ReactOS  0.4.15-dev-1377-ga59cecd
CInstalledApplicationInfo Member List

This is the complete list of members for CInstalledApplicationInfo, including all inherited members.

bIsUpdateCInstalledApplicationInfo
CInstalledApplicationInfo(BOOL bIsUserKey, REGSAM RegWowKey, HKEY hKey)CInstalledApplicationInfo
GetApplicationRegDword(LPCWSTR lpKeyName, DWORD *lpValue)CInstalledApplicationInfo
GetApplicationRegString(LPCWSTR lpKeyName, ATL::CStringW &String)CInstalledApplicationInfo
hSubKeyCInstalledApplicationInfo
IsUserKeyCInstalledApplicationInfo
RemoveFromRegistry()CInstalledApplicationInfo
RetrieveIcon(ATL::CStringW &IconLocation)CInstalledApplicationInfo
szCommentsCInstalledApplicationInfo
szContactCInstalledApplicationInfo
szDisplayIconCInstalledApplicationInfo
szDisplayNameCInstalledApplicationInfo
szDisplayVersionCInstalledApplicationInfo
szHelpLinkCInstalledApplicationInfo
szHelpTelephoneCInstalledApplicationInfo
szInstallDateCInstalledApplicationInfo
szInstallLocationCInstalledApplicationInfo
szInstallSourceCInstalledApplicationInfo
szKeyNameCInstalledApplicationInfo
szModifyPathCInstalledApplicationInfo
szProductIDCInstalledApplicationInfo
szPublisherCInstalledApplicationInfo
szReadmeCInstalledApplicationInfo
szRegOwnerCInstalledApplicationInfo
szUninstallStringCInstalledApplicationInfo
szURLInfoAboutCInstalledApplicationInfo
szURLUpdateInfoCInstalledApplicationInfo
UninstallApplication(BOOL bModify)CInstalledApplicationInfo
WowKeyCInstalledApplicationInfo
~CInstalledApplicationInfo()CInstalledApplicationInfo