ReactOS 0.4.15-dev-6049-ge54b32b
tagIMEMENUITEMINFOW Member List

This is the complete list of members for tagIMEMENUITEMINFOW, including all inherited members.

cbSizetagIMEMENUITEMINFOW
dwItemDatatagIMEMENUITEMINFOW
fStatetagIMEMENUITEMINFOW
fTypetagIMEMENUITEMINFOW
hbmpCheckedtagIMEMENUITEMINFOW
hbmpItemtagIMEMENUITEMINFOW
hbmpUncheckedtagIMEMENUITEMINFOW
szStringtagIMEMENUITEMINFOW
wIDtagIMEMENUITEMINFOW