ReactOS 0.4.15-dev-7201-g2de6e75
vswriter.idl File Reference

Go to the source code of this file.

Typedefs

typedef enum VSS_COMPONENT_TYPE VSS_COMPONENT_TYPE
 
typedef enum VSS_FILE_RESTORE_STATUS VSS_FILE_RESTORE_STATUS
 

Enumerations

enum  VSS_USAGE_TYPE {
  VSS_UT_UNDEFINED , VSS_UT_BOOTABLESYSTEMSTATE , VSS_UT_SYSTEMSERVICE , VSS_UT_USERDATA ,
  VSS_UT_OTHER
}
 
enum  VSS_SOURCE_TYPE { VSS_ST_UNDEFINED , VSS_ST_TRANSACTEDDB , VSS_ST_NONTRANSACTEDDB , VSS_ST_OTHER }
 
enum  VSS_ALTERNATE_WRITER_STATE { VSS_AWS_UNDEFINED , VSS_AWS_NO_ALTERNATE_WRITER , VSS_AWS_ALTERNATE_WRITER_EXISTS , VSS_AWS_THIS_IS_ALTERNATE_WRITER }
 
enum  VSS_COMPONENT_TYPE { VSS_CT_UNDEFINED , VSS_CT_DATABASE , VSS_CT_FILEGROUP }
 
enum  VSS_FILE_RESTORE_STATUS { VSS_RS_UNDEFINED , VSS_RS_NONE , VSS_RS_ALL , VSS_RS_FAILED }
 

Typedef Documentation

◆ VSS_COMPONENT_TYPE

◆ VSS_FILE_RESTORE_STATUS

Enumeration Type Documentation

◆ VSS_ALTERNATE_WRITER_STATE

Enumerator
VSS_AWS_UNDEFINED 
VSS_AWS_NO_ALTERNATE_WRITER 
VSS_AWS_ALTERNATE_WRITER_EXISTS 
VSS_AWS_THIS_IS_ALTERNATE_WRITER 

Definition at line 37 of file vswriter.idl.

38{
VSS_ALTERNATE_WRITER_STATE
Definition: vswriter.idl:38
@ VSS_AWS_THIS_IS_ALTERNATE_WRITER
Definition: vswriter.idl:42
@ VSS_AWS_ALTERNATE_WRITER_EXISTS
Definition: vswriter.idl:41
@ VSS_AWS_NO_ALTERNATE_WRITER
Definition: vswriter.idl:40
@ VSS_AWS_UNDEFINED
Definition: vswriter.idl:39

◆ VSS_COMPONENT_TYPE

Enumerator
VSS_CT_UNDEFINED 
VSS_CT_DATABASE 
VSS_CT_FILEGROUP 

Definition at line 45 of file vswriter.idl.

46{
VSS_COMPONENT_TYPE
Definition: vswriter.idl:46
@ VSS_CT_DATABASE
Definition: vswriter.idl:48
@ VSS_CT_UNDEFINED
Definition: vswriter.idl:47
@ VSS_CT_FILEGROUP
Definition: vswriter.idl:49

◆ VSS_FILE_RESTORE_STATUS

Enumerator
VSS_RS_UNDEFINED 
VSS_RS_NONE 
VSS_RS_ALL 
VSS_RS_FAILED 

Definition at line 52 of file vswriter.idl.

53{
VSS_FILE_RESTORE_STATUS
Definition: vswriter.idl:53
@ VSS_RS_ALL
Definition: vswriter.idl:56
@ VSS_RS_FAILED
Definition: vswriter.idl:57
@ VSS_RS_NONE
Definition: vswriter.idl:55
@ VSS_RS_UNDEFINED
Definition: vswriter.idl:54

◆ VSS_SOURCE_TYPE

Enumerator
VSS_ST_UNDEFINED 
VSS_ST_TRANSACTEDDB 
VSS_ST_NONTRANSACTEDDB 
VSS_ST_OTHER 

Definition at line 29 of file vswriter.idl.

30{
VSS_SOURCE_TYPE
Definition: vswriter.idl:30
@ VSS_ST_OTHER
Definition: vswriter.idl:34
@ VSS_ST_UNDEFINED
Definition: vswriter.idl:31
@ VSS_ST_NONTRANSACTEDDB
Definition: vswriter.idl:33
@ VSS_ST_TRANSACTEDDB
Definition: vswriter.idl:32

◆ VSS_USAGE_TYPE

Enumerator
VSS_UT_UNDEFINED 
VSS_UT_BOOTABLESYSTEMSTATE 
VSS_UT_SYSTEMSERVICE 
VSS_UT_USERDATA 
VSS_UT_OTHER 

Definition at line 20 of file vswriter.idl.

21{
VSS_USAGE_TYPE
Definition: vswriter.idl:21
@ VSS_UT_SYSTEMSERVICE
Definition: vswriter.idl:24
@ VSS_UT_USERDATA
Definition: vswriter.idl:25
@ VSS_UT_UNDEFINED
Definition: vswriter.idl:22
@ VSS_UT_OTHER
Definition: vswriter.idl:26
@ VSS_UT_BOOTABLESYSTEMSTATE
Definition: vswriter.idl:23