ReactOS 0.4.15-dev-8339-g4028de8
hu-HU.h
Go to the documentation of this file.
1// This file is converted by code7bit.
2// code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3// To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4#pragma once
5
7{
8 {
9 4,
10 3,
11 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
14 },
15 {
16 0,
17 20,
18 "K\202rem v\240rjon am\241g a Reactos telep\241t\213 inicializ\240lja mag\240t",
21 },
22 {
23 0,
24 21,
25 "\202s felt\202rk\202pezi az eszk\224zeit...",
28 },
29 {
30 0,
31 0,
32 "K\202rem v\240rjon...",
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 NULL,
40 0
41 }
42};
43
45{
46 {
47 4,
48 3,
49 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213",
52 },
53 {
54 6,
55 8,
56 "Nyelv kiv\240laszt\240sa",
59 },
60 {
61 8,
62 10,
63 "\x07 K\202rj\201k v\240lassza ki a telep\241t\202s folyam\240n haszn\240lni k\241v\240nt nyelvet.",
66 },
67 {
68 8,
69 11,
70 " Majd nyomjon ENTER-t.",
73 },
74 {
75 8,
76 13,
77 "\x07 Ez a nyelv lesz az alap\202rtelmezett a telep\241tett rendszeren.",
80 },
81 {
82 0,
83 0,
84 "ENTER = Folytat\240s F3 = Kil\202p\202s",
87 },
88 {
89 0,
90 0,
91 NULL,
92 0
93 }
94};
95
97{
98 {
99 4,
100 3,
101 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
104 },
105 {
106 6,
107 8,
108 "\232dv\224z\224lj\201k a ReactOS telep\241t\213ben",
111 },
112 {
113 6,
114 11,
115 "A telep\241t\213nek ez a r\202sze felm\240solja a ReactOS oper\240ci\242s rendszert",
118 },
119 {
120 6,
121 12,
122 "a sz\240m\241t\242g\202pre \202s el\213k\202sz\241ti a telep\241t\202s m\240sodik szakasz\240t.",
125 },
126 {
127 8,
128 15,
129 "\x07 Nyomjon ENTER-t a ReactOS telep\241t\202s\202hez vagy friss\241t\202s\202hez.",
132 },
133 {
134 8,
135 17,
136 "\x07 Nyomjon R-t egy megl\202v\213, m\240r telep\241tett ReactOS helyre\240ll\241t\240s\240hoz.",
139 },
140 {
141 8,
142 19,
143 "\x07 Nyomjon L-t a licencfelt\202telek megtekint\202s\202hez.",
146 },
147 {
148 8,
149 21,
150 "\x07 Nyomjon F3-at a telep\241t\202s megszak\241t\240s\240hoz.",
153 },
154 {
155 6,
156 23,
157 "Tov\240bbi inform\240ci\242k\202rt l\240togasson el a",
160 },
161 {
162 6,
163 24,
164 "https://reactos.org/ weboldalra.",
167 },
168 {
169 0,
170 0,
171 "ENTER = Folytat\240s R = Helyre\240ll\241t\240s L = Licenc F3 = Kil\202p\202s",
174 },
175 {
176 0,
177 0,
178 NULL,
179 0
180 }
181};
182
184{
185 {
186 4,
187 3,
188 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
191 },
192 {
193 6,
194 8,
195 "ReactOS verzi\242inform\240ci\242k",
198 },
199 {
200 6,
201 11,
202 "A ReactOS alfa \240llapotban van, ami azt jelenti, hogy m\202g",
205 },
206 {
207 6,
208 12,
209 "rengeteg funkci\242 hi\240nyzik \202s er\213sen fejleszt\202s alatt \240ll.",
212 },
213 {
214 6,
215 13,
216 "Csak tesztel\202sre aj\240nlott, nem alkalmas mindennapi haszn\240latra.",
219 },
220 {
221 6,
222 15,
223 "Amennyiben nem virtu\240lis g\202pre telep\241ti, mentse le el\213tte az adatait,",
226 },
227 {
228 6,
229 16,
230 "vagy tesztelje egy m\240sodlagos, nem akt\241van haszn\240lt sz\240m\241t\242g\202pen.",
233 },
234 {
235 8,
236 19,
237 "\x07 Nyomjon ENTER-t a telep\241t\202s folytat\240s\240hoz.",
240 },
241 {
242 8,
243 21,
244 "\x07 Nyomjon F3-at a telep\241t\202s megszak\241t\240s\240hoz.",
247 },
248 {
249 0,
250 0,
251 "ENTER = Folytat\240s F3 = Kil\202p\202s",
254 },
255 {
256 0,
257 0,
258 NULL,
259 0
260 }
261};
262
264{
265 {
266 4,
267 3,
268 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
271 },
272 {
273 6,
274 6,
275 "Licenc:",
278 },
279 {
280 8,
281 8,
282 "A ReactOS rendszer GNU GPL licenc alatt lett k\224zreadva",
285 },
286 {
287 8,
288 9,
289 "olyan r\202szekkel, amelyek m\240s kompatibilis lincenc\373 k\242dokat",
292 },
293 {
294 8,
295 10,
296 "tartalmaznak, mint X11 vagy BSD \202s GNU LGPL licencek.",
299 },
300 {
301 8,
302 11,
303 "Ez\202rt az \224sszes szoftver, amely a ReactOS rendszer r\202sze,",
306 },
307 {
308 8,
309 12,
310 "a GNU GPL alatt ker\201l kiad\240sra az eredeti licenc fenntart\240sa",
313 },
314 {
315 8,
316 13,
317 "mellett.",
320 },
321 {
322 8,
323 15,
324 "Ez a szoftver GARANCIA N\220LK\232L lett k\224zreadva haszn\240lati",
327 },
328 {
329 8,
330 16,
331 "korl\240toz\240sok n\202lk\201l, kiv\202ve a vonatkoz\242 helyi \202s nemzetk\224zi",
334 },
335 {
336 8,
337 17,
338 "t\224rv\202nyeket. A ReactOS licence csak a harmadik feleknek t\224rt\202n\213",
341 },
342 {
343 8,
344 18,
345 "terjeszt\202sekre vonatkozik. Ha valamilyen okb\242l nem kapta meg",
348 },
349 {
350 8,
351 19,
352 "a GNU General Public License egy p\202ld\240ny\240t, k\202rj\201k l\240togasson el",
355 },
356 {
357 8,
358 20,
359 "a http://www.gnu.org/licenses/licenses.html weboldalra.",
362 },
363 {
364 8,
365 22,
366 "Garancia:",
369 },
370 {
371 8,
372 24,
373 "Ez szabad szoftver; a m\240sol\240si felt\202telekhez l\240sd a forr\240sk\242dot.",
376 },
377 {
378 8,
379 25,
380 "Minden GARANCIA N\220LK\232L lett k\224zreadva, az ELADHAT\340S\265GRA vagy",
383 },
384 {
385 8,
386 26,
387 "VALAMELY C\220LRA VAL\340 ALKALMAZHAT\340S\265GRA val\242 sz\240rmaztatott",
390 },
391 {
392 8,
393 27,
394 "garanci\240t is bele\202rtve.",
397 },
398 {
399 0,
400 0,
401 "ENTER = Vissza",
404 },
405 {
406 0,
407 0,
408 NULL,
409 0
410 }
411};
412
414{
415 {
416 4,
417 3,
418 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
421 },
422 {
423 6,
424 8,
425 "Az al\240bbi lista a jelenlegi eszk\224zbe\240ll\241t\240sokat mutatja.",
428 },
429 {
430 24,
431 11,
432 "Sz\240m\241t\242g\202p:",
435 },
436 {
437 24,
438 12,
439 "Kijelz\213:",
442 },
443 {
444 24,
445 13,
446 "Billenty\373zet:",
449 },
450 {
451 24,
452 14,
453 "Billenty\373zetkioszt\240s:",
456 },
457 {
458 24,
459 16,
460 "Elfogad\240s:",
463 },
464 {
465 25,
466 16,
467 "Be\240ll\241t\240sok elfogad\240sa",
470 },
471 {
472 6,
473 19,
474 "A LE / FEL gombokkal tud kijel\224lni egy elemet \202s az ENTER lenyom\240s\240val",
477 },
478 {
479 6,
480 20,
481 "tud kiv\240lasztani egy alternat\241v be\240ll\241t\240st.",
484 },
485 {
486 6,
487 23,
488 "Ha az \224sszes be\240ll\241t\240s megfelel\213, jel\224lje ki a \"Be\240ll\241t\240sok elfogad\240sa\"",
491 },
492 {
493 6,
494 24,
495 "sort, majd nyomjon ENTER-t.",
498 },
499 {
500 0,
501 0,
502 "ENTER = Folytat\240s F3 = Kil\202p\202s",
505 },
506 {
507 0,
508 0,
509 NULL,
510 0
511 }
512};
513
515{
516 {
517 4,
518 3,
519 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
522 },
523 {
524 6,
525 8,
526 "A ReactOS telep\241t\213 korai fejleszt\202si f\240zisban van. M\202g nem",
529 },
530 {
531 6,
532 9,
533 "t\240mogatja egy teljes \202rt\202k\373 telep\241t\213 \224sszes funkci\242j\240t.",
536 },
537 {
538 6,
539 12,
540 "A helyre\240ll\241t\242 funkci\242 m\202g nincs implement\240lva.",
543 },
544 {
545 8,
546 15,
547 "\x07 Nyomjon U-t az oper\240ci\242s rendszer friss\241t\202s\202hez.",
550 },
551 {
552 8,
553 17,
554 "\x07 Nyomjon R-t a helyre\240ll\241t\240si konzol ind\241t\240s\240hoz.",
557 },
558 {
559 8,
560 19,
561 "\x07 Nyomjon ESC-et a f\213oldalra val\242 visszat\202r\202shez.",
564 },
565 {
566 8,
567 21,
568 "\x07 Nyomjon ENTER-t a sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240s\240hoz.",
571 },
572 {
573 0,
574 0,
575 "ESC = F\213oldal U = Friss\241t\202s R = Helyre\240ll\241t\240s ENTER = \351jraind\241t\240s",
578 },
579 {
580 0,
581 0,
582 NULL,
583 0
584 }
585};
586
588{
589 {
590 4,
591 3,
592 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
595 },
596 {
597 6,
598 8,
599 "A ReactOS telep\241t\213 friss\241teni tudja az al\240bbi megl\202v\213 ReactOS",
602 },
603 {
604 6,
605 9,
606 "telep\241t\202sek egyik\202t, vagy, ha egy ReactOS rendszer megs\202r\201lt,",
609 },
610 {
611 6,
612 10,
613 "megpr\242b\240lhatja kijav\241tani azt.",
616 },
617 {
618 6,
619 12,
620 "A jav\241t\240si funkci\242 f\202lk\202sz \202s m\202g nem el\202rhet\213.",
623 },
624 {
625 8,
626 15,
627 "\x07 Haszn\240lja a FEL / LE gombokat egy rendszer kijel\224l\202s\202hez.",
630 },
631 {
632 8,
633 17,
634 "\x07 Nyomjon U-t a kiv\240lasztott rendszer friss\241t\202s\202hez.",
637 },
638 {
639 8,
640 19,
641 "\x07 Nyomjon ESC-et egy \243j telep\241t\202s ind\241t\240s\240hoz.",
644 },
645 {
646 8,
647 21,
648 "\x07 Nyomjon F3-at a telep\241t\202s megszak\241t\240s\240hoz.",
651 },
652 {
653 0,
654 0,
655 "U = Friss\241t\202s ESC = Ne friss\241tsen F3 = Kil\202p\202s",
658 },
659 {
660 0,
661 0,
662 NULL,
663 0
664 }
665};
666
668{
669 {
670 4,
671 3,
672 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
675 },
676 {
677 6,
678 8,
679 "A sz\240m\241t\242g\202p t\241pus\240nak megv\240ltoztat\240sa.",
682 },
683 {
684 8,
685 10,
686 "\x07 Haszn\240lja a FEL / LE gombokat a sz\240m\241t\242g\202p t\241pus\240nak",
689 },
690 {
691 8,
692 11,
693 " kiv\240laszt\240s\240hoz, majd nyomjon ENTER-t.",
696 },
697 {
698 8,
699 13,
700 "\x07 Nyomjon ESC-et az el\213z\213 oldalra visszat\202r\202shez a sz\240m\241t\242g\202p",
703 },
704 {
705 8,
706 14,
707 " t\241pus\240nak megv\240ltoztat\240sa n\202lk\201l.",
710 },
711 {
712 0,
713 0,
714 "ENTER = Folytat\240s ESC = M\202gse F3 = Kil\202p\202s",
717 },
718 {
719 0,
720 0,
721 NULL,
722 0
723 }
724};
725
727{
728 {
729 4,
730 3,
731 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
734 },
735 {
736 10,
737 6,
738 "A rendszer most megbizonyosodik r\242la hogy minden adat",
741 },
742 {
743 10,
744 7,
745 "ki\241r\240sra ker\201lt.",
748 },
749 {
750 10,
751 9,
752 "Ez egy percet vehet ig\202nybe.",
755 },
756 {
757 10,
758 10,
759 "Mikor k\202sz, a sz\240m\241t\242g\202p automatikusan \243jraindul.",
762 },
763 {
764 0,
765 0,
766 "Gyors\241t\242t\240r ki\201r\241t\202se",
769 },
770 {
771 0,
772 0,
773 NULL,
774 0
775 }
776};
777
779{
780 {
781 4,
782 3,
783 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
786 },
787 {
788 10,
789 6,
790 "A ReactOS nincs teljesen feltelep\241tve.",
793 },
794 {
795 10,
796 8,
797 "T\240vol\241tsa el a floppy lemezt az A: meghajt\242b\242l \202s",
800 },
801 {
802 10,
803 9,
804 "minden CD-t a CD olvas\242kb\242l.",
807 },
808 {
809 10,
810 11,
811 "Nyomjon ENTER-t a sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240s\240hoz.",
814 },
815 {
816 0,
817 0,
818 "K\202rem v\240rjon...",
821 },
822 {
823 0,
824 0,
825 NULL,
826 0
827 }
828};
829
831{
832 {
833 4,
834 3,
835 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
838 },
839 {
840 6,
841 8,
842 "Kijelz\213 t\241pus\240nak megv\240ltoztat\240sa.",
845 },
846 { 8,
847 10,
848 "\x07 Haszn\240lja a FEL / LE gombokat a kijelz\213 t\241pus\240nak kijel\224l\202s\202hez.",
851 },
852 {
853 8,
854 11,
855 " Majd nyomjon ENTER-t.",
858 },
859 {
860 8,
861 13,
862 "\x07 Nyomjon ESC-et az el\213z\213 oldalra visszat\202r\202shez a kijelz\213 t\241pus\240nak",
865 },
866 {
867 8,
868 14,
869 " megv\240ltoztat\240sa n\202lk\201l.",
872 },
873 {
874 0,
875 0,
876 "ENTER = Folytat\240s ESC = M\202gse F3 = Kil\202p\202s",
879 },
880 {
881 0,
882 0,
883 NULL,
884 0
885 }
886};
887
889{
890 {
891 4,
892 3,
893 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
896 },
897 {
898 10,
899 6,
900 "A ReactOS alapvet\213 \224sszetev\213i sikeresen feltelep\201ltek.",
903 },
904 {
905 10,
906 8,
907 "T\240vol\241tsa el a floppy lemezt az A: meghajt\242b\242l \202s",
910 },
911 {
912 10,
913 9,
914 "minden CD-t a CD olvas\242kb\242l.",
917 },
918 {
919 10,
920 11,
921 "Nyomjon ENTER-t a sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240s\240hoz.",
924 },
925 {
926 0,
927 0,
928 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa",
931 },
932 {
933 0,
934 0,
935 NULL,
936 0
937 }
938};
939
941{
942 {
943 4,
944 3,
945 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
948 },
949 {
950 6,
951 8,
952 "Az al\240bbi list\240ban l\240that\242ak a megl\202v\213 part\241ci\242k \202s a nem haszn\240lt",
955 },
956 {
957 6,
958 9,
959 "t\240rhely \243j part\241ci\242k l\202trehoz\240s\240hoz.",
962 },
963 {
964 8,
965 11,
966 "\x07 Haszn\240lja a FEL / LE gombokat egy elem kijel\224l\202s\202hez.",
969 },
970 {
971 8,
972 13,
973 "\x07 Nyomjon ENTER-t a ReactOS kijel\224lt part\241ci\242ra val\242 telep\241t\202s\202hez.",
976 },
977 {
978 8,
979 15,
980 "\x07 Nyomjon C-t egy els\213dleges/logikai part\241ci\242 l\202trehoz\240s\240hoz.",
983 },
984 {
985 8,
986 17,
987 "\x07 Nyomjon E-t egy kiterjesztett part\241ci\242 l\202trehoz\240s\240hoz.",
990 },
991 {
992 8,
993 19,
994 "\x07 Nyomjon D-t egy megl\202v\213 part\241ci\242 t\224rl\202s\202hez.",
997 },
998 {
999 0,
1000 0,
1001 "K\202rem v\240rjon...",
1004 },
1005 {
1006 0,
1007 0,
1008 NULL,
1009 0
1010 }
1011};
1012
1014{
1015 {
1016 4,
1017 3,
1018 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1021 },
1022 {
1023 6,
1024 8,
1025 "A rendszerpart\241ci\242 t\224rl\202s\202t v\240lasztotta.",
1028 },
1029 {
1030 6,
1031 10,
1032 "A rendszerpart\241ci\242kon lehetnek diagnosztikai programok, hardver",
1035 },
1036 {
1037 6,
1038 11,
1039 "konfigur\240l\242 programok, programok, melyek egy oper\240ci\242s rendszert",
1042 },
1043 {
1044 6,
1045 12,
1046 "(pl. ReactOS) ind\241tanak vagy egy\202b szoftverek, melyeket",
1049 },
1050 {
1051 6,
1052 13,
1053 "a hardver gy\240rt\242ja adott.",
1056 },
1057 {
1058 6,
1059 15,
1060 "Csak akkor t\224r\224lj\224n egy rendszerpart\241ci\242t, ha biztos benne hogy",
1063 },
1064 {
1065 6,
1066 16,
1067 "nincsenek rajta ilyen programok, vagy ha biztos benne hogy t\224r\224lni",
1070 },
1071 {
1072 6,
1073 17,
1074 "szeretn\202. Ha t\224rli a part\241ci\242t, lehet hogy nem fogja tudni elind\241tani",
1077 },
1078 {
1079 6,
1080 18,
1081 "a sz\240m\241t\242g\202pet a merevlemezr\213l am\241g nem v\202gez a ReactOS telep\241t\202s\202vel.",
1084 },
1085 {
1086 8,
1087 21,
1088 "\x07 Nyomjon ENTER-t a rendszerpart\241ci\242 t\224rl\202s\202hez.",
1091 },
1092 {
1093 8,
1094 22,
1095 " K\202s\213bb \243jra meg kell er\213s\241tenie a part\241ci\242 t\224rl\202s\202t.",
1098 },
1099 {
1100 8,
1101 25,
1102 "\x07 Nyomjon ESC-et az el\213z\213 oldalra val\242 visszat\202r\202shez.",
1105 },
1106 {
1107 8,
1108 26,
1109 " A part\241ci\242 nem lesz t\224r\224lve.",
1112 },
1113 {
1114 0,
1115 0,
1116 "ENTER = Folytat\240s ESC = M\202gse",
1119 },
1120 {
1121 0,
1122 0,
1123 NULL,
1124 0
1125 }
1126};
1127
1129{
1130 {
1131 4,
1132 3,
1133 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1136 },
1137 {
1138 6,
1139 8,
1140 "Part\241ci\242 form\240z\240sa",
1143 },
1144 {
1145 6,
1146 16,
1147 "A telep\241t\213 form\240zni fogja a part\241ci\242t. Nyomjon ENTER-t a folytat\240shoz.",
1150 },
1151 {
1152 0,
1153 0,
1154 "ENTER = Folytat\240s F3 = Kil\202p\202s",
1157 },
1158 {
1159 0,
1160 0,
1161 NULL,
1162 0
1163 }
1164};
1165
1167{
1168 {
1169 4,
1170 3,
1171 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1174 },
1175 {
1176 6,
1177 8,
1178 "A telep\241t\213 most ellen\213rzi a kijel\224lt part\241ci\242t.",
1181 },
1182 {
1183 0,
1184 0,
1185 "K\202rem v\240rjon...",
1188 },
1189 {
1190 0,
1191 0,
1192 NULL,
1193 0
1194 }
1195};
1196
1198{
1199 {
1200 4,
1201 3,
1202 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1205 },
1206 {
1207 6,
1208 8,
1209 "A telep\241t\213 felm\240solja a ReactOS f\240jljait a kijel\224lt part\241ci\242ra.",
1212 },
1213 {
1214 6,
1215 9,
1216 "V\240lasszon egy mapp\240t ahov\240 a ReactOS-t telep\241teni szeretn\202:",
1219 },
1220 {
1221 6,
1222 14,
1223 "Az aj\240nlott mappa megv\240ltoztat\240s\240hoz nyomjon BACKSPACE-t, hogy",
1226 },
1227 {
1228 6,
1229 15,
1230 "kit\224r\224lje a karaktereket, majd g\202pelje be a k\241v\240nt mappa nev\202t ahov\240",
1233 },
1234 {
1235 6,
1236 16,
1237 "a ReactOS-t telep\241teni szeretn\202.",
1240 },
1241 {
1242 0,
1243 0,
1244 "ENTER = Folytat\240s F3 = Kil\202p\202s",
1247 },
1248 {
1249 0,
1250 0,
1251 NULL,
1252 0
1253 }
1254};
1255
1257{
1258 {
1259 4,
1260 3,
1261 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1264 },
1265 {
1266 0,
1267 12,
1268 "K\202rem v\240rjon, am\241g a ReactOS telep\241t\213 felm\240solja a f\240jlokat a ReactOS",
1271 },
1272 {
1273 0,
1274 13,
1275 "rendszer mapp\240ba.",
1278 },
1279 {
1280 0,
1281 14,
1282 "Ez p\240r percet vehet ig\202nybe.",
1285 },
1286 {
1287 50,
1288 0,
1289 "\xB3 K\202rem v\240rjon... ",
1292 },
1293 {
1294 0,
1295 0,
1296 NULL,
1297 0
1298 }
1299};
1300
1302{
1303 {
1304 4,
1305 3,
1306 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1309 },
1310 {
1311 6,
1312 8,
1313 "Please select where Setup should install the bootloader:",
1316 },
1317 {
1318 8,
1319 12,
1320 "Rendszerbet\224lt\213 merevlemezre telep\241t\202se (MBR \202s VBR).",
1323 },
1324 {
1325 8,
1326 13,
1327 "Rendszerbet\224lt\213 merevlemezre telep\241t\202se (csak VBR).",
1330 },
1331 {
1332 8,
1333 14,
1334 "Rendszerbet\224lt\213 floppy lemezre telep\241t\202se.",
1337 },
1338 {
1339 8,
1340 15,
1341 "Rendszerbet\224lt\213 telep\241t\202s\202nek kihagy\240sa.",
1344 },
1345 {
1346 0,
1347 0,
1348 "ENTER = Folytat\240s F3 = Kil\202p\202s",
1351 },
1352 {
1353 0,
1354 0,
1355 NULL,
1356 0
1357 }
1358};
1359
1361{
1362 {
1363 4,
1364 3,
1365 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1368 },
1369 {
1370 6,
1371 8,
1372 "Bootloader telep\241t\202se.",
1375 },
1376 {
1377 0,
1378 0,
1379 "Bootloader telep\241t\202se az eszk\224zre, k\202rem v\240rjon...",
1382 },
1383 {
1384 0,
1385 0,
1386 NULL,
1387 0
1388 }
1389};
1390
1392{
1393 {
1394 4,
1395 3,
1396 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1399 },
1400 {
1401 6,
1402 8,
1403 "Nem siker\201lt telep\241teni a rendszerbet\224lt\213t",
1406 },
1407 {
1408 6,
1409 9,
1410 "a sz\240m\241t\242g\202p merevlemez\202re.",
1413 },
1414 {
1415 6,
1416 13,
1417 "K\202rj\201k helyezzen be egy megform\240zott floppy lemezt",
1420 },
1421 {
1422 6,
1423 14,
1424 "az A: meghajt\242ba, majd nyomjon ENTER-t.",
1427 },
1428 {
1429 0,
1430 0,
1431 "ENTER = Folytat\240s F3 = Kil\202p\202s",
1434 },
1435 {
1436 0,
1437 0,
1438 NULL,
1439 0
1440 }
1441
1442};
1443
1445{
1446 {
1447 4,
1448 3,
1449 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1452 },
1453 {
1454 6,
1455 8,
1456 "A billenty\373zet t\241pus\240nak megv\240ltoztat\240sa.",
1459 },
1460 {
1461 8,
1462 10,
1463 "\x07 Haszn\240lja a FEL / LE gombokat a billenty\373zet t\241pus\240nak",
1466 },
1467 {
1468 8,
1469 11,
1470 " kijel\224l\202s\202hez, majd nyomjon ENTER-t.",
1473 },
1474 {
1475 8,
1476 13,
1477 "\x07 Nyomjon ESC-et az el\213z\213 oldalra visszat\202r\202shez a billenty\373zet",
1480 },
1481 {
1482 8,
1483 14,
1484 " t\241pus\240nak megv\240ltoztat\240sa n\202lk\201l.",
1487 },
1488 {
1489 0,
1490 0,
1491 "ENTER = Folytat\240s ESC = M\202gse F3 = Kil\202p\202s",
1494 },
1495 {
1496 0,
1497 0,
1498 NULL,
1499 0
1500 }
1501};
1502
1504{
1505 {
1506 4,
1507 3,
1508 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1511 },
1512 {
1513 6,
1514 8,
1515 "K\202rj\201k v\240lassza ki az alap\202rtelmezett billenty\373zetkioszt\240st.",
1518 },
1519 {
1520 8,
1521 10,
1522 "\x07 Haszn\240lja a FEL / LE gombokat a v\240lasztott billenty\373zetkioszt\240s",
1525 },
1526 {
1527 8,
1528 11,
1529 " kijel\213l\202s\202hez, majd nyomjon ENTER-t.",
1532 },
1533 {
1534 8,
1535 13,
1536 "\x07 Nyomjon ESC-et az el\213z\213 oldalra visszat\202r\202shez",
1539 },
1540 {
1541 8,
1542 14,
1543 " a billenty\373zetkioszt\240s megv\240ltoztat\240sa n\202lk\201l.",
1546 },
1547 {
1548 0,
1549 0,
1550 "ENTER = Folytat\240s ESC = M\202gse F3 = Kil\202p\202s",
1553 },
1554 {
1555 0,
1556 0,
1557 NULL,
1558 0
1559 },
1560
1561};
1562
1564{
1565 {
1566 4,
1567 3,
1568 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1571 },
1572 {
1573 6,
1574 8,
1575 "A telep\241t\213 el\213k\202sz\241ti a sz\240m\241t\242g\202pet a ReactOS f\240jlok m\240sol\240s\240ra.",
1578 },
1579 {
1580 0,
1581 0,
1582 "M\240soland\242 f\240jlok list\240j\240nak l\202trehoz\240sa...",
1585 },
1586 {
1587 0,
1588 0,
1589 NULL,
1590 0
1591 },
1592
1593};
1594
1596{
1597 {
1598 4,
1599 3,
1600 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1603 },
1604 {
1605 6,
1606 17,
1607 "V\240lasszon egy f\240jlrendszert az al\240bbi list\240b\242l.",
1608 0
1609 },
1610 {
1611 8,
1612 19,
1613 "\x07 Haszn\240lja a FEL / LE gombokat egy f\240jlrendszer kijel\224l\202s\202hez.",
1614 0
1615 },
1616 {
1617 8,
1618 21,
1619 "\x07 Nyomjon ENTER-t a part\241ci\242 form\240z\240s\240hoz.",
1620 0
1621 },
1622 {
1623 8,
1624 23,
1625 "\x07 Nyomjon ESC-et egy m\240sik part\241ci\242 kijel\224l\202s\202hez.",
1626 0
1627 },
1628 {
1629 0,
1630 0,
1631 "ENTER = Folytat\240s ESC = M\202gse F3 = Kil\202p\202s",
1634 },
1635
1636 {
1637 0,
1638 0,
1639 NULL,
1640 0
1641 }
1642};
1643
1645{
1646 {
1647 4,
1648 3,
1649 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1652 },
1653 {
1654 6,
1655 8,
1656 "A part\241ci\242 t\224rl\202s\202t v\240lasztotta",
1659 },
1660 {
1661 8,
1662 18,
1663 "\x07 Nyomjon L-t a part\241ci\242 t\224rl\202s\202hez.",
1666 },
1667 {
1668 11,
1669 19,
1670 "FIGYELEM: A part\241ci\242n l\202v\213 \224sszes adat el fog veszni!",
1673 },
1674 {
1675 8,
1676 21,
1677 "\x07 Nyomjon ESC-et ha m\202gsem szeretn\202 t\224r\224lni.",
1680 },
1681 {
1682 0,
1683 0,
1684 "L = Part\241ci\242 t\224rl\202se ESC = M\202gse F3 = Kil\202p\202s",
1687 },
1688 {
1689 0,
1690 0,
1691 NULL,
1692 0
1693 }
1694};
1695
1697{
1698 {
1699 4,
1700 3,
1701 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " telep\241t\213 ",
1704 },
1705 {
1706 6,
1707 8,
1708 "A telep\241t\213 a rendszerbe\240ll\241t\240sokat friss\241ti.",
1711 },
1712 {
1713 0,
1714 0,
1715 "Regisztr\240ci\242s adatb\240zis gy\373jt\213k l\202trehoz\240sa...",
1718 },
1719 {
1720 0,
1721 0,
1722 NULL,
1723 0
1724 },
1725};
1726
1728{
1729 {
1730 // NOT_AN_ERROR
1731 "Siker\201lt\n"
1732 },
1733 {
1734 // ERROR_NOT_INSTALLED
1735 "A ReactOS nincs teljesen telep\241tve a sz\240m\241t\242g\202pre.\n"
1736 "Ha most kil\202p a telep\241t\213b\213l, \243jra futtatnia kell azt\n"
1737 "a ReactOS telep\241t\202s\202hez.\n"
1738 "\n"
1739 " \x07 Nyomjon ENTER-t a telep\241t\202s folytat\240s\240hoz.\n"
1740 " \x07 Nyomjon F3-at a kil\202p\202shez.\n",
1741 "F3 = Kil\202p\202s ENTER = Folytat\240s"
1742 },
1743 {
1744 // ERROR_NO_BUILD_PATH
1745 "Nem siker\201lt fel\202p\241teni a telep\241t\202si \243tvonalakat a ReactOS telep\241t\202si mapp\240hoz!\n"
1746 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1747 },
1748 {
1749 // ERROR_SOURCE_PATH
1750 "Nem lehet a telep\241t\202si forr\240st tartalmaz\242 part\241ci\242t t\224r\224lni!\n"
1751 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1752 },
1753 {
1754 // ERROR_SOURCE_DIR
1755 "Nem lehet a ReactOS-t a telep\241t\202si forr\240s mapp\240j\240ba telep\241teni!\n"
1756 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1757 },
1758 {
1759 // ERROR_NO_HDD
1760 "A telep\241t\213 nem tal\240lt merevlemezt.\n",
1761 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1762 },
1763 {
1764 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1765 "A telep\241t\213 nem tal\240lja a forr\240s meghajt\242j\240t.\n",
1766 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1767 },
1768 {
1769 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1770 "A telep\241t\213 nem tudja bet\224lteni a TXTSETUP.SIF f\240jlt.\n",
1771 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1772 },
1773 {
1774 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1775 "A telep\241t\213 egy s\202r\201lt TXTSETUP.SIF f\240jlt tal\240lt.\n",
1776 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1777 },
1778 {
1779 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1780 "A telep\241t\213 egy \202rv\202nytelen al\240\241r\240st tal\240lt a TXTSETUP.SIF f\240jlban.\n",
1781 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1782 },
1783 {
1784 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1785 "A telep\241t\213 nem tudta beolvasni a rendszermeghajt\242 inform\240ci\242it.\n",
1786 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1787 },
1788 {
1789 // ERROR_WRITE_BOOT,
1790 "Nem siker\201lt a %S bootcode telep\241t\202se a rendszerpart\241ci\242ra.",
1791 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1792 },
1793 {
1794 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1795 "A telep\241t\213 nem tudta bet\224lteni a sz\240m\241t\242g\202p t\241pusok list\240j\240t.\n",
1796 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1797 },
1798 {
1799 // ERROR_LOAD_DISPLAY,
1800 "A telep\241t\213 nem tudta bet\224lteni a kijelz\213 be\240ll\241t\240sok list\240j\240t.\n",
1801 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1802 },
1803 {
1804 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1805 "A telep\241t\213 nem tudta bet\224lteni a billenty\373zet t\241pusok list\240j\240t.\n",
1806 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1807 },
1808 {
1809 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1810 "A telep\241t\213 nem tudta bet\224lteni a billenty\373zetkioszt\240sok list\240j\240t.\n",
1811 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1812 },
1813 {
1814 // ERROR_WARN_PARTITION,
1815 "A telep\241t\213 legal\240bb egy olyan merevlemezt tal\240lt amely nem kompatibilis\n"
1816 "part\241ci\242s t\240bl\240t tartalmaz, amelyet nem tud rendesen kezelni!\n"
1817 "\n"
1818 "Part\241ci\242k l\202trehoz\240sa vagy t\224rl\202se t\224nkreteheti a part\241ci\242s t\240bl\240t.\n"
1819 "\n"
1820 " \x07 Nyomjon F3-at a telep\241t\213b\213l val\242 kil\202p\202shez.\n"
1821 " \x07 Nyomjon ENTER-t a folytat\240shoz.",
1822 "F3 = Kil\202p\202s ENTER = Folytat\240s"
1823 },
1824 {
1825 // ERROR_NEW_PARTITION,
1826 "Nem tud l\202trehozni \243j part\241ci\242t\n"
1827 "egy m\240r l\202tez\213 part\241ci\242n bel\201l!\n"
1828 "\n"
1829 " * Nyomjon meg egy gombot a folytat\240shoz.",
1830 NULL
1831 },
1832 {
1833 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1834 "Nem siker\201lt a %S bootcode telep\241t\202se a rendszerpart\241ci\242ra.",
1835 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1836 },
1837 {
1838 // ERROR_NO_FLOPPY,
1839 "Nincs lemez a A: meghajt\242ban.",
1840 "ENTER = Folytat\240s"
1841 },
1842 {
1843 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1844 "Nem siker\201lt friss\241teni a billenty\373zetkioszt\240s be\240ll\241t\240sait.",
1845 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1846 },
1847 {
1848 // ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1849 "Nem siker\201lt friss\241teni a kijelz\213 be\240l\241t\240sokat.",
1850 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1851 },
1852 {
1853 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1854 "Nem siker\201lt import\240lni egy regisztr\240ci\242s adatb\240zis gy\373jt\213f\240jlt.",
1855 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1856 },
1857 {
1858 // ERROR_FIND_REGISTRY
1859 "A telep\241t\213 nem tal\240lja a regisztr\240ci\242s adatb\240zis f\240jlokat.",
1860 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1861 },
1862 {
1863 // ERROR_CREATE_HIVE,
1864 "Nem siker\201lt l\202trehozni a regisztr\240ci\242s adatb\240zis gy\373jt\213ket.",
1865 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1866 },
1867 {
1868 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1869 "Nem siker\201lt a regisztr\240ci\242s adatb\240zis inicializ\240l\240sa.",
1870 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1871 },
1872 {
1873 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1874 "A kabinetf\240jlban nincs \202rv\202nyes inf f\240jl.\n",
1875 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1876 },
1877 {
1878 // ERROR_CABINET_MISSING,
1879 "A kabinetf\240jl nem tal\240lhat\242.\n",
1880 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1881 },
1882 {
1883 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1884 "A kabinetf\240jlban nincs telep\241t\213 parancsf\240jl.\n",
1885 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1886 },
1887 {
1888 // ERROR_COPY_QUEUE,
1889 "Nem siker\201lt megnyitni a m\240soland\242 f\240jlok list\240j\240t.\n",
1890 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1891 },
1892 {
1893 // ERROR_CREATE_DIR,
1894 "Nem siker\201lt l\202trehozni a telep\241t\202si mapp\240kat.",
1895 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1896 },
1897 {
1898 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
1899 "A telep\241t\213 nem tal\240lja a '%S' r\202szt\n"
1900 "a TXTSETUP.SIF f\240jlban.\n",
1901 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1902 },
1903 {
1904 // ERROR_CABINET_SECTION,
1905 "A telep\241t\213 nem tal\240lja a '%S' r\202szt\n"
1906 "a kabinetf\240jlban.\n",
1907 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1908 },
1909 {
1910 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
1911 "Nem siker\201lt l\202trehozni a telep\241t\202si mapp\240t.",
1912 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1913 },
1914 {
1915 // ERROR_WRITE_PTABLE,
1916 "Nem siker\201lt a part\241ci\242s t\240bla \241r\240sa.\n"
1917 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1918 },
1919 {
1920 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
1921 "Nem siker\201lt a k\242dlap hozz\240ad\240sa a regisztr\240ci\242s adatb\240zishoz.\n"
1922 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1923 },
1924 {
1925 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
1926 "Nem siker\201lt a ter\201leti be\240ll\241t\240s ment\202se.\n"
1927 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1928 },
1929 {
1930 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
1931 "Nem siker\201lt a billenyt\373zetkioszt\240sok hozz\240ad\240sa\n"
1932 "a regisztr\240ci\242s adatb\240zishoz.\n"
1933 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1934 },
1935 {
1936 // ERROR_UPDATE_GEOID,
1937 "Nem siker\201lt be\240ll\241tani a geo id-t.\n"
1938 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1939 },
1940 {
1941 // ERROR_DIRECTORY_NAME,
1942 "\220rv\202nytelen mappa n\202v.\n"
1943 "\n"
1944 " * Nyomjon meg egy gombot a folytat\240shoz."
1945 },
1946 {
1947 // ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
1948 "A kijel\224lt part\241ci\242 nem el\202g nagy a ReactOS telep\241t\202s\202hez.\n"
1949 "A telep\241t\202si part\241ci\242nak legal\240bb %lu MB-nak kell lennie.\n"
1950 "\n"
1951 " * Nyomjon meg egy gombot a folytat\240shoz.",
1952 NULL
1953 },
1954 {
1955 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
1956 "Nem lehet \243j els\213dleges vagy kiterjesztett part\241ci\242t l\202trehozni\n"
1957 "ezen a lemezen, mert megtelt a part\241ci\242s t\240bla.\n"
1958 "\n"
1959 " * Nyomjon meg egy gombot a folytat\240shoz."
1960 },
1961 {
1962 // ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
1963 "Nem lehet egyn\202l t\224bb kiterjesztett part\241ci\242t l\202trehozni lemezenk\202nt.\n"
1964 "\n"
1965 " * Nyomjon meg egy gombot a folytat\240shoz."
1966 },
1967 {
1968 // ERROR_FORMATTING_PARTITION,
1969 "A telep\241t\213 nem tudja form\240zni a part\241ci\242t:\n"
1970 " %S\n"
1971 "\n"
1972 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"
1973 },
1974 {
1975 NULL,
1976 NULL
1977 }
1978};
1979
1981{
1982 {
1985 },
1986 {
1989 },
1990 {
1993 },
1994 {
1997 },
1998 {
2001 },
2002 {
2005 },
2006 {
2009 },
2010 {
2013 },
2014 {
2017 },
2018 {
2021 },
2022 {
2023 FLUSH_PAGE,
2025 },
2026 {
2029 },
2030 {
2033 },
2034 {
2037 },
2038 {
2041 },
2042 {
2045 },
2046 {
2049 },
2050 {
2053 },
2054 {
2057 },
2058 {
2061 },
2062 {
2065 },
2066 {
2069 },
2070 {
2073 },
2074 {
2075 QUIT_PAGE,
2077 },
2078 {
2081 },
2082 {
2085 },
2086 {
2089 },
2090 {
2093 },
2094 {
2095 -1,
2096 NULL
2097 }
2098};
2099
2101{
2103 " K\202rem v\240rjon..."},
2105 " ENTER = Telep\241t\202s C = \351j els\213dleges E = \351j kiterjesztett F3 = Kil\202p\202s"},
2107 " ENTER = Telep\241t\202s C = Logikai part\241ci\242 l\202trehoz\240sa F3 = Kil\202p\202s"},
2109 " ENTER = Telep\241t\202s D = Part\241ci\242 t\224rl\202se F3 = Kil\202p\202s"},
2111 " D = Part\241ci\242 t\224rl\202se F3 = Kil\202p\202s"},
2113 "Az \243j part\241ci\242 m\202rete:"},
2115 "Egy els\213dleges part\241ci\242 l\202trehoz\240s\240t v\240lasztotta itt:"},
2117 "Egy kiterjesztett part\241ci\242 l\202trehoz\240s\240t v\240lasztotta itt:"},
2119 "Egy logikai part\241ci\242 l\202trehoz\240s\240t v\240lasztotta itt:"},
2121 "K\202rem \241rja be az \243j part\241ci\242 m\202ret\202t megab\240jtban."},
2123 " ENTER = Part\241ci\242 l\202trehoz\240sa ESC = M\202gse F3 = Kil\202p\202s"},
2125 "A telep\241t\213 egy \243j part\241ci\242t hozott l\202tre itt:"},
2127 "K\224vetkez\213 l\202p\202sk\202nt ez a part\241ci\242 form\240zva lesz."},
2129 "A ReactOS egy \243j / nem form\240zott part\241ci\242ra telep\241t\202s\202t v\240lasztotta."},
2131 "A rendszerpart\241ci\242 m\202g nincs form\240zva."},
2133 "Az \243j part\241ci\242 m\202g nincs form\240zva."},
2135 "A telep\241t\213 az al\240bbi part\241ci\242ra telep\241ti a ReactOS-t:"},
2137 "ENTER = Folytat\240s"},
2139 "F3 = Kil\202p\202s ENTER = Folytat\240s"},
2141 "ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"},
2143 " F\240jl t\224rl\202se: %S"},
2145 " F\240jl mozgat\240sa: %S ide: %S"},
2147 " F\240jl \240tnevez\202se: %S erre: %S"},
2149 " F\240jl m\240sol\240sa: %S"},
2151 "A telep\241t\213 f\240jlokat m\240sol..."},
2153 " Regisztr\240ci\242s adatb\240zis gy\373jt\213k friss\241t\202se..."},
2155 " %S import\240l\240sa..."},
2157 " Kijelz\213 be\240ll\241t\240sok friss\241t\202se..."},
2159 " Ter\201leti be\240ll\241t\240sok friss\241t\202se..."},
2161 " Billenty\373zetkioszt\240s be\240ll\241t\240sok friss\241t\202se..."},
2163 " K\242dlap inform\240ci\242k hozz\240ad\240sa a regisztr\240ci\242s adatb\240zishoz..."},
2164 {STRING_DONE,
2165 " K\202sz..."},
2167 " ENTER = Sz\240m\241t\242g\202p \243jraind\241t\240sa"},
2169 " A sz\240m\241t\242g\202p %li m\240sodperc m\243lva \243jraindul... "},
2171 "Nem lehet megnyitni a konzolt\r\n\r\n"},
2173 "Ennek leggyakoribb oka az USB-s billenty\373zet haszn\240lata\r\n"},
2175 "Az USB-s billenty\373zetek m\202g nincsenek teljesen t\240mogatva\r\n"},
2177 "A telep\241t\213 form\240zza a part\241ci\242t..."},
2179 "A telep\241t\213 ellen\213rzi a merevlemezt..."},
2181 " Part\241ci\242 form\240z\240sa %S f\240jlrendszerrel (gyorsform\240z\240s) "},
2183 " Part\241ci\242 form\240z\240sa %S f\240jlrendszerrel "},
2185 " Jelenlegi f\240jlrendszer megtart\240sa (nincs v\240ltoztat\240s) "},
2187 "%s."},
2189 "itt: %s."},
2191 "T\241pus 0x%02x"},
2193 // "%lu. merevlemez (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]"
2194 "%I64u %s %lu. merevlemez (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) itt: %wZ [%s]"},
2196 // "%lu. merevlemez (%I64u %s), Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu [%s]"
2197 "%I64u %s %lu. merevlemez (Port=%hu, Bus=%hu, Id=%hu) [%s]"},
2199 "Nem particion\240lt ter\201let"},
2201 "MB (max. %lu MB)"},
2203 "Kiterjesztett part\241ci\242"},
2205 "\351j (nem form\240zott)"},
2207 "Nem haszn\240lt"},
2209 "Ismeretlen"},
2210 {STRING_KB,
2211 "KB"},
2212 {STRING_MB,
2213 "MB"},
2214 {STRING_GB,
2215 "GB"},
2217 "Billenty\373zetkioszt\240sok hozz\240ad\240sa"},
2218 {0, 0}
2219};
#define TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
Definition: consup.h:35
#define TEXT_TYPE_STATUS
Definition: consup.h:40
#define TEXT_PADDING_BIG
Definition: consup.h:51
#define TEXT_ALIGN_CENTER
Definition: consup.h:46
#define TEXT_STYLE_NORMAL
Definition: consup.h:34
#define TEXT_ALIGN_RIGHT
Definition: consup.h:44
#define TEXT_STYLE_UNDERLINE
Definition: consup.h:36
#define NULL
Definition: types.h:112
Definition: mui.h:4
Definition: mui.h:13
Definition: mui.h:19
Definition: mui.h:25
static MUI_ENTRY huHUKeyboardSettingsEntries[]
Definition: hu-HU.h:1444
static MUI_ENTRY huHURepairPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:514
static MUI_ENTRY huHUInstallDirectoryEntries[]
Definition: hu-HU.h:1197
MUI_STRING huHUStrings[]
Definition: hu-HU.h:2100
MUI_ERROR huHUErrorEntries[]
Definition: hu-HU.h:1727
static MUI_ENTRY huHUQuitPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:778
static MUI_ENTRY huHUFileCopyEntries[]
Definition: hu-HU.h:1256
static MUI_ENTRY huHUBootLoaderInstallPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:1360
static MUI_ENTRY huHUBootLoaderSelectPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:1301
static MUI_ENTRY huHULicensePageEntries[]
Definition: hu-HU.h:263
MUI_PAGE huHUPages[]
Definition: hu-HU.h:1980
static MUI_ENTRY huHUIntroPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:183
static MUI_ENTRY huHUFormatPartitionEntries[]
Definition: hu-HU.h:1128
static MUI_ENTRY huHUCheckFSEntries[]
Definition: hu-HU.h:1166
static MUI_ENTRY huHUPrepareCopyEntries[]
Definition: hu-HU.h:1563
static MUI_ENTRY huHULanguagePageEntries[]
Definition: hu-HU.h:44
static MUI_ENTRY huHUConfirmDeleteSystemPartitionEntries[]
Definition: hu-HU.h:1013
static MUI_ENTRY huHUSelectFSEntries[]
Definition: hu-HU.h:1595
static MUI_ENTRY huHUSetupInitPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:6
static MUI_ENTRY huHUUpgradePageEntries[]
Definition: hu-HU.h:587
static MUI_ENTRY huHUBootLoaderRemovableDiskPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:1391
static MUI_ENTRY huHUComputerPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:667
static MUI_ENTRY huHURegistryEntries[]
Definition: hu-HU.h:1696
static MUI_ENTRY huHUDeletePartitionEntries[]
Definition: hu-HU.h:1644
static MUI_ENTRY huHUDisplayPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:830
static MUI_ENTRY huHUSuccessPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:888
static MUI_ENTRY huHUWelcomePageEntries[]
Definition: hu-HU.h:96
static MUI_ENTRY huHULayoutSettingsEntries[]
Definition: hu-HU.h:1503
static MUI_ENTRY huHUFlushPageEntries[]
Definition: hu-HU.h:726
static MUI_ENTRY huHUSelectPartitionEntries[]
Definition: hu-HU.h:940
static MUI_ENTRY huHUDevicePageEntries[]
Definition: hu-HU.h:413
#define STRING_FORMATTINGPART
Definition: mui.h:168
#define STRING_REBOOTCOMPUTER
Definition: mui.h:151
#define STRING_CONSOLEFAIL1
Definition: mui.h:165
#define STRING_CONSOLEFAIL3
Definition: mui.h:167
#define STRING_MAXSIZE
Definition: mui.h:179
#define STRING_CHECKINGDISK
Definition: mui.h:169
#define STRING_CREATEPARTITION
Definition: mui.h:142
#define STRING_HDDINFO2
Definition: mui.h:177
#define STRING_CONTINUE
Definition: mui.h:149
#define STRING_FORMATDISK2
Definition: mui.h:171
#define TEXT_ID_STATIC
Definition: mui.h:126
#define STRING_DELETEPARTITION
Definition: mui.h:136
#define STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:139
#define STRING_UNPSPACE
Definition: mui.h:178
#define STRING_FORMATUNUSED
Definition: mui.h:182
#define TEXT_ID_FORMAT_PROMPT
Definition: mui.h:129
#define STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:161
#define STRING_PARTITIONSIZE
Definition: mui.h:137
#define STRING_CODEPAGEINFOUPDATE
Definition: mui.h:162
#define STRING_LOCALESETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:160
#define STRING_GB
Definition: mui.h:186
#define STRING_FORMATUNKNOWN
Definition: mui.h:183
#define STRING_KEEPFORMAT
Definition: mui.h:172
#define STRING_IMPORTFILE
Definition: mui.h:158
#define STRING_UNFORMATTED
Definition: mui.h:180
#define STRING_ADDKBLAYOUTS
Definition: mui.h:187
#define STRING_COPYING
Definition: mui.h:155
#define STRING_REBOOTCOMPUTER2
Definition: mui.h:164
#define STRING_HDDISK1
Definition: mui.h:173
#define STRING_CHOOSE_NEW_PARTITION
Definition: mui.h:138
#define STRING_HDPARTSIZE
Definition: mui.h:141
#define STRING_INSTALLCREATELOGICAL
Definition: mui.h:134
#define STRING_HDDINFO1
Definition: mui.h:176
#define STRING_DONE
Definition: mui.h:163
#define STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART
Definition: mui.h:146
#define STRING_PLEASEWAIT
Definition: mui.h:132
#define STRING_CONSOLEFAIL2
Definition: mui.h:166
#define STRING_INSTALLDELETEPARTITION
Definition: mui.h:135
#define STRING_NONFORMATTEDOTHERPART
Definition: mui.h:147
#define STRING_MOVING
Definition: mui.h:153
#define STRING_FORMATDISK1
Definition: mui.h:170
#define STRING_PARTFORMAT
Definition: mui.h:144
#define STRING_MB
Definition: mui.h:185
#define STRING_SETUPCOPYINGFILES
Definition: mui.h:156
#define STRING_REBOOTPROGRESSBAR
Definition: mui.h:188
#define STRING_DELETING
Definition: mui.h:152
#define STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:159
#define STRING_RENAMING
Definition: mui.h:154
#define STRING_INSTALLCREATEPARTITION
Definition: mui.h:133
#define STRING_HDDISK2
Definition: mui.h:174
#define STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION
Definition: mui.h:140
#define STRING_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:181
#define STRING_REGHIVEUPDATE
Definition: mui.h:157
#define STRING_INSTALLONPART
Definition: mui.h:148
#define STRING_QUITCONTINUE
Definition: mui.h:150
#define STRING_NEWPARTITION
Definition: mui.h:143
#define STRING_KB
Definition: mui.h:184
#define STRING_NONFORMATTEDPART
Definition: mui.h:145
#define STRING_PARTTYPE
Definition: mui.h:175
@ BOOTLOADER_SELECT_PAGE
Definition: usetup.h:106
@ SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:103
@ SUCCESS_PAGE
Definition: usetup.h:115
@ LAYOUT_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:94
@ COMPUTER_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:91
@ CHECK_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:105
@ LICENSE_PAGE
Definition: usetup.h:81
@ DELETE_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:100
@ SELECT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:96
@ WELCOME_PAGE
Definition: usetup.h:80
@ UPGRADE_REPAIR_PAGE
Definition: usetup.h:88
@ DEVICE_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:90
@ FLUSH_PAGE
Definition: usetup.h:117
@ PREPARE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:108
@ CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:99
@ FILE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:110
@ REGISTRY_PAGE
Definition: usetup.h:111
@ QUIT_PAGE
Definition: usetup.h:116
@ FORMAT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:104
@ SETUP_INIT_PAGE
Definition: usetup.h:78
@ INSTALL_DIRECTORY_PAGE
Definition: usetup.h:109
@ DISPLAY_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:92
@ LANGUAGE_PAGE
Definition: usetup.h:79
@ KEYBOARD_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:93
@ BOOTLOADER_INSTALL_PAGE
Definition: usetup.h:112
@ REPAIR_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:87
@ INSTALL_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:82
@ BOOTLOADER_REMOVABLE_DISK_PAGE
Definition: usetup.h:113