VMR9PresentationInfo VMR9PresentationInfo
 
typedef enum _VMR9SurfaceAllocationFlags VMR9SurfaceAllocationFlags
 
typedef struct _VMR9AllocationInfo VMR9AllocationInfo
 
typedef enum _VMR9AspectRatioMode VMR9AspectRatioMode
 
typedef enum _VMR9MixerPrefs VMR9MixerPrefs
 
typedef struct _VMR9NormalizedRect VMR9NormalizedRect
 
typedef enum _VMR9ProcAmpControlFlags VMR9ProcAmpControlFlags
 
typedef struct _VMR9ProcAmpControl VMR9ProcAmpControl
 
typedef struct _VMR9ProcAmpControlRange VMR9ProcAmpControlRange
 
typedef struct _VMR9AlphaBitmap VMR9AlphaBitmap
 
typedef enum _VMR9AlphaBitmapFlags VMR9AlphaBitmapFlags
 
typedef enum _VMR9RenderPrefs VMR9RenderPrefs
 
typedef enum _VMR9Mode VMR9Mode
 
typedef struct _VMR9MonitorInfo VMR9MonitorInfo
 
typedef enum _VMR9DeinterlacePrefs VMR9DeinterlacePrefs
 
typedef enum _VMR9DeinterlaceTech VMR9DeinterlaceTech
 
typedef struct _VMR9Frequency VMR9Frequency
 
typedef enum _VMR9_SampleFormat VMR9_SampleFormat
 
typedef struct _VMR9VideoDesc VMR9VideoDesc
 
typedef struct _VMR9DeinterlaceCaps VMR9DeinterlaceCaps
 
typedef struct _VMR9VideoStreamInfo VMR9VideoStreamInfo
 

Enumerations

enum  _VMR9PresentationFlags {
  VMR9Sample_SyncPoint = 0x1 , VMR9Sample_Preroll = 0x2 , VMR9Sample_Discontinuity = 0x4 , VMR9Sample_TimeValid = 0x8 ,
  VMR9Sample_SrcDstRectsValid = 0x10
}
 
enum  _VMR9SurfaceAllocationFlags {
  VMR9AllocFlag_3DRenderTarget = 0x1 , VMR9AllocFlag_DXVATarget = 0x2 , VMR9AllocFlag_TextureSurface = 0x4 , VMR9AllocFlag_OffscreenSurface = 0x8 ,
  VMR9AllocFlag_RGBDynamicSwitch = 0x10 , VMR9AllocFlag_UsageReserved = 0xe0 , VMR9AllocFlag_UsageMask = 0xff
}
 
enum  _VMR9AspectRatioMode { VMR9ARMode_None , VMR9ARMode_LetterBox }
 
enum  _VMR9MixerPrefs {
  MixerPref9_NoDecimation = 0x1 , MixerPref9_DecimateOutput = 0x2 , MixerPref9_ARAdjustXorY = 0x4 , MixerPref9_NonSquareMixing = 0x8 ,
  MixerPref9_DecimateMask = 0xf , MixerPref9_BiLinearFiltering = 0x10 , MixerPref9_PointFiltering = 0x20 , MixerPref9_AnisotropicFiltering = 0x40 ,
  MixerPref9_PyramidalQuadFiltering = 0x80 , MixerPref9_GaussianQuadFiltering = 0x100 , MixerPref9_FilteringReserved = 0xe00 , MixerPref9_FilteringMask = 0xff0 ,
  MixerPref9_RenderTargetRGB = 0x1000 , MixerPref9_RenderTargetYUV = 0x2000 , MixerPref9_RenderTargetReserved = 0xfc000 , MixerPref9_DynamicSwitchToBOB = 0x100000 ,
  MixerPref9_DynamicDecimateBy2 = 0x200000 , MixerPref9_DynamicReserved = 0xc00000 , MixerPref9_DynamicMask = 0xf00000
}
 
enum  _VMR9ProcAmpControlFlags {
  ProcAmpControl9_Brightness = 0x1 , ProcAmpControl9_Contrast = 0x2 , ProcAmpControl9_Hue = 0x4 , ProcAmpControl9_Saturation = 0x8 ,
  ProcAmpControl9_Mask = 0xf
}
 
enum  _VMR9AlphaBitmapFlags {
  VMR9AlphaBitmap_Disable = 0x1 , VMR9AlphaBitmap_hDC = 0x2 , VMR9AlphaBitmap_EntireDDS = 0x4 , VMR9AlphaBitmap_SrcColorKey = 0x8 ,
  VMR9AlphaBitmap_SrcRect = 0x10 , VMR9AlphaBitmap_FilterMode = 0x20
}
 
enum  _VMR9RenderPrefs { RenderPrefs9_DoNotRenderBorder = 0x1 , RenderPrefs9_Mask = 0x1 }
 
enum  _VMR9Mode { VMR9Mode_Windowed = 0x1 , VMR9Mode_Windowless = 0x2 , VMR9Mode_Renderless = 0x4 , VMR9Mode_Mask = 0x7 }
 
enum  _VMR9DeinterlacePrefs { DeinterlacePref9_NextBest = 0x1 , DeinterlacePref9_BOB = 0x2 , DeinterlacePref9_Weave = 0x4 , DeinterlacePref9_Mask = 0x7 }
 
enum  _VMR9DeinterlaceTech {
  DeinterlaceTech9_Unknown = 0 , DeinterlaceTech9_BOBLineReplicate = 0x1 , DeinterlaceTech9_BOBVerticalStretch = 0x2 , DeinterlaceTech9_MedianFiltering = 0x4 ,
  DeinterlaceTech9_EdgeFiltering = 0x10 , DeinterlaceTech9_FieldAdaptive = 0x20 , DeinterlaceTech9_PixelAdaptive = 0x40 , DeinterlaceTech9_MotionVectorSteered = 0x80
}
 
enum  _VMR9_SampleFormat {
  VMR9_SampleReserved = 1 , VMR9_SampleProgressiveFrame = 2 , VMR9_SampleFieldInterleavedEvenFirst = 3 , VMR9_SampleFieldInterleavedOddFirst = 4 ,
  VMR9_SampleFieldSingleEven = 5 , VMR9_SampleFieldSingleOdd = 6
}
 

Macro Definition Documentation

◆ VMR9DEVICEDESCRIPTIONLEN

#define VMR9DEVICEDESCRIPTIONLEN   512

Definition at line 392 of file vmr9.idl.

◆ VMR9DEVICENAMELEN

#define VMR9DEVICENAMELEN   32

Definition at line 391 of file vmr9.idl.

Typedef Documentation

◆ D3DFORMAT

typedef DWORD D3DFORMAT

Definition at line 25 of file vmr9.idl.

◆ D3DPOOL

typedef DWORD D3DPOOL

Definition at line 26 of file vmr9.idl.

◆ HMONITOR

typedef HANDLE HMONITOR

Definition at line 27 of file vmr9.idl.

◆ REFERENCE_TIME

Definition at line 24 of file vmr9.idl.

◆ VMR9_SampleFormat

◆ VMR9AllocationInfo

◆ VMR9AlphaBitmap

◆ VMR9AlphaBitmapFlags

◆ VMR9AspectRatioMode

◆ VMR9DeinterlaceCaps

◆ VMR9DeinterlacePrefs

◆ VMR9DeinterlaceTech

◆ VMR9Frequency

◆ VMR9MixerPrefs

◆ VMR9Mode

◆ VMR9MonitorInfo

◆ VMR9NormalizedRect

◆ VMR9PresentationFlags

◆ VMR9PresentationInfo

◆ VMR9ProcAmpControl

◆ VMR9ProcAmpControlFlags

◆ VMR9ProcAmpControlRange

◆ VMR9RenderPrefs

◆ VMR9SurfaceAllocationFlags

◆ VMR9VideoDesc

◆ VMR9VideoStreamInfo

Enumeration Type Documentation

◆ _VMR9_SampleFormat

Enumerator
VMR9_SampleReserved 
VMR9_SampleProgressiveFrame 
VMR9_SampleFieldInterleavedEvenFirst 
VMR9_SampleFieldInterleavedOddFirst 
VMR9_SampleFieldSingleEven 
VMR9_SampleFieldSingleOdd 

Definition at line 451 of file vmr9.idl.

452{
enum _VMR9_SampleFormat VMR9_SampleFormat
@ VMR9_SampleFieldSingleOdd
Definition: vmr9.idl:458
@ VMR9_SampleFieldSingleEven
Definition: vmr9.idl:457
@ VMR9_SampleProgressiveFrame
Definition: vmr9.idl:454
@ VMR9_SampleFieldInterleavedEvenFirst
Definition: vmr9.idl:455
@ VMR9_SampleFieldInterleavedOddFirst
Definition: vmr9.idl:456
@ VMR9_SampleReserved
Definition: vmr9.idl:453

◆ _VMR9AlphaBitmapFlags

Enumerator
VMR9AlphaBitmap_Disable 
VMR9AlphaBitmap_hDC 
VMR9AlphaBitmap_EntireDDS 
VMR9AlphaBitmap_SrcColorKey 
VMR9AlphaBitmap_SrcRect 
VMR9AlphaBitmap_FilterMode 

Definition at line 281 of file vmr9.idl.

282{
enum _VMR9AlphaBitmapFlags VMR9AlphaBitmapFlags
@ VMR9AlphaBitmap_EntireDDS
Definition: vmr9.idl:285
@ VMR9AlphaBitmap_hDC
Definition: vmr9.idl:284
@ VMR9AlphaBitmap_SrcRect
Definition: vmr9.idl:287
@ VMR9AlphaBitmap_SrcColorKey
Definition: vmr9.idl:286
@ VMR9AlphaBitmap_FilterMode
Definition: vmr9.idl:288
@ VMR9AlphaBitmap_Disable
Definition: vmr9.idl:283

◆ _VMR9AspectRatioMode

Enumerator
VMR9ARMode_None 
VMR9ARMode_LetterBox 

Definition at line 149 of file vmr9.idl.

150{
enum _VMR9AspectRatioMode VMR9AspectRatioMode
@ VMR9ARMode_None
Definition: vmr9.idl:151
@ VMR9ARMode_LetterBox
Definition: vmr9.idl:152

◆ _VMR9DeinterlacePrefs

Enumerator
DeinterlacePref9_NextBest 
DeinterlacePref9_BOB 
DeinterlacePref9_Weave 
DeinterlacePref9_Mask 

Definition at line 425 of file vmr9.idl.

426{
@ DeinterlacePref9_NextBest
Definition: vmr9.idl:427
@ DeinterlacePref9_Mask
Definition: vmr9.idl:430
@ DeinterlacePref9_BOB
Definition: vmr9.idl:428
@ DeinterlacePref9_Weave
Definition: vmr9.idl:429
enum _VMR9DeinterlacePrefs VMR9DeinterlacePrefs

◆ _VMR9DeinterlaceTech

Enumerator
DeinterlaceTech9_Unknown 
DeinterlaceTech9_BOBLineReplicate 
DeinterlaceTech9_BOBVerticalStretch 
DeinterlaceTech9_MedianFiltering 
DeinterlaceTech9_EdgeFiltering 
DeinterlaceTech9_FieldAdaptive 
DeinterlaceTech9_PixelAdaptive 
DeinterlaceTech9_MotionVectorSteered 

Definition at line 433 of file vmr9.idl.

434{
enum _VMR9DeinterlaceTech VMR9DeinterlaceTech
@ DeinterlaceTech9_MotionVectorSteered
Definition: vmr9.idl:442
@ DeinterlaceTech9_EdgeFiltering
Definition: vmr9.idl:439
@ DeinterlaceTech9_BOBVerticalStretch
Definition: vmr9.idl:437
@ DeinterlaceTech9_Unknown
Definition: vmr9.idl:435
@ DeinterlaceTech9_BOBLineReplicate
Definition: vmr9.idl:436
@ DeinterlaceTech9_FieldAdaptive
Definition: vmr9.idl:440
@ DeinterlaceTech9_MedianFiltering
Definition: vmr9.idl:438
@ DeinterlaceTech9_PixelAdaptive
Definition: vmr9.idl:441

◆ _VMR9MixerPrefs

Enumerator
MixerPref9_NoDecimation 
MixerPref9_DecimateOutput 
MixerPref9_ARAdjustXorY 
MixerPref9_NonSquareMixing 
MixerPref9_DecimateMask 
MixerPref9_BiLinearFiltering 
MixerPref9_PointFiltering 
MixerPref9_AnisotropicFiltering 
MixerPref9_PyramidalQuadFiltering 
MixerPref9_GaussianQuadFiltering 
MixerPref9_FilteringReserved 
MixerPref9_FilteringMask 
MixerPref9_RenderTargetRGB 
MixerPref9_RenderTargetYUV 
MixerPref9_RenderTargetReserved 
MixerPref9_DynamicSwitchToBOB 
MixerPref9_DynamicDecimateBy2 
MixerPref9_DynamicReserved 
MixerPref9_DynamicMask 

Definition at line 179 of file vmr9.idl.

180{
181 /* Decimation */
187
188 /* Filtering */
196
197 /* Render target */
201
205 MixerPref9_DynamicMask = 0xf00000,
@ MixerPref9_NoDecimation
Definition: vmr9.idl:182
@ MixerPref9_DynamicReserved
Definition: vmr9.idl:204
@ MixerPref9_DecimateOutput
Definition: vmr9.idl:183
@ MixerPref9_DecimateMask
Definition: vmr9.idl:186
@ MixerPref9_RenderTargetRGB
Definition: vmr9.idl:198
@ MixerPref9_NonSquareMixing
Definition: vmr9.idl:185
@ MixerPref9_RenderTargetReserved
Definition: vmr9.idl:200
@ MixerPref9_PyramidalQuadFiltering
Definition: vmr9.idl:192
@ MixerPref9_GaussianQuadFiltering
Definition: vmr9.idl:193
@ MixerPref9_PointFiltering
Definition: vmr9.idl:190
@ MixerPref9_DynamicMask
Definition: vmr9.idl:205
@ MixerPref9_FilteringMask
Definition: vmr9.idl:195
@ MixerPref9_AnisotropicFiltering
Definition: vmr9.idl:191
@ MixerPref9_DynamicSwitchToBOB
Definition: vmr9.idl:202
@ MixerPref9_DynamicDecimateBy2
Definition: vmr9.idl:203
@ MixerPref9_FilteringReserved
Definition: vmr9.idl:194
@ MixerPref9_BiLinearFiltering
Definition: vmr9.idl:189
@ MixerPref9_ARAdjustXorY
Definition: vmr9.idl:184
@ MixerPref9_RenderTargetYUV
Definition: vmr9.idl:199
enum _VMR9MixerPrefs VMR9MixerPrefs

◆ _VMR9Mode

Enumerator
VMR9Mode_Windowed 
VMR9Mode_Windowless 
VMR9Mode_Renderless 
VMR9Mode_Mask 

Definition at line 352 of file vmr9.idl.

353{
354 VMR9Mode_Windowed = 0x1,
357 VMR9Mode_Mask = 0x7
358} VMR9Mode;
@ VMR9Mode_Renderless
Definition: vmr9.idl:356
@ VMR9Mode_Mask
Definition: vmr9.idl:357
@ VMR9Mode_Windowless
Definition: vmr9.idl:355
@ VMR9Mode_Windowed
Definition: vmr9.idl:354
enum _VMR9Mode VMR9Mode

◆ _VMR9PresentationFlags

Enumerator
VMR9Sample_SyncPoint 
VMR9Sample_Preroll 
VMR9Sample_Discontinuity 
VMR9Sample_TimeValid 
VMR9Sample_SrcDstRectsValid 

Definition at line 47 of file vmr9.idl.

48{
@ VMR9Sample_TimeValid
Definition: vmr9.idl:52
@ VMR9Sample_Preroll
Definition: vmr9.idl:50
@ VMR9Sample_Discontinuity
Definition: vmr9.idl:51
@ VMR9Sample_SyncPoint
Definition: vmr9.idl:49
@ VMR9Sample_SrcDstRectsValid
Definition: vmr9.idl:53
enum _VMR9PresentationFlags VMR9PresentationFlags

◆ _VMR9ProcAmpControlFlags

Enumerator
ProcAmpControl9_Brightness 
ProcAmpControl9_Contrast 
ProcAmpControl9_Hue 
ProcAmpControl9_Saturation 
ProcAmpControl9_Mask 

Definition at line 216 of file vmr9.idl.

217{
@ ProcAmpControl9_Brightness
Definition: vmr9.idl:218
@ ProcAmpControl9_Mask
Definition: vmr9.idl:222
@ ProcAmpControl9_Hue
Definition: vmr9.idl:220
@ ProcAmpControl9_Contrast
Definition: vmr9.idl:219
@ ProcAmpControl9_Saturation
Definition: vmr9.idl:221
enum _VMR9ProcAmpControlFlags VMR9ProcAmpControlFlags

◆ _VMR9RenderPrefs

Enumerator
RenderPrefs9_DoNotRenderBorder 
RenderPrefs9_Mask 

Definition at line 320 of file vmr9.idl.

321{
@ RenderPrefs9_Mask
Definition: vmr9.idl:323
@ RenderPrefs9_DoNotRenderBorder
Definition: vmr9.idl:322
enum _VMR9RenderPrefs VMR9RenderPrefs

◆ _VMR9SurfaceAllocationFlags

Enumerator
VMR9AllocFlag_3DRenderTarget 
VMR9AllocFlag_DXVATarget 
VMR9AllocFlag_TextureSurface 
VMR9AllocFlag_OffscreenSurface 
VMR9AllocFlag_RGBDynamicSwitch 
VMR9AllocFlag_UsageReserved 
VMR9AllocFlag_UsageMask 

Definition at line 83 of file vmr9.idl.

84{
@ VMR9AllocFlag_UsageMask
Definition: vmr9.idl:91
@ VMR9AllocFlag_DXVATarget
Definition: vmr9.idl:86
@ VMR9AllocFlag_RGBDynamicSwitch
Definition: vmr9.idl:89
@ VMR9AllocFlag_UsageReserved
Definition: vmr9.idl:90
@ VMR9AllocFlag_3DRenderTarget
Definition: vmr9.idl:85
@ VMR9AllocFlag_TextureSurface
Definition: vmr9.idl:87
@ VMR9AllocFlag_OffscreenSurface
Definition: vmr9.idl:88
enum _VMR9SurfaceAllocationFlags VMR9SurfaceAllocationFlags