ReactOS 0.4.15-dev-8339-g4028de8
et-EE.h
Go to the documentation of this file.
1// This file is converted by code7bit.
2// code7bit: https://github.com/katahiromz/code7bit
3// To revert conversion, please execute "code7bit -r <file>".
4#pragma once
5
7{
8 {
9 4,
10 3,
11 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
14 },
15 {
16 0,
17 20,
18 "Please wait while the ReactOS Setup initializes itself",
21 },
22 {
23 0,
24 21,
25 "and discovers your devices...",
28 },
29 {
30 0,
31 0,
32 "Please wait...",
35 },
36 {
37 0,
38 0,
39 NULL,
40 0
41 }
42};
43
45{
46 {
47 4,
48 3,
49 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
52 },
53 {
54 6,
55 8,
56 "Keele valik",
59 },
60 {
61 8,
62 10,
63 "\x07 Vali paigaldamisel kasutatav keel.",
66 },
67 {
68 8,
69 11,
70 " Seej\204rel vajuta ENTER.",
73 },
74 {
75 8,
76 13,
77 "\x07 Seda keelt kasutatakse hiljem s\201steemi keelena.",
80 },
81 {
82 0,
83 0,
84 "ENTER = J\204tka F3 = V\204lju",
87 },
88 {
89 0,
90 0,
91 NULL,
92 0
93 }
94};
95
97{
98 {
99 4,
100 3,
101 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
104 },
105 {
106 6,
107 8,
108 "Tere tulemast ReactOS'i paigaldusse",
111 },
112 {
113 6,
114 11,
115 "Selles paigaldamise etapis kopeeritakse ReactOSi failid arvutisse ja",
118 },
119 {
120 6,
121 12,
122 "valmistatakse ette paigaldamise teine j\204rk.",
125 },
126 {
127 8,
128 15,
129 "\x07 Press ENTER to install or upgrade ReactOS.",
132 },
133 {
134 8,
135 17,
136 "\x07 Vajuta R, et ReactOS'i parandada.",
139 },
140 {
141 8,
142 19,
143 "\x07 Vajuta L, et n\204ha ReactOS'i litsentsi ja kasutamise tingimusi",
146 },
147 {
148 8,
149 21,
150 "\x07 Vajuta F3, et v\204ljuda ReactOS'i paigaldamata.",
153 },
154 {
155 6,
156 23,
157 "ReactOS'i kohta saab rohkem infot:",
160 },
161 {
162 6,
163 24,
164 "https://reactos.org/",
167 },
168 {
169 0,
170 0,
171 "ENTER = J\204tka R = Paranda L = Litsents F3 = V\204lju",
174 },
175 {
176 0,
177 0,
178 NULL,
179 0
180 }
181};
182
184{
185 {
186 4,
187 3,
188 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
191 },
192 {
193 6,
194 8,
195 "ReactOS'i versiooni seisund",
198 },
199 {
200 6,
201 11,
202 "ReactOS on alfa etapis, mis t\204hendab et see ei ole veel funktsionaalselt",
205 },
206 {
207 6,
208 12,
209 "t\204iuslik ja on t\344sises arenguses. Seda on soovitatud ainult kasutada",
212 },
213 {
214 6,
215 13,
216 "tutvumise ja proovimise eesm\204rkidel, aga mitte igap\204evalise os\201steemina.",
219 },
220 {
221 6,
222 15,
223 "Varundage enda andmed v\344i proovi teisej\204rgulisel arvutil kui proovite",
226 },
227 {
228 6,
229 16,
230 "ReactOS'i p\204ris riistvara peal'.",
233 },
234 {
235 8,
236 19,
237 "\x07 Vajuta ENTER, et siseneda ReactOS'i paigaldusse.",
240 },
241 {
242 8,
243 21,
244 "\x07 Vajuta F3, et lahkuda ReactOS'i paigaldamata.",
247 },
248 {
249 0,
250 0,
251 "ENTER = J\204tka F3 = V\204lju",
254 },
255 {
256 0,
257 0,
258 NULL,
259 0
260 }
261};
262
264{
265 {
266 4,
267 3,
268 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
271 },
272 {
273 6,
274 6,
275 "Litsents:",
278 },
279 {
280 8,
281 8,
282 "ReactOS kasutab GNU \201ldist avalikku litsentsi(GPL),",
285 },
286 {
287 8,
288 9,
289 "m\344ned komponendid kasutavad muid \201hilduvaid litsentse,",
292 },
293 {
294 8,
295 10,
296 "nagu n\204iteks X11, BSD ja GNU LGPL.",
299 },
300 {
301 8,
302 11,
303 "Kogu ReactOS'i s\201steem on seega kaitstud GPL litsentsiga",
306 },
307 {
308 8,
309 12,
310 "ning samas kehtivad ka algsed litsentsid.",
313 },
314 {
315 8,
316 13,
317 "",
320 },
321 {
322 8,
323 15,
324 "K\204esoleva tarkvaraga ei anta kaasa garantiid ega m\204\204rata kasutamise",
327 },
328 {
329 8,
330 16,
331 "piiranguid kehtiva seadusega s\204testatud piirides. ReactOSi",
334 },
335 {
336 8,
337 17,
338 "litsents m\204\204rab ainult levitamise kolmandatele osapooltele.",
341 },
342 {
343 8,
344 18,
345 "Kui mingil p\344hjusel ei olnud tarkvaraga kaasas GNU GPL",
348 },
349 {
350 8,
351 19,
352 "\201ldist avalikku litsentsi, siis saab seda vaadata lehel",
355 },
356 {
357 8,
358 20,
359 "http://www.gnu.org/licenses/licenses.html",
362 },
363 {
364 8,
365 22,
366 "Garantii:",
369 },
370 {
371 8,
372 24,
373 "Tegemist on vaba tarkvaraga; kopeerimise tingimused on kirjas algkoodis.",
376 },
377 {
378 8,
379 25,
380 "Garantii puudub; pole isegi turustamiseks v\344i mingil",
383 },
384 {
385 8,
386 26,
387 "kindlal eesm\204rgil kasutamiseks sobivuse garantiid",
390 },
391 {
392 0,
393 0,
394 "ENTER = Tagasi",
397 },
398 {
399 0,
400 0,
401 NULL,
402 0
403 }
404};
405
407{
408 {
409 4,
410 3,
411 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
414 },
415 {
416 6,
417 8,
418 "J\204rgnev nimekiri n\204itab riistvara seadeid.",
421 },
422 {
423 24,
424 11,
425 "Arvuti:",
428 },
429 {
430 24,
431 12,
432 "Ekraan:",
435 },
436 {
437 24,
438 13,
439 "Klaviatuur:",
442 },
443 {
444 24,
445 14,
446 "Klaviatuuri asetus:",
449 },
450 {
451 24,
452 16,
453 "Rakenda:",
456 },
457 {
458 25,
459 16, "Rakenda need s\204tted",
462 },
463 {
464 6,
465 19,
466 "Riistvara s\204tteid saab muuta \201les ja alla liikudes.",
469 },
470 {
471 6,
472 20,
473 "Seadistuse muutmiseks vajuta ENTER.",
476 },
477 {
478 6,
479 21,
480 "",
483 },
484 {
485 6,
486 23,
487 "Kui seadistus on paigas, vali \"Rakenda need s\204tted\"",
490 },
491 {
492 6,
493 24,
494 "ja vajuta ENTER.",
497 },
498 {
499 0,
500 0,
501 "ENTER = J\204tka F3 = V\204lju",
504 },
505 {
506 0,
507 0,
508 NULL,
509 0
510 }
511};
512
514{
515 {
516 4,
517 3,
518 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
521 },
522 {
523 6,
524 8,
525 "ReactOS'i paigaldusprogramm on varajases arendusfaasis. Praegu ei ole",
528 },
529 {
530 6,
531 9,
532 "veel k\344ik korraliku paigaldusprogrammi funktsioonid toetatud.",
535 },
536 {
537 6,
538 12,
539 "Parandamine ei ole veel toetatud.",
542 },
543 {
544 8,
545 15,
546 "\x07 Vajuta U, et s\201steemi uuendada.",
549 },
550 {
551 8,
552 17,
553 "\x07 Vajuta R, et kasutada taastuskonsooli.",
556 },
557 {
558 8,
559 19,
560 "\x07 Vajuta ESC, et minna tagasi pealehele.",
563 },
564 {
565 8,
566 21,
567 "\x07 Vajuta ENTER, et arvuti taask\204ivitada.",
570 },
571 {
572 0,
573 0,
574 "ESC = Pealeht U = Uuenda R = Taastamine ENTER = Taask\204ivitus",
577 },
578 {
579 0,
580 0,
581 NULL,
582 0
583 }
584};
585
587{
588 {
589 4,
590 3,
591 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
594 },
595 {
596 6,
597 8,
598 "The ReactOS Setup can upgrade one of the available ReactOS installations",
601 },
602 {
603 6,
604 9,
605 "listed below, or, if a ReactOS installation is damaged, the Setup program",
608 },
609 {
610 6,
611 10,
612 "can attempt to repair it.",
615 },
616 {
617 6,
618 12,
619 "The repair functions are not all implemented yet.",
622 },
623 {
624 8,
625 15,
626 "\x07 Press UP or DOWN to select an OS installation.",
629 },
630 {
631 8,
632 17,
633 "\x07 Press U for upgrading the selected OS installation.",
636 },
637 {
638 8,
639 19,
640 "\x07 Press ESC to continue with a new installation.",
643 },
644 {
645 8,
646 21,
647 "\x07 Press F3 to quit without installing ReactOS.",
650 },
651 {
652 0,
653 0,
654 "U = Upgrade ESC = Do not upgrade F3 = Quit",
657 },
658 {
659 0,
660 0,
661 NULL,
662 0
663 }
664};
665
667{
668 {
669 4,
670 3,
671 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
674 },
675 {
676 6,
677 8,
678 "Arvuti t\201\201bi muutmine.",
681 },
682 {
683 8,
684 10,
685 "\x07 Liigu \201les-alla, et valida sobiv arvuti t\201\201p.",
688 },
689 {
690 8,
691 11,
692 " Seej\204rel vajuta ENTER.",
695 },
696 {
697 8,
698 13,
699 "\x07 Vajuta ESC, et minna tagasi eelmisele lehele",
702 },
703 {
704 8,
705 14,
706 " ilma arvuti t\201\201pi muutmata.",
709 },
710 {
711 0,
712 0,
713 "ENTER = J\204tka ESC = Katkesta F3 = V\204lju",
716 },
717 {
718 0,
719 0,
720 NULL,
721 0
722 }
723};
724
726{
727 {
728 4,
729 3,
730 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
733 },
734 {
735 10,
736 6,
737 "S\201steem kirjutab n\201\201d andmed kettale.",
740 },
741 {
742 10,
743 8,
744 "V\344ib kuluda veidi aega.",
747 },
748 {
749 10,
750 9,
751 "L\344petamisel taask\204ivitub arvuti automaatselt.",
754 },
755 {
756 0,
757 0,
758 "Vahem\204lu t\201hjendamine",
761 },
762 {
763 0,
764 0,
765 NULL,
766 0
767 }
768};
769
771{
772 {
773 4,
774 3,
775 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
778 },
779 {
780 10,
781 6,
782 "ReactOS ei ole t\204ielikult paigaldatud.",
785 },
786 {
787 10,
788 8,
789 "Eemalda flopiketas ja CD-ROMid draividest.",
792 },
793 {
794 10,
795 9,
796 "",
799 },
800 {
801 10,
802 11,
803 "Vajuta ENTER, et arvuti taask\204ivitada.",
806 },
807 {
808 0,
809 0,
810 "Palun oota...",
813 },
814 {
815 0,
816 0,
817 NULL,
818 0
819 }
820};
821
823{
824 {
825 4,
826 3,
827 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
830 },
831 {
832 6,
833 8,
834 "Ekraani t\201\201bi muutmine.",
837 },
838 {
839 8,
840 10,
841 "\x07 Liigu \201les-alla, et ekraani t\201\201pi muuta.",
844 },
845 {
846 8,
847 11,
848 " Seej\204rel vajuta ENTER.",
851 },
852 {
853 8,
854 13,
855 "\x07 Vajuta ESC, et minna tagasi eelmisele lehele",
858 },
859 {
860 8,
861 14,
862 " ilma ekraani t\201\201pi muutmata.",
865 },
866 {
867 0,
868 0,
869 "ENTER = J\204tka ESC = Katkesta F3 = V\204lju",
872 },
873 {
874 0,
875 0,
876 NULL,
877 0
878 }
879};
880
882{
883 {
884 4,
885 3,
886 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
889 },
890 {
891 10,
892 6,
893 "ReactOS'i p\344hilised komponendid on edukalt paigaldatud.",
896 },
897 {
898 10,
899 8,
900 "Eemalda flopiketas ja CD-ROMid draividest.",
903 },
904 {
905 10,
906 9,
907 "",
910 },
911 {
912 10,
913 11,
914 "Vajuta ENTER, et arvuti taask\204ivitada.",
917 },
918 {
919 0,
920 0,
921 "ENTER = Taask\204ivita arvuti",
924 },
925 {
926 0,
927 0,
928 NULL,
929 0
930 }
931};
932
934{
935 {
936 4,
937 3,
938 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
941 },
942 {
943 6,
944 8,
945 "See nimekiri n\204itab partitsioone ja vaba ruumi",
948 },
949 {
950 6,
951 9,
952 "uute partitsioonide jaoks.",
955 },
956 {
957 8,
958 11,
959 "\x07 Liigu \201les-alla, et valida kirje.",
962 },
963 {
964 8,
965 13,
966 "\x07 Vajuta ENTER, et paigaldada ReactOS valitud partitsioonile.",
969 },
970 {
971 8,
972 15,
973 "\x07 Vajuta C uue primaarse/loogilise partitsiooni loomiseks.",
974// "\x07 Vajuta C, et teha uus partitsioon.",
977 },
978 {
979 8,
980 17,
981 "\x07 Vajuta E uue laiendatud partitsiooni loomiseks.",
984 },
985 {
986 8,
987 19,
988 "\x07 Vajuta D olemasoleva partitsiooni kustutamiseks.",
991 },
992 {
993 0,
994 0,
995 "Palun oota...",
998 },
999 {
1000 0,
1001 0,
1002 NULL,
1003 0
1004 }
1005};
1006
1008{
1009 {
1010 4,
1011 3,
1012 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1015 },
1016 {
1017 6,
1018 8,
1019 "The current system partition of your computer",
1022 },
1023 {
1024 6,
1025 12,
1026 "on the system disk",
1029 },
1030 {
1031 6,
1032 16,
1033 "uses a format not supported by ReactOS.",
1036 },
1037 {
1038 6,
1039 18,
1040 "In order to successfully install ReactOS, the Setup program must change",
1043 },
1044 {
1045 6,
1046 19,
1047 "the current system partition to a new one.",
1050 },
1051 {
1052 6,
1053 21,
1054 "The new candidate system partition is:",
1057 },
1058 {
1059 8,
1060 25,
1061 "\x07 To accept this choice, press ENTER.",
1064 },
1065 {
1066 8,
1067 27,
1068 "\x07 To manually change the system partition, press ESC to go back to",
1071 },
1072 {
1073 8,
1074 28,
1075 " the partition selection list, then select or create a new system",
1078 },
1079 {
1080 8,
1081 29,
1082 " partition on the system disk.",
1085 },
1086 {
1087 6,
1088 32,
1089 "In case there are other operating systems that depend on the original",
1092 },
1093 {
1094 6,
1095 33,
1096 "system partition, you may need to either reconfigure them for the new",
1099 },
1100 {
1101 6,
1102 34,
1103 "system partition, or you may need to change the system partition back",
1106 },
1107 {
1108 6,
1109 35,
1110 "to the original one after finishing the installation of ReactOS.",
1113 },
1114 {
1115 0,
1116 0,
1117 "ENTER = Continue ESC = Cancel",
1120 },
1121 {
1122 0,
1123 0,
1124 NULL,
1125 0
1126 }
1127};
1128
1130{
1131 {
1132 4,
1133 3,
1134 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1137 },
1138 {
1139 6,
1140 8,
1141 "Olete valinud s\201steemi partitsiooni kustutamise.",
1144 },
1145 {
1146 6,
1147 10,
1148 "S\201steemi partitsioon v\344ib sisaldada diagnostika programme, riistvara konfiguratsiooni",
1151 },
1152 {
1153 6,
1154 11,
1155 "programme, programme millega alustada ops\201steeme (nagu ReactOS) v\344i muid",
1158 },
1159 {
1160 6,
1161 12,
1162 "programme riistvara tootja poolt esitatud.",
1165 },
1166 {
1167 6,
1168 14,
1169 "Kustuta s\201steemi partitsioon ainult siis kui olete kindel, et seal ei ole \201htegi",
1172 },
1173 {
1174 6,
1175 15,
1176 "sellist programmi partitsioonil v\344i kui olete kindel, et tahate neid kustutada.",
1179 },
1180 {
1181 6,
1182 16,
1183 "Kui kustutad partitsiooni, v\344ib juhtuda, et Te ei saa k\204ivitada",
1186 },
1187 {
1188 6,
1189 17,
1190 "arvutit k\344vakettalt kuni l\344petate ReactOS'i paigalduse.",
1193 },
1194 {
1195 8,
1196 20,
1197 "\x07 Vajuta ENTER s\201steemi partitsiooni kustutamiseks. Teilt k\201sitakse",
1200 },
1201 {
1202 8,
1203 21,
1204 " hiljem uuesti kinnitust partitsiooni kustutamiseks.",
1207 },
1208 {
1209 8,
1210 24,
1211 "\x07 Vajuta ESC eelmise lehele tagasip\224\224rdumiseks. Partitsiooni",
1214 },
1215 {
1216 8,
1217 25,
1218 " ei kustutata.",
1221 },
1222 {
1223 0,
1224 0,
1225 "ENTER=J\204tka ESC=Loobu",
1228 },
1229 {
1230 0,
1231 0,
1232 NULL,
1233 0
1234 }
1235};
1236
1238{
1239 {
1240 4,
1241 3,
1242 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1245 },
1246 {
1247 6,
1248 8,
1249 "Partitsiooni vormindamine",
1252 },
1253 {
1254 6,
1255 16,
1256 "N\201\201d vormindatakse partitsioon. Vajuta ENTER j\204tkamiseks.",
1259 },
1260 {
1261 0,
1262 0,
1263 "ENTER = J\204tka F3 = V\204lju",
1266 },
1267 {
1268 0,
1269 0,
1270 NULL,
1271 0
1272 }
1273};
1274
1276{
1277 {
1278 4,
1279 3,
1280 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1283 },
1284 {
1285 6,
1286 8,
1287 "Valitud partitsiooni kontrollitakse.",
1290 },
1291 {
1292 0,
1293 0,
1294 "Palun oota...",
1297 },
1298 {
1299 0,
1300 0,
1301 NULL,
1302 0
1303 }
1304};
1305
1307{
1308 {
1309 4,
1310 3,
1311 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1314 },
1315 {
1316 6,
1317 8,
1318 "ReactOS paigaldatakse valitud partitsioonile.",
1321 },
1322 {
1323 6,
1324 9,
1325 "Vali kaust, kuhu ReactOS paigaldada:",
1328 },
1329 {
1330 6,
1331 14,
1332 "Kausta muutmiseks kustuta kirje BACKSPACE klahviga ja",
1335 },
1336 {
1337 6,
1338 15,
1339 "tr\201ki asemele kaust, kuhu ReactOS installeerida.",
1342 },
1343 {
1344 6,
1345 16,
1346 "",
1349 },
1350 {
1351 0,
1352 0,
1353 "ENTER = J\204tka F3 = V\204lju",
1356 },
1357 {
1358 0,
1359 0,
1360 NULL,
1361 0
1362 }
1363};
1364
1366{
1367 {
1368 4,
1369 3,
1370 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1373 },
1374 {
1375 0,
1376 12,
1377 "Palun oota, kuni ReactOS paigaldatakse sihtkausta.",
1380 },
1381 {
1382 0,
1383 13,
1384 "",
1387 },
1388 {
1389 0,
1390 14,
1391 "V\344ib kuluda mitu minutit.",
1394 },
1395 {
1396 50,
1397 0,
1398 "\xB3 Palun oota... ",
1401 },
1402 {
1403 0,
1404 0,
1405 NULL,
1406 0
1407 }
1408};
1409
1411{
1412 {
1413 4,
1414 3,
1415 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1418 },
1419 {
1420 6,
1421 8,
1422 "Please select where Setup should install the bootloader:",
1425 },
1426 {
1427 8,
1428 12,
1429 "Paigalda alglaadur k\344vakettale (MBR ja VBR).",
1432 },
1433 {
1434 8,
1435 13,
1436 "Paigalda alglaadur k\344vakettale (ainult VBR).",
1439 },
1440 {
1441 8,
1442 14,
1443 "Paigalda alglaadur flopikettale.",
1446 },
1447 {
1448 8,
1449 15,
1450 "\216ra paigalda alglaadurit.",
1453 },
1454 {
1455 0,
1456 0,
1457 "ENTER = J\204tka F3 = V\204lju",
1460 },
1461 {
1462 0,
1463 0,
1464 NULL,
1465 0
1466 }
1467};
1468
1470{
1471 {
1472 4,
1473 3,
1474 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " Setup ",
1477 },
1478 {
1479 6,
1480 8,
1481 "Alglaaduri paigaldamine.",
1484 },
1485 {
1486 0,
1487 0,
1488 "Installing the bootloader onto the media, please wait...",
1491 },
1492 {
1493 0,
1494 0,
1495 NULL,
1496 0
1497 }
1498};
1499
1501{
1502 {
1503 4,
1504 3,
1505 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1508 },
1509 {
1510 6,
1511 8,
1512 "Alglaadurit ei saanud kettale kirjutada.",
1515 },
1516 {
1517 6,
1518 13,
1519 "Sisesta vormindatud flopiketas draivi A:",
1522 },
1523 {
1524 6,
1525 14,
1526 "ja vajuta ENTER.",
1529 },
1530 {
1531 0,
1532 0,
1533 "ENTER = J\204tka F3 = V\204lju",
1536 },
1537 {
1538 0,
1539 0,
1540 NULL,
1541 0
1542 }
1543
1544};
1545
1547{
1548 {
1549 4,
1550 3,
1551 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1554 },
1555 {
1556 6,
1557 8,
1558 "Klaviatuuri t\201\201bi muutmine.",
1561 },
1562 {
1563 8,
1564 10,
1565 "\x07 Vajuta \201les-alla, et valida klaviatuuri t\201\201p.",
1568 },
1569 {
1570 8,
1571 11,
1572 " Seej\204rel vajuta ENTER.",
1575 },
1576 {
1577 8,
1578 13,
1579 "\x07 Vajuta ESC eelmisele lehele tagasi p\224\224rdumiseks",
1582 },
1583 {
1584 8,
1585 14,
1586 " klaviatuuri t\201\201pi muutmata.",
1589 },
1590 {
1591 0,
1592 0,
1593 "ENTER = J\204tka ESC = Katkesta F3 = V\204lju",
1596 },
1597 {
1598 0,
1599 0,
1600 NULL,
1601 0
1602 }
1603};
1604
1606{
1607 {
1608 4,
1609 3,
1610 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1613 },
1614 {
1615 6,
1616 8,
1617 "Vali vaikimisi klaviatuuriasetus.",
1620 },
1621 {
1622 8,
1623 10,
1624 "\x07 Liigu \201les-alla, et valida klaviatuuriasetus.",
1627 },
1628 {
1629 8,
1630 11,
1631 " Seej\204rel vajuta ENTER.",
1634 },
1635 {
1636 8,
1637 13,
1638 "\x07 Vajuta ESC eelmisele lehele tagasi p\224\224rdumiseks",
1641 },
1642 {
1643 8,
1644 14,
1645 " klaviatuuriasetust muutmata.",
1648 },
1649 {
1650 0,
1651 0,
1652 "ENTER = J\204tka ESC = Katkesta F3 = V\204lju",
1655 },
1656 {
1657 0,
1658 0,
1659 NULL,
1660 0
1661 },
1662
1663};
1664
1666{
1667 {
1668 4,
1669 3,
1670 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1673 },
1674 {
1675 6,
1676 8,
1677 "Arvutit valmistatakse ette ReactOSi failide kopeerimiseks.",
1680 },
1681 {
1682 0,
1683 0,
1684 "Failide nimekirja loomine...",
1687 },
1688 {
1689 0,
1690 0,
1691 NULL,
1692 0
1693 },
1694
1695};
1696
1698{
1699 {
1700 4,
1701 3,
1702 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1705 },
1706 {
1707 6,
1708 17,
1709 "Vali nimekirjast failis\201steem.",
1710 0
1711 },
1712 {
1713 8,
1714 19,
1715 "\x07 Liigu \201les-alla, et valida failis\201steem.",
1716 0
1717 },
1718 {
1719 8,
1720 21,
1721 "\x07 Vajuta ENTER partitsiooni vormindamiseks.",
1722 0
1723 },
1724 {
1725 8,
1726 23,
1727 "\x07 Vajuta ESC muu partitsiooni valimiseks.",
1728 0
1729 },
1730 {
1731 0,
1732 0,
1733 "ENTER = J\204tka ESC = Katkesta F3 = V\204lju",
1736 },
1737 {
1738 0,
1739 0,
1740 NULL,
1741 0
1742 }
1743};
1744
1746{
1747 {
1748 4,
1749 3,
1750 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1753 },
1754 {
1755 6,
1756 8,
1757 "Oled valinud partitsiooni kustutamise",
1760 },
1761 {
1762 8,
1763 18,
1764 "\x07 Vajuta L partitsiooni kustutamiseks.",
1767 },
1768 {
1769 11,
1770 19,
1771 "HOIATUS: K\344ik andmed partitsioonil kustutatakse!",
1774 },
1775 {
1776 8,
1777 21,
1778 "\x07 Vajuta ESC katkestamiseks.",
1781 },
1782 {
1783 0,
1784 0,
1785 "L = Kustuta partitsioon ESC = Katkesta F3 = V\204lju",
1788 },
1789 {
1790 0,
1791 0,
1792 NULL,
1793 0
1794 }
1795};
1796
1798{
1799 {
1800 4,
1801 3,
1802 " ReactOS " KERNEL_VERSION_STR " paigaldus ",
1805 },
1806 {
1807 6,
1808 8,
1809 "Uuendatakse s\201steemi seadistust.",
1812 },
1813 {
1814 0,
1815 0,
1816 "Registri v\344tmete loomine...",
1819 },
1820 {
1821 0,
1822 0,
1823 NULL,
1824 0
1825 },
1826
1827};
1828
1830{
1831 {
1832 // NOT_AN_ERROR
1833 "\345nnestus\n"
1834 },
1835 {
1836 // ERROR_NOT_INSTALLED
1837 "ReactOS ei ole t\204ielikult paigaldatud.\n"
1838 "Kui paigaldamine praegu katkestada, siis tuleb\n"
1839 "ReactOS'i paigaldamiseks paigaldusprogramm uuesti k\204ivitada.\n"
1840 "\n"
1841 " \x07 Vajuta ENTER paigalduse j\204tmaiseks.\n"
1842 " \x07 Vajuta F3 paigalduse seiskamiseks.",
1843 "F3 = V\204lju ENTER = J\204tka"
1844 },
1845 {
1846 // ERROR_NO_BUILD_PATH
1847 "Failed to build the installation paths for the ReactOS installation directory!\n"
1848 "ENTER = Reboot computer"
1849 },
1850 {
1851 // ERROR_SOURCE_PATH
1852 "You cannot delete the partition containing the installation source!\n"
1853 "ENTER = Reboot computer"
1854 },
1855 {
1856 // ERROR_SOURCE_DIR
1857 "You cannot install ReactOS within the installation source directory!\n"
1858 "ENTER = Reboot computer"
1859 },
1860 {
1861 // ERROR_NO_HDD
1862 "K\344vaketast ei leitud.\n",
1863 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1864 },
1865 {
1866 // ERROR_NO_SOURCE_DRIVE
1867 "Paigaldusprogramm ei leidnud ketast, millelt see k\204ivitati.\n",
1868 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1869 },
1870 {
1871 // ERROR_LOAD_TXTSETUPSIF
1872 "TXTSETUP.SIF faili ei \344nnestunud laadida.\n",
1873 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1874 },
1875 {
1876 // ERROR_CORRUPT_TXTSETUPSIF
1877 "TXTSETUP.SIF on vigane.\n",
1878 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1879 },
1880 {
1881 // ERROR_SIGNATURE_TXTSETUPSIF,
1882 "TXTSETUP.SIF faili signatuur on vigane.\n",
1883 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1884 },
1885 {
1886 // ERROR_DRIVE_INFORMATION
1887 "S\201steemiketta parameetreid ei \344nnestunud lugeda.\n",
1888 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1889 },
1890 {
1891 // ERROR_WRITE_BOOT,
1892 "S\201steemikettale ei \344nnestunud kirjutada %S alglaadimiskoodi.",
1893 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1894 },
1895 {
1896 // ERROR_LOAD_COMPUTER,
1897 "Arvutit\201\201pide nimekirja ei \344nnestunud laadida.\n",
1898 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1899 },
1900 {
1901 //ERROR_LOAD_DISPLAY,
1902 "Ekraanide nimekirja ei \344nnestunud laadida.\n",
1903 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1904 },
1905 {
1906 // ERROR_LOAD_KEYBOARD,
1907 "Klaviatuuri t\201\201pide nimekirja ei \344nnestunud laadida.\n",
1908 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1909 },
1910 {
1911 // ERROR_LOAD_KBLAYOUT,
1912 "Klaviatuuriasetuste nimekirja ei \344nnestunud laadida.\n",
1913 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1914 },
1915 {
1916 // ERROR_WARN_PARTITION,
1917 "Leiti v\204hemalt \201ks k\344vaketas, millel on \201hildamatu partitsioonitabel,\n"
1918 "millega ei saanud korralikult \201mber k\204ia!\n"
1919 "\n"
1920 "Partitsioonide loomine v\344i kustutamine v\344ib vigastada partitsioonitabelit.\n"
1921 "\n"
1922 " \x07 Vajuta F3 paigaldusest v\204ljumiseks..\n"
1923 " \x07 Vajuta ENTER j\204tkamiseks.",
1924 "F3 = V\204lju ENTER = J\204tka"
1925 },
1926 {
1927 // ERROR_NEW_PARTITION,
1928 "Uut partitsioonitabelit ei saa juba olemasoleva\n"
1929 "partitsiooni sisse tekitada!\n"
1930 "\n"
1931 " * Vajuta mis tahes klahvi, et j\204tkata.",
1932 NULL
1933 },
1934 {
1935 // ERROR_INSTALL_BOOTCODE,
1936 "S\201steemikettale ei \344nnestunud paigaldada %S alglaadimiskoodi.",
1937 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1938 },
1939 {
1940 // ERROR_NO_FLOPPY,
1941 "Draivis A: ei ole flopiketast.",
1942 "ENTER = J\204tka"
1943 },
1944 {
1945 // ERROR_UPDATE_KBSETTINGS,
1946 "Klaviatuuriasetuse seadistust ei \344nnestunud uuendada.",
1947 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1948 },
1949 {
1950 //ERROR_UPDATE_DISPLAY_SETTINGS,
1951 "Ekraani seadistust registris ei \344nnestunud uuendada.",
1952 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1953 },
1954 {
1955 // ERROR_IMPORT_HIVE,
1956 "Tarufaili ei \344nnestunud importida.",
1957 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1958 },
1959 {
1960 // ERROR_FIND_REGISTRY
1961 "Registri andmete faile ei leitud.",
1962 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1963 },
1964 {
1965 // ERROR_CREATE_HIVE,
1966 "Registri tarusid ei \344nnestunud luua.",
1967 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1968 },
1969 {
1970 // ERROR_INITIALIZE_REGISTRY,
1971 "Registrit ei \344nnestunud luua.",
1972 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1973 },
1974 {
1975 // ERROR_INVALID_CABINET_INF,
1976 "Kapifailis ei olnud p\204devaid inf faile.\n",
1977 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1978 },
1979 {
1980 // ERROR_CABINET_MISSING,
1981 "Kapifaili ei leitud.\n",
1982 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1983 },
1984 {
1985 // ERROR_CABINET_SCRIPT,
1986 "Kapifailis puudub paigaldusskript.\n",
1987 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1988 },
1989 {
1990 // ERROR_COPY_QUEUE,
1991 "Kopeeritavate failide nimekirja ei \344nnestunud avada.\n",
1992 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1993 },
1994 {
1995 // ERROR_CREATE_DIR,
1996 "Paigalduskaustu ei \344nnestunud luua.",
1997 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
1998 },
1999 {
2000 // ERROR_TXTSETUP_SECTION,
2001 "TXTSETUP.SIF failist ei leitud '%S' sektsiooni.",
2002 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2003 },
2004 {
2005 // ERROR_CABINET_SECTION,
2006 "Kapifailist ei leitud '%S' sektsiooni.",
2007 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2008 },
2009 {
2010 // ERROR_CREATE_INSTALL_DIR
2011 "Paigalduskausta ei \344nnestunud luua.",
2012 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2013 },
2014 {
2015 // ERROR_WRITE_PTABLE,
2016 "Partitsioonitabeleid ei \344nnestunud kirjutada.\n"
2017 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2018 },
2019 {
2020 // ERROR_ADDING_CODEPAGE,
2021 "Kooditabelit ei \344nnestunud registrisse lisada.\n"
2022 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2023 },
2024 {
2025 // ERROR_UPDATE_LOCALESETTINGS,
2026 "S\201steemilokaati ei \344nnestunud sedistada.\n"
2027 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2028 },
2029 {
2030 // ERROR_ADDING_KBLAYOUTS,
2031 "Klaviatuuriasetusi ei \344nnestunud registrisse lisada.\n"
2032 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2033 },
2034 {
2035 // ERROR_UPDATE_GEOID,
2036 "Geograafilist asukohta ei \344nnestunud seadistada.\n"
2037 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2038 },
2039 {
2040 //ERROR_DIRECTORY_NAME,
2041 "Sobimatu kausta nimi.\n"
2042 "\n"
2043 " * Vajuta mis tahes klahvi, et j\204tkata."
2044 },
2045 {
2046 //ERROR_INSUFFICIENT_PARTITION_SIZE,
2047 "Valitud partitsioon ei ole piisavalt suur ReactOS'i paigaldamiseks.\n"
2048 "Paigalduse partitsioon peab v\204heamlt %lu MB suur olema.\n"
2049 "\n"
2050 " * Vajuta mis tahes klahvi, et j\204tkata.",
2051 NULL
2052 },
2053 {
2054 // ERROR_PARTITION_TABLE_FULL,
2055 "You cannot create a new primary or extended partition in the\n"
2056 "partition table of this disk because the partition table is full.\n"
2057 "\n"
2058 " * Vajuta mis tahes klahvi, et j\204tkata."
2059 },
2060 {
2061 //ERROR_ONLY_ONE_EXTENDED,
2062 "Te ei saa luua rohkem kui \201he laiendatud partitsiooni ketta kohta.\n"
2063 "\n"
2064 " * Vajuta mis tahes klahvi, et j\204tkata."
2065 },
2066 {
2067 //ERROR_FORMATTING_PARTITION,
2068 "Viisard ei saanud vormindada partitsiooni:\n"
2069 " %S\n"
2070 "\n"
2071 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"
2072 },
2073 {
2074 NULL,
2075 NULL
2076 }
2077};
2078
2080{
2081 {
2084 },
2085 {
2088 },
2089 {
2092 },
2093 {
2096 },
2097 {
2100 },
2101 {
2104 },
2105 {
2108 },
2109 {
2112 },
2113 {
2116 },
2117 {
2120 },
2121 {
2122 FLUSH_PAGE,
2124 },
2125 {
2128 },
2129 {
2132 },
2133 {
2136 },
2137 {
2140 },
2141 {
2144 },
2145 {
2148 },
2149 {
2152 },
2153 {
2156 },
2157 {
2160 },
2161 {
2164 },
2165 {
2168 },
2169 {
2172 },
2173 {
2176 },
2177 {
2178 QUIT_PAGE,
2180 },
2181 {
2184 },
2185 {
2188 },
2189 {
2192 },
2193 {
2196 },
2197 {
2198 -1,
2199 NULL
2200 }
2201};
2202
2204{
2206 " Palun oota..."},
2208 " ENTER = Paigalda C = Loo primaarne E = Loo laiendatud F3 = V\204lju"},
2210 " ENTER = Paigalda C = Loo loogiline partitsioon F3 = V\204lju"},
2212 " ENTER = Paigalda D = Kustuta partitsioon F3 = V\204lju"},
2214 " D = Kustuta partitsioon F3 = V\204lju"},
2216 "Uue partitsiooni suurus:"},
2218 "You have chosen to create a primary partition on"},
2219// "Oled valinud kettale uue partitsiooni loomise"},
2221 "You have chosen to create an extended partition on"},
2223 "You have chosen to create a logical partition on"},
2225 "Sisesta uue partitsiooni suurus megabaitides."},
2227 " ENTER = Loo partitsioon ESC = Katkesta F3 = V\204lju"},
2229 "Loodi uus partitsioon"},
2231 "J\204rgmisena vormindatakse seda partitsiooni."},
2233 "Oled valinud ReactOS'i paigaldamise uuele v\344i vormindamata partitsioonile."},
2235 "S\201steemipartitsioon on veel vormindamata."},
2237 "Uus partitsioon on veel vormindamata."},
2239 "ReactOS paigaldatakse partitsioonile"},
2241 "ENTER = J\204tka"},
2243 "F3 = V\204lju ENTER = J\204tka"},
2245 "ENTER = Taask\204ivita arvuti"},
2247 " Faili kustutamine: %S"},
2249 " Faili liigutamine: %S asukohta %S"},
2251 " Faili \201mbernimetamine: %S %S-ks"},
2253 " Faili kopeerimine: %S"},
2255 "Failide kopeerimine..."},
2257 " Registritarude uuendamine..."},
2259 " %S importimine..."},
2261 " Monitori seadistuse uuendamine registris..."},
2263 " Lokaadi seadistuse uuendamine..."},
2265 " Klaviatuuriasetuse seadistuse uuendamine..."},
2267 " Kooditabeli info lisamine registrisse..."},
2268 {STRING_DONE,
2269 " Valmis..."},
2271 " ENTER = Taask\204ivita arvuti"},
2273 " Teie arvuti taask\204ivitub %li sekundi p\204rast... "},
2275 "Konsooli ei \344nnestunud avada\r\n\r\n"},
2277 "T\344en\204oliselt on probleem USB klaviatuuri kasutamises\r\n"},
2279 "USB klaviatuurid ei ole veel toetatud\r\n"},
2281 "Partitsioon vormindamine..."},
2283 "K\344vaketta kontrollimine..."},
2285 " Vorminda partitsioon %S failis\201steemiga (kiire vormindus) "},
2287 " Vorminda partitsioon %S failis\201steemiga "},
2289 " \216ra muuda praegust failis\201steemi "},
2291 "%s."},
2293 "%s."},
2295 "Type 0x%02x"},
2297 // "K\344vaketas %lu (%I64u %s), Port=%hu, Siin=%hu, Id=%hu (%wZ) [%s]"
2298 "%I64u %s K\344vaketas %lu (Port=%hu, Siin=%hu, Id=%hu) - %wZ [%s]"},
2300 // "K\344vaketas %lu (%I64u %s), Port=%hu, Siin=%hu, Id=%hu [%s]"
2301 "%I64u %s K\344vaketas %lu (Port=%hu, Siin=%hu, Id=%hu) [%s]"},
2303 "Kasutamata kettaruum"},
2305 "MB (maks. %lu MB)"},
2307 "Laiendatud partitsioon"},
2309 "Uus (Vormindamata)"},
2311 "Kasutamata"},
2313 "Tundmatu"},
2314 {STRING_KB,
2315 "KB"},
2316 {STRING_MB,
2317 "MB"},
2318 {STRING_GB,
2319 "GB"},
2321 "Klaviatuuriasetuste lisamine"},
2322 {0, 0}
2323};
#define TEXT_STYLE_HIGHLIGHT
Definition: consup.h:35
#define TEXT_TYPE_STATUS
Definition: consup.h:40
#define TEXT_PADDING_BIG
Definition: consup.h:51
#define TEXT_ALIGN_CENTER
Definition: consup.h:46
#define TEXT_STYLE_NORMAL
Definition: consup.h:34
#define TEXT_ALIGN_RIGHT
Definition: consup.h:44
#define TEXT_STYLE_UNDERLINE
Definition: consup.h:36
#define NULL
Definition: types.h:112
Definition: mui.h:4
Definition: mui.h:13
Definition: mui.h:19
Definition: mui.h:25
static MUI_ENTRY etEESuccessPageEntries[]
Definition: et-EE.h:881
static MUI_ENTRY etEEUpgradePageEntries[]
Definition: et-EE.h:586
static MUI_ENTRY etEEDeletePartitionEntries[]
Definition: et-EE.h:1745
static MUI_ENTRY etEEConfirmDeleteSystemPartitionEntries[]
Definition: et-EE.h:1129
static MUI_ENTRY etEEBootLoaderRemovableDiskPageEntries[]
Definition: et-EE.h:1500
static MUI_ENTRY etEEFileCopyEntries[]
Definition: et-EE.h:1365
static MUI_ENTRY etEELicensePageEntries[]
Definition: et-EE.h:263
static MUI_ENTRY etEEPrepareCopyEntries[]
Definition: et-EE.h:1665
static MUI_ENTRY etEEWelcomePageEntries[]
Definition: et-EE.h:96
MUI_ERROR etEEErrorEntries[]
Definition: et-EE.h:1829
static MUI_ENTRY etEEQuitPageEntries[]
Definition: et-EE.h:770
static MUI_ENTRY etEERepairPageEntries[]
Definition: et-EE.h:513
static MUI_ENTRY etEELayoutSettingsEntries[]
Definition: et-EE.h:1605
static MUI_ENTRY etEERegistryEntries[]
Definition: et-EE.h:1797
static MUI_ENTRY etEEBootLoaderInstallPageEntries[]
Definition: et-EE.h:1469
static MUI_ENTRY etEEKeyboardSettingsEntries[]
Definition: et-EE.h:1546
static MUI_ENTRY etEEInstallDirectoryEntries[]
Definition: et-EE.h:1306
static MUI_ENTRY etEEChangeSystemPartition[]
Definition: et-EE.h:1007
static MUI_ENTRY etEESelectPartitionEntries[]
Definition: et-EE.h:933
static MUI_ENTRY etEESelectFSEntries[]
Definition: et-EE.h:1697
static MUI_ENTRY etEEFormatPartitionEntries[]
Definition: et-EE.h:1237
MUI_STRING etEEStrings[]
Definition: et-EE.h:2203
static MUI_ENTRY etEEIntroPageEntries[]
Definition: et-EE.h:183
static MUI_ENTRY etEELanguagePageEntries[]
Definition: et-EE.h:44
static MUI_ENTRY etEEDevicePageEntries[]
Definition: et-EE.h:406
static MUI_ENTRY etEEFlushPageEntries[]
Definition: et-EE.h:725
static MUI_ENTRY etEECheckFSEntries[]
Definition: et-EE.h:1275
static MUI_ENTRY etEESetupInitPageEntries[]
Definition: et-EE.h:6
static MUI_ENTRY etEEDisplayPageEntries[]
Definition: et-EE.h:822
static MUI_ENTRY etEEComputerPageEntries[]
Definition: et-EE.h:666
static MUI_ENTRY etEEBootLoaderSelectPageEntries[]
Definition: et-EE.h:1410
MUI_PAGE etEEPages[]
Definition: et-EE.h:2079
#define STRING_FORMATTINGPART
Definition: mui.h:168
#define STRING_REBOOTCOMPUTER
Definition: mui.h:151
#define STRING_CONSOLEFAIL1
Definition: mui.h:165
#define STRING_CONSOLEFAIL3
Definition: mui.h:167
#define STRING_MAXSIZE
Definition: mui.h:179
#define STRING_CHECKINGDISK
Definition: mui.h:169
#define STRING_CREATEPARTITION
Definition: mui.h:142
#define STRING_HDDINFO2
Definition: mui.h:177
#define STRING_CONTINUE
Definition: mui.h:149
#define STRING_FORMATDISK2
Definition: mui.h:171
#define TEXT_ID_STATIC
Definition: mui.h:126
#define STRING_DELETEPARTITION
Definition: mui.h:136
#define STRING_CHOOSE_NEW_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:139
#define STRING_UNPSPACE
Definition: mui.h:178
#define STRING_FORMATUNUSED
Definition: mui.h:182
#define TEXT_ID_FORMAT_PROMPT
Definition: mui.h:129
#define STRING_KEYBOARDSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:161
#define STRING_PARTITIONSIZE
Definition: mui.h:137
#define STRING_CODEPAGEINFOUPDATE
Definition: mui.h:162
#define STRING_LOCALESETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:160
#define STRING_GB
Definition: mui.h:186
#define STRING_FORMATUNKNOWN
Definition: mui.h:183
#define STRING_KEEPFORMAT
Definition: mui.h:172
#define STRING_IMPORTFILE
Definition: mui.h:158
#define STRING_UNFORMATTED
Definition: mui.h:180
#define STRING_ADDKBLAYOUTS
Definition: mui.h:187
#define STRING_COPYING
Definition: mui.h:155
#define STRING_REBOOTCOMPUTER2
Definition: mui.h:164
#define STRING_HDDISK1
Definition: mui.h:173
#define STRING_CHOOSE_NEW_PARTITION
Definition: mui.h:138
#define STRING_HDPARTSIZE
Definition: mui.h:141
#define STRING_INSTALLCREATELOGICAL
Definition: mui.h:134
#define STRING_HDDINFO1
Definition: mui.h:176
#define STRING_DONE
Definition: mui.h:163
#define STRING_NONFORMATTEDSYSTEMPART
Definition: mui.h:146
#define STRING_PLEASEWAIT
Definition: mui.h:132
#define STRING_CONSOLEFAIL2
Definition: mui.h:166
#define STRING_INSTALLDELETEPARTITION
Definition: mui.h:135
#define STRING_NONFORMATTEDOTHERPART
Definition: mui.h:147
#define STRING_MOVING
Definition: mui.h:153
#define STRING_FORMATDISK1
Definition: mui.h:170
#define STRING_PARTFORMAT
Definition: mui.h:144
#define STRING_MB
Definition: mui.h:185
#define STRING_SETUPCOPYINGFILES
Definition: mui.h:156
#define STRING_REBOOTPROGRESSBAR
Definition: mui.h:188
#define STRING_DELETING
Definition: mui.h:152
#define STRING_DISPLAYSETTINGSUPDATE
Definition: mui.h:159
#define STRING_RENAMING
Definition: mui.h:154
#define STRING_INSTALLCREATEPARTITION
Definition: mui.h:133
#define STRING_HDDISK2
Definition: mui.h:174
#define STRING_CHOOSE_NEW_LOGICAL_PARTITION
Definition: mui.h:140
#define STRING_EXTENDED_PARTITION
Definition: mui.h:181
#define STRING_REGHIVEUPDATE
Definition: mui.h:157
#define STRING_INSTALLONPART
Definition: mui.h:148
#define STRING_QUITCONTINUE
Definition: mui.h:150
#define STRING_NEWPARTITION
Definition: mui.h:143
#define STRING_KB
Definition: mui.h:184
#define STRING_NONFORMATTEDPART
Definition: mui.h:145
#define STRING_PARTTYPE
Definition: mui.h:175
@ BOOTLOADER_SELECT_PAGE
Definition: usetup.h:106
@ SELECT_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:103
@ SUCCESS_PAGE
Definition: usetup.h:115
@ LAYOUT_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:94
@ COMPUTER_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:91
@ CHECK_FILE_SYSTEM_PAGE
Definition: usetup.h:105
@ LICENSE_PAGE
Definition: usetup.h:81
@ DELETE_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:100
@ SELECT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:96
@ WELCOME_PAGE
Definition: usetup.h:80
@ UPGRADE_REPAIR_PAGE
Definition: usetup.h:88
@ DEVICE_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:90
@ FLUSH_PAGE
Definition: usetup.h:117
@ PREPARE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:108
@ CONFIRM_DELETE_SYSTEM_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:99
@ FILE_COPY_PAGE
Definition: usetup.h:110
@ REGISTRY_PAGE
Definition: usetup.h:111
@ CHANGE_SYSTEM_PARTITION
Definition: usetup.h:98
@ QUIT_PAGE
Definition: usetup.h:116
@ FORMAT_PARTITION_PAGE
Definition: usetup.h:104
@ SETUP_INIT_PAGE
Definition: usetup.h:78
@ INSTALL_DIRECTORY_PAGE
Definition: usetup.h:109
@ DISPLAY_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:92
@ LANGUAGE_PAGE
Definition: usetup.h:79
@ KEYBOARD_SETTINGS_PAGE
Definition: usetup.h:93
@ BOOTLOADER_INSTALL_PAGE
Definition: usetup.h:112
@ REPAIR_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:87
@ INSTALL_INTRO_PAGE
Definition: usetup.h:82
@ BOOTLOADER_REMOVABLE_DISK_PAGE
Definition: usetup.h:113